9 mln ton żywności w śmietniku !

bieda Polaków

W 2014 roku 2,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały minimum egzystencji – wynika z komunikatu GUS. Jak można to zmienić? Dobre praktyki działalności kanadyjskiej organizacji Moisson Montreal to jedna z dróg do pozytywnego rozwiązania problemu, a może konieczna jest zmiana przepisów w Polsce tak jak we Francji.

Moisson Montreal to organizacja non profit, która wypracowała system odbierania, sortowania i dystrybucji środków spożywczych, które najprawdopodobniej byłyby wyrzucone ze względu na termin ważności. Ich produkty pochodzą głównie z nadwyżek żywności dostawców, hurtowni, supermarketów, wytwórców, producentów rolnych. To największy bank żywności w Kanadzie.

Ich osiągnięcia w świetle statystyk podanych w szczegółowym raporcie (Bilan-Faim 2014)są niesamowite:

  • Na bieżąco obsługują 230 organizacje społeczne (i 65 doraźnie);
  • w 2014, pomoc w zakresie żywności każdego miesiąca, za pośrednictwem agencji uzyskało 140.706 osób, w tym 38.345 dzieci (27% beneficjentów)
  • 13200000 kilogramów żywności i innych podstawowych produktów rozprowadzane (w górę o 2,8% rok do roku poprzedniego),co stanowi wartość pieniężną 74.800.000 dolarów;

Globalna walka z głodem, bezpieczna żywność, edukacja to inne ich projekty zasługujące także na wielkie uznanie.

Bliżej nas we Francji przyjęto niedawno rozwiązanie legislacyjne, które zakazuje supermarketom wyrzucać niesprzedaną żywność.

A w Polsce ?

W Polsce, przekazywanie żywności z bliską datą utraty przydatności do spożycia czy uszkodzonym opakowaniem, która przeznaczona jest do likwidacji lub utylizacji, na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzących szeroko pojętą działalność w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, jest dobrowolne.

Różnie z tą dobrowolnością bywa….

Cieszy więc fakt, że Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica wystąpił z projektem zmian legislacyjnych w tym zakresie:

Projekt ustawy zobowiązuje przedsiębiorców prowadzących sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych do zapobiegania marnowaniu jedzenia i obliguje ich do przekazania za darmo niesprzedanych produktów. Beneficjentami są organizacje pożytku publicznego prowadzące szeroko pojętą działalność w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Produkty z bliską datą przydatności do spożycia czy uszkodzonym opakowaniem, które w obecnym stanie rzeczy zostałyby zlikwidowane lub zutylizowane, będą musiały trafić do organizacji charytatywnych. Na przedsiębiorców prowadzących sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych zostanie nałożony obowiązek zawarcia umów z organizacjami charytatywnymi, które zgodzą się na odbieranie od nich żywności. Nie zawarcie takiej umowy lub nieprzekazywanie marnowanej żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie penalizowane karą grzywny.

W Polsce według danych Komisji Europejskiej marnuje się około 9 milionów ton żywności to zdecydowanie za dużo w świetle danych GUS za 2014r o ciężkiej sytuacji wielu osób w naszym kraju.

i jeszcze jedno….marnotrawstwo żywności to jedno, a degradacja środowiska, zużyta energia i odpady związane z jej produkcją to zupełnie inna kwestia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 1 =