Chemikalia mogą zmieniać geny łożyska i zagrażać płodowi.

Badacze łączą zaburzające gospodarkę hormonalną wystawienie organizmu na działanie czynników chemicznych ze zmienioną funkcją genów w łożyskach kobiet w ciąży, które mogłyby utrudnić wzrost płodu.

Tekst Oryginalny

By Brian Bienkowski
Environmental Health News

Zgodnie z nowym badaniem, kobiety narażone na działanie powszechnie stosowanych środków chemicznych podczas ciąży są bardziej narażone na zmianę funkcji genu w swoich łożyskach.
Jest to pierwsze badanie, które pokazuje, że narażenie na działanie fenoli i ftalanów może zmienić sposób, w jaki geny ulegają zmianom w łożysku kobiet ciężarnych i sugeruje, że takie oddziaływanie chemikaliów może utrudniać prawidłowy rozwój i wzrost płodu.

“Zmiana ekspresji genu jest niepokojąca, bo będziemy mieć mniej lub więcej białka”, powiedział główny autor badania, Karin Michels, profesor i epidemiolog z Harvard University School of Public Health, w odpowiedzi pocztą elektroniczną.

“Białka mają podstawową funkcję, na przykład, jako hormony w organizmie.”

Naukowcy przebadali mocz 179 kobiet w pierwszym trymestrze ciąży pod kątem ośmiu fenoli, w tym szeroko stosowany bisfenol A (BPA) i 11 metabolitów ftalanu – substancji powstałych w organizmie z ftalanów. Następnie bada się, jak pewne geny ulegały ich wpływom w łożysku. Kobiety zapisały się na badania na Harvard University.

Okazało się, że ekspozycja była związana ze zmianą pewnych cząsteczek, które regulują ekspresję genów w łożysku.

Badanie jest ważne bo łożysko jest ostatnią deską ratunku dla płodu i prawidłowo funkcjonujące geny są niezbędne dla zdrowia zarówno łożyska jak i rosnącego płodu.

“Łożysko jest niezbędne do transportu substancji odżywczych do płodu, regulacji tlenu, transportu odpadów na zewnątrz komory płodu … zapobiegania zakażeniom,” powiedziała Jennifer Adibi, adiunkt i epidemiolog z University of Pittsburgh, która bada, jak chemikalia wpływają na łożyska i płody.

“We wczesnych stadiach, płód nie posiada funkcjonalnego układu hormonalnego, nie produkuje hormonów potrzebnych do rozwoju, a łożysko faktycznie zapewnia je,” powiedziała Adibi, która nie brała udziału w badaniu.

Fenole i ftalany są powszechnie stosowane. Ftalany są stosowane w produktach winylowych, w przemyśle kosmetycznym jako substancje zapachowe i w innych tworzywach sztucznych w celu zmiękczenia.

Fenole mają szeroką gamę zastosowań, w żywicach sztucznych, pestycydach, oraz w produktach do czyszczenia i pielęgnacji ciała. Jednym z najczęstszych jest BPA, wszechobecny i używany do wytwarzania poliwęglanu i można go znaleźć w niektórych puszkach do żywności i paragonach papierowych.

Oba ftalany i fenole występują u większości ludzi i ich związki powodują zaburzenia gospodarki endokrynologicznej hormonalnej, co oznacza, że kolidują z hormonami ludzi. Rozbicie hormonów może prowadzić do licznych wad i chorób. W trakcie ciąży, różne hormony rosną, aby płód był rozwinięty do terminu porodu.

“Ftalany i fenole mogą zakłócać reakcje hormonalne albo naśladując ich wpływ- blokować je” powiedział Michels

Pierwszy trymestr jest “krytycznym oknem dla wystawienia organizmu na wpływ, jaki wywierają niepożądane skutki zdrowotne w późniejszym okresie życia,”-napisali  Michels i koledzy  w badaniu opublikowanym w tym miesiącu w czasopiśmie Environmental Health Perspectives.

Adibi powiedziała że badanie wykazuje, że jest więcej dowodów, że ludzkie łożyska odpowiadają “bardzo jednoznacznie”,co do środków chemicznych, takich jak ftalany.

“To rodzaj wyzwania i zmierzenia się z historyczną opinią na temat łożyska-że chemikalia przechodzą przez nie w sposób bierny i występuje interakcja z płodem bezpośrednio”, powiedziała.

Zgodnie z oświadczeniem amerykańskiego Chemistry Council (ACC), który reprezentuje producentów chemicznych badanie miało “liczne niedociągnięcia”.

“To badanie nie dostarcza wystarczających informacji na temat źródła potencjalnych narażeń i samych uczestników badania, żeby wyciągnąć wnioski na temat ustaleń,” oświadczył.

ACC wskazał również, że badanie nie ukazuje żadnych wniosków na temat negatywnych skutków zdrowotnych związanych z potencjalnym narażeniem, a naukowcy nie znaleźli żadnych związków między zmianą genów a wagą urodzeniową lub długością.

Jednak zmiana ekspresji genu może wpływać na inne aspekty długotrwałego zdrowia, takie jak metabolizm lub hormony, które nie mogą bezpośrednio wpłynąć na wagę urodzeniową lub długość, ale mogą ujawniać się później w dzieciństwie lub u dorosłych, dodaje Michels.

Licencja:(CC BY-SA 4.0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + 15 =