Biżuteria z kadmem

Ozdoby, które ”mogą” zabić…

Niepokojące informacje pojawiły się na stronie organizacji non-profit Center for Environmental Health, której główną misją jest ”ochrona ludzi przed toksycznymi chemikaliami, wspieranie praktyk biznesowych, które są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.”

Na ich zlecenie przeprowadzono badania, które wykazały zawartość kadmu w biżuterii ozdobnej, dostępnej w popularnych sklepach sieciowych.

Podkreślamy: Kadm – pierwiastek niezwykle toksyczny (wielokrotnie bardziej niż arsen).

O jakim negatywnym wpływie na organizm możemy mówić ?

Przede wszystkim :

  • uszkadza nerki – niszczy kłębuszki i kanaliki nerkowe,
  • powoduje anemię,
  • powoduje choroby kostne (osteoporozę),
  • powoduje zaburzenia powonienia,
  • powoduje białkomocz,
  • zmniejsza wydzielanie insuliny,
  • zwiększa utlenianie lipidów (co prowadzi do zwiększonego wytwarzania wolnych rodników)
  • oddziałuje też niekorzystnie na układ krążenia.

Szczególnie kobiety w ciąży powinny mieć jego toksyczne działanie, ponieważ:

  • może on zmieniać funkcję i strukturę łożyska, zaburzając rozwój płodu.

Testy przeprowadzone na ciężarnych samicach szczurów wykazały, że kadm powodował ciężkie wady u potomstwa, takie jak brak oczu, wodogłowie, przepuklinę mózgową, brak kości śródstopia. Wykazano również u szczurów rakotwórcze działanie kadmu.
Kadm może również zaburzać obieg niezbędnych mikroelementów, takich jak żelazo, miedź, magnez, wapń, selen oraz cynk.

Wróćmy do przeprowadzonych testów…

‘’Testy wykazały, że 31 artykułów jubilerskich dla dorosłych kupowanych w sklepach miało co najmniej 40 procent kadmu, a większość z nich przekraczała 90 procent’’.( Center for Environmental Health )

Czy taka dawka jest szkodliwa dla dorosłego organizmu?

Naukowcy twierdzą, że trudno oszacować takie ryzyko dla zdrowia, z uwagi na wiele czynników, które trzeba brać pod uwagę np. częstotliwość używania takiej biżuterii, sposobu noszenia . Biżuterii z kadmem jednak nie polecają…

Wiele krajów wprowadza regulacje zawierające minimalne standardy i wymagania, jakie muszą zostać spełnione w przypadku biżuterii. Producenci są zobligowani do zapewnienia zgodności swoich produktów z normami właściwymi dla rynku docelowego.

‘’Podstawowym prawem UE regulującym stosowanie chemikaliów w produktach konsumenckich, w tym w biżuterii, jest Rozporządzenie (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Załącznik XVII do rozporządzenia REACH reguluje stosowanie chemikaliów jako substancji, składników substancji, mieszanin lub wyrobów.’’ ( www.sgs.pl)

W świetle opublikowanego raportu warto od czasu do czasu przeprowadzić testy kontrolne i sprawdzić, czy producent postępuje zgodnie z wymogami prawnymi, których oczekujemy, aby były zachowane. To już należy do hurtowników i detalistów, którzy mimo wszystko powinni mieć pewność, co oferują Klientom

Podsumowując:

100 % pewność będziemy mieli, że nasza biżuteria jest bez kadmu, wtedy kiedy wybierzemy naturalne ozdoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − piętnaście =