Antybiotyki na celowniku WHO

WHO antybiotyki 

Antybiotyki- zalecana rozwaga !

Genewa – WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia ) zaleca, aby rolnicy i przemysł spożywczy przestali rutynowo stosować antybiotyki, aby promować wzrost i zapobiegać chorobom u zdrowych zwierząt.

Nowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia mają na celu ochronę skuteczności antybiotyków ważnych dla medycyny człowieka poprzez ograniczenie niepotrzebnego stosowania u zwierząt. W niektórych krajach około 80% zużycia antybiotyków dotyczy sektora zwierzęcego, głównie w celu poprawy zdrowia i wzrostu zwierząt.

Wytyczne WHO dotyczące stosowania medycznie ważnych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności.

Nadmierne używanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków u zwierząt i ludzi przyczynia się do wzrostu zagrożenia antybiotykami. Niektóre typy bakterii, które powodują poważne infekcje u ludzi, już rozwinęły odporność na większość lub wszystkie dostępne terapie, a bardzo niewiele obiecujących opcji znajduje się w fazie badań.

“Brak skutecznych antybiotyków jest równie poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jak nagła i śmiertelna epidemia chorób” – mówi dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.
“Silne, trwałe działania we wszystkich sektorach są niezbędne, jeśli mamy odwrócić falę oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zapewnić światu bezpieczeństwo”.

Systematyczny przegląd opublikowany dzisiaj w The Lancet Planetary Health wykazał, że interwencje ograniczające stosowanie antybiotyków u zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności zmniejszyły ilość bakterii opornych na antybiotyki nawet o 39%. Badania te bezpośrednio wpłynęły na opracowanie nowych wytycznych WHO.

WHO zdecydowanie zaleca całkowite ograniczenie stosowania wszystkich klas medycznie ważnych antybiotyków u zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności, w tym całkowite ograniczenie tych antybiotyków w celu promowania wzrostu i zapobiegania chorobom bez rozpoznania. Zdrowe zwierzęta powinny otrzymywać antybiotyki wyłącznie w celu zapobiegania chorobom, jeśli zostały zdiagnozowane u innych zwierząt w tym samym stadzie albo stadzie lub populacji ryb.

Tam, gdzie to możliwe, chore zwierzęta powinny zostać przebadane w celu określenia najskuteczniejszego i najrozsądniejszego antybiotyku do leczenia swoistych infekcji. Antybiotyki stosowane w zwierzętach powinny być wybrane spośród tych, które WHO wymieniło jako “najmniej ważne” dla zdrowia ludzkiego, a nie tych, które zostały sklasyfikowane jako “najważniejsze znaczenie o najwyższym priorytecie”. Te antybiotyki są często ostatnią linią lub jednym z ograniczonych sposobów leczenia, dostępnych w leczeniu poważnych zakażeń bakteryjnych u ludzi.

“Dowody naukowe wykazują, że nadużywanie antybiotyków u zwierząt może przyczyniać się do powstawania oporności na antybiotyki” – mówi dr Kazuaki Miyagishima, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Chorób odzwierzęcych w WHO.

 

“Ilość antybiotyków stosowanych u zwierząt stale rośnie na całym świecie, napędzana rosnącym popytem na żywność pochodzenia zwierzęcego, często wytwarzaną w wyniku intensywnej hodowli zwierząt”.

WHO

Wiele krajów podjęło już działania mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków u zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności. Na przykład od 2006 r. Unia Europejska zakazała stosowania antybiotyków w celu promowania wzrostu. Konsumenci również napędzają popyt na mięso hodowane bez rutynowego stosowania antybiotyków
Alternatywne opcje stosowania antybiotyków w profilaktyce chorób u zwierząt obejmują poprawę higieny, lepsze wykorzystanie szczepień oraz zmiany w mieszkalnictwie i praktykach hodowlanych.

Wytyczne WHO dotyczące stosowania medycznie ważnych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt hodowanych w celach produkcyjnych opierają się na wieloletnich ekspertyzach i ocenach roli antybiotyków stosowanych w rolnictwie w rosnącym zagrożeniu opornością na antybiotyki. Przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów globalnego planu działania dotyczącego oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe przyjętego przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 2015 r. oraz Deklaracji Spotkania Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, przyjętego w 2016 r.

Od 2005 r. WHO publikuje listę krytycznie ważnych środków przeciwbakteryjnych do stosowania u ludzi, wraz z regularnymi zmianami, które mają być wykorzystane jako podstawa do promowania ich rozważnego stosowania.

Lista grupuje wszystkie antybiotyki obecnie stosowane u ludzi i zwierząt w trzech kategoriach – “ważne”, “bardzo ważne” i “krytycznie ważne” – w oparciu o ich znaczenie dla medycyny ludzkiej.

Ogólnym celem jest zachęcanie do rozsądnego stosowania w celu spowolnienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zachowania skuteczności najważniejszych antybiotyków w medycynie. Opublikowane dzisiaj wytyczne uwzględniają ten cel w zaleceniach dotyczących stosowania antybiotyków w rolnictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć − pięć =