Akrylamid zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Akrylamid 2

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził wcześniejsze przypuszczenia – akrylamid, substancja chemiczna powstająca podczas podgrzewania żywności potencjalnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Już w 2002r naukowcy ze Szwecji zaczęli podejrzewać akrylamid o rakotwórczość.
Panel ekspertów z EFSA w zeszłym roku stwierdził podobnie, ale chcąc się upewnić, co do słuszności przyjętych założeń w wydanej opinii, przez rok przeprowadził konsultacje społeczne.

4 czerwca bieżącego roku ostatecznie potwierdza, że wcześniejsze wnioski pozostają bez zmian.

Akrylamid jest związkiem chemicznym, który tworzy się w produktach spożywczych, takich jak chipsy ziemniaczane, frytki, chleb, herbatniki i kawa, podczas obróbki ( w tym pieczenia, smażenia ) w wysokiej temperaturze (powyżej 120 ° C),

Z raportu wynika, że ryzyko dotyczy wszystkich grup wiekowych, ale szczególnie niebezpieczny akryloamid jest dla dzieci i młodzieży.

„Konsultacje społeczne pozwoliły nam dopracować opinię naukową. W szczególności, musimy doprecyzować nasze oceny badań dotyczące wpływu akryloamidu na ludzi oraz opis głównych źródeł żywności dla konsumentów. Ponadto, najnowsze badania, uzyskane w fazie konsultacji społecznych zostały uwzględnione w ostatecznej opinii naukowej, „powiedziała Diane Benford, przewodnicząca panelu CONTAM.

EFSA potwierdza, że możliwe są inne szkodliwe efekty akryloamidu, takie jak wpływ na układ nerwowy. Według naukowców są one jednak minimalne, więc trudno mówić o zagrożeniu.

Niestety są !

Zresztą badania w tym zakresie były przeprowadzane na zwierzętach i…

Badania toksykologiczne z AA (akryloamid ) zostały przeprowadzone u szczurów, myszy, małp, kotów i psów, przy użyciu różnych protokołów,drogi narażenia, dozowania. 

Działania niepożądane obserwowane w badaniach toksyczności dawki AA u szczurów, myszy, małp, psów i kotów wiązały się z:

  • utratą masy ciała i wpływem na układ nerwowy odzwierciedlonym jako paraliż tylnej kończyny,
  • zmniejszenie wydajności obrotowej i / lub zmian histopatologicznych w obwodowych nerwach i strukturach układu nerwowego.
  • u myszy wpływ na jądra, w tym zwyrodnienie nabłonka, redukcję plemników, rozrost proliferacji komórek krwiotwórczych śledziony, przerost nabłonka pęcherzyków płucnych płuc i zaćmy, a u samic myszy- torbieli jajnika.
  • u szczurów zanik mięśni szkieletowych, jąder, zanik napęczniałych pęcherzy moczowych, proliferację komórek krwiotwórczych w śledzionie, rozrost kości, szpiku kostnego, zanik jajnika, zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie i martwica hepatocytów wątroby, rozrost szpiku kostnego, węzłów chłonnych i rozrost komórek przysadki i inne

Badania szczurów i myszy wykazały pewne oznaki toksyczności rozwojowej (zwiększenie częstości występowania zmian szkieletowych, lekko upośledzony przyrost masy ciała, histologiczne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym i efekty neurobehawioralne)

A co z rakotwórczością ?

Badania na zwierzętach i wyniki nie pozostawiają złudzeń

Akryloamid jest rakotwórczy w wielu tkankach, zarówno u myszy i szczurów płci męskiej i żeńskiej.

  • U szczurów pojawiły się gruczolaki, włókniaki, gruczolaki sutkowe i tarczycy, rak komórek pęcherzykowych, jąder i najądrza.
  • U myszy, największe guzy produkowane przez AA to: gruczolakorak płuc i pęcherzyków płucnych, guzy komórek warstwy ziarnistej jajnika, mięsaki skóry ,żołądka i przedżołądka, gruczolakorak płuc i pęcherzyków płucnych i inne

Stowarzyszenia handlowe nadal enigmatycznie wypowiadają się o problemie. FoodDrinkEurope, uważa, że wykryty poziom akrylamidu w różnych produktach jest uzależniony od wielu czynników, ale jak najbardziej popiera zmniejszanie zawartości akryloamidu.

Producenci żywności deklarują nakłady na prace badawcze zmniejszające akrylamid w swoich produktach i edukację.

Najszybsze całkowite wyeliminowanie akrylamidu z naszej diety zależy więc tylko od nas.

 na podstawie:Scientific Opinion on acrylamide in food

Pełna wersja opinii

Scientific Opinion on acrylamide in food

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 1 =