Bezpłatne seminarium „Nasze zasoby są policzone”

segregujmy na serio 1 

Już pod koniec października w Poznaniu – niepowtarzalna okazja wzięcia udziału w międzynarodowej debacie nt. kierunków w gospodarce odpadami podczas bezpłatnego seminarium ”Nasze zasoby są policzone”

W Polsce rocznie wytwarzamy około 10 milionów ton odpadów komunalnych. Większość z nich można ponownie wykorzystać. Komisja Europejska stawia coraz bardziej ambitne cele dla gospodarki odpadami, obok ograniczania wytwarzania i ponownego wykorzystania, podkreśla rolę recyklingu. Zdecydowanie na ostatnim miejscu klasyfikują się procesy unieszkodliwiania, którym w Polsce podlega obecnie ponad 85% strumienia. O tym, jak odwrócić ten trend opowiadać będą w Poznaniu podczas tegorocznej edycji targów POLEKO SYSTEM uznani eksperci z Polski i Europy.

Podczas 2 dni debaty przybliżone zostaną zagadnienie gospodarki w obiegu zamkniętym (circular economy). Jak wskazują liczne analizy, takie rozwiązanie z punktu widzenia ekonomii i ekologii wydaje się być najlepszym. Przybliżone zostaną zagadnienia programu „Zero Odpadów”, który to postuluje całkowite wyeliminowanie wytwarzania odpadów zmieszanych, a w efekcie osiągnięcie bardzo wysokich wskaźników recyklingu. Do Poznania przyjadą przedstawiciele europejskich gmin, które z powodzeniem wdrażają ten system, dzięki czemu nie tylko ograniczają składowanie, ale też są w stanie obniżyć koszty gospodarki odpadami.

Drugi dzień poświęcony jest prezentacji projektu „Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami” dofinansowanego w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG. i i dyskusji specjalistów na temat przyszłości gospodarki odpadami w Polsce. Przedstawione zostaną wyniki monitoringu przeprowadzonego w 20 gminach w Polsce po wprowadzeniu zmiany systemu gospodarki odpadami. W tym dniu będzie też mowa o udziale społeczeństwa w tworzeniu systemów gospodarki odpadami.

Dodatkową atrakcją skierowaną głównie do społeczności akademickiej będzie projekcja filmu „Trashed”. To wydarzenie gościć będzie Uniwersytet Ekonomiczny w dniu 26 X o godzinie 18.30 w auli głównej przy alei Niepodległości 10 w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Targów będzie dla Państwa platformą do wspólnych spotkań, a także inspiracją do planowania m.in. gospodarki odpadami w Państwa otoczeniu.

GDZIE – POZNAŃ; Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15 KIEDY – 27-28 X – podczas targów POLEKO-SYSTEM

REJESTRACJA: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=474

Wszystkie wydarzenia są nieodpłatne, obowiązuje rejestracja uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =