Co się dzieje w Komisji ds GMO ?

Dotyczy Komisji ds GMO

Szanowny Pan Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Szanowny Pan Minister Środowiska
Maciej H. Grabowski
Szanowna Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska
Szanowna Pani Joanna Rybak
Szanowny Pan Prof. dr hab. Tadeusz Żarski

Szanowni Państwo

 1. Procedura recenzji wniosków dot. GMO jest bardzo niejasna. Wszystko powinno być szczegółowo przedstawione w przepisach prawnych. Odmawiam recenzji wniosków w takich niejasnych warunkach prawnych!!!
 2. Materiały na spotkanie Komisji ds. GMO spływają w terminie niezgodnym z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Środowiska.
 3. Nie zgadzam się z tzw. „cichymi” procedurami działania Komisji ds. GMO. Komisja nie działa zatem zgodnie z prawem, nie ma regulaminu szczegółowego zatwierdzonego przez Ministra. Należy uznać, że niektóre działania Komisji ds. GMO nie były lub mogły być niezgodne z Prawem.
 4. Nie uznaję działania jakiegoś umownego/cichego Regulaminu Komisji ds. GMO, o którym mówił prof. T.Żarski na 1. spotkaniu. To jest łamanie prawa RP.
 5. Musimy opracować projekt regulaminu szczegółowego pracy Komisji ds. GMO, który zatwierdzi Rozporządzeniem Minister Środowiska. Do tego czasu prace Komisji ds. GMO należy wstrzymać!!!   Kworum musi być obowiązkowe!!! Doszło do tego, że jedna lub dwie osoby, mogą podjąć ważne dla Polski decyzje w sprawie GMO!!!
 6. Komisja ds. GMO musi mieć także istotny wpływ na procedowania nad ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi spraw GMO w Polsce.
 7. Komisja ds. GMO via Minister Środowiska musi mieć także duży wpływ na decyzje polskich eurodeputowanych w zakresie GMO.
 8. W związku z powyższym domagam się odwołania posiedzenia Komisji ds. GMO w dniu 24/07/2014 r.
 9. Domagam się wprowadzenia transparentnych/jasnych/czystych/prawnych warunków działania Komisji ds. GMO przed następnym spotkaniem Kosmisji ds. GMO.
 10. Domagam się także wprowdzenia oświadczeń podpisanych przez członków Komisji ds. GMO, że nie mają kontaktów/współpracy/projektów naukowo-badawczych z firmami działającymi w branży GMO, ani innych spraw/tematów związanych z GMO w Polsce.
 11. Uważam, że w Komisji ds. GMO, nie powinny zasiadać osoby, które prowadzą jakiekolwiek badania/projekty z/nad GMO.
 12. Do czasu, gdy nie ustali się personalnej jasności/przejrzystości działania Komisji ds. GMO, Komisja nie ma prawa obradować i podejmować jakichkolwiek decyzji w sprawie GMO w Polsce.
 13. Pismo niniejsze przekazuję także do Prokuratury Generalnej oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Z poważaniem

Roman Andrzej Śniady, dr inż.
Członek Komisji ds. GMO,
Stowarzyszenie ” Polska Wolna od GMO”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × jeden =