Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Program NFOŚiGW domy energooszczędne

Osoby budujące domy lub kupujace nowy dom lub mieszanie mogą ubiegać się o dotację NFOŚiGW.

Do tej pory weryfikatorzy energetyczni przyjęli ponad 150 projektów do realizacji.

Banki komercyjne i spółdzielcze uruchomiły już akcję kredytową.

Pierwszych 47 projektów otrzymało już kredyt.

 Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych

to pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Istotnym celem Programu jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Autorzy mają nadzieję, że oprócz osiągnięcia bezpośrednich efektów ekologicznych, działanie to wypromuje nowe rozwiązania techniczne w budownictwie.

Ważnym aspektem wdrożenia Programu ma być także podniesienie świadomości Polaków w zakresie walorów ekonomicznych takiej inwestycji.

Już wkrótce wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wysokie wymagania unijne w zakresie energochłonności.

Wpłynie to na wycenę majątku jego właściciela.

Przekonujemy przyszłych inwestorów, że myślenie o oszczędnej eksploatacji nowych budynków trzeba zaplanować na etapie projektu.

Zachęcamy nowoczesnych inwestorów do budowania energooszczędnego a nawet pasywnego.

Rynek budowlany już odpowiedział na nasz program – proponuje technologie dostosowane do jego kryteriów.

Także deweloperzy widzą przyszłość w energooszczędnym budowaniu.

Ale najważniejszy jest inwestor indywidualny.

Widać, że program ruszył na dobre a domów o niskim zużyciu energii będzie przybywać

– powiedział Witold Maziarz rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Program skierowany jest do osób

budujących energooszczędny dom jednorodzinny lub kupujących energooszczędny dom

albo lokal mieszkalny w nowo budowanym budynku wielorodzinnym.

Umożliwia on uczestnictwo i skorzystanie z dopłaty zarówno osobom, pozostającym przed podjęciem decyzji o budowaniu, jak również tym, którzy są w trakcie realizacji przedsięwzięcia i chcieliby zakończyć je w jednym z określonych standardów NF40 lub NF15.

DOPŁATY  >> więcej

dotacja do budynku energooszczędnego

Program jest wymagającym przedsięwzięciem pilotażowym i wymaga dobrego przygotowania instytucji wdrożeniowych.

Oferta kredytowa jest dostępna na terenie całego kraju.

Banki włączały się do Programu sukcesywnie.

Obecnie oferta dostępna jest w 4 ogólnopolskich bankach komercyjnych, 2 bankach zrzeszających banki spółdzielcze i prawie 100 bankach spółdzielczych.

Pomimo, że od wdrożenia programu upłynęło niewiele czasu, w zestawieniu z przeciętnym okresem budowy trwającym około dwóch lat, są już pierwsze efekty – nie tylko w podpisanych umowach, ale również w zrealizowanych przedsięwzięciach.

Aby skorzystać z dofinansowania należy wziąć kredyt z dotacją w jednym z banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracy:

  • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Deutsche Bank PBC S.A.,
  • Getin Noble Bank S.A.,
  • SGB Bank S.A.,

Z pewnością program budownictwa energooszczędnego wpisuje się w nowatorskie i ambitne projekty podejmowane w naszym kraju.

W Polsce popyt na tego typu inwestycje wciąż raczkuje, ale rosnące ceny energii i zmiana przepisów na niekorzystne dla właścicieli budynków energochłonnych spowodują, że argumenty ekonomiczne, wcześniej niż później przekonają Polaków do tego typu inwestycji.

Banki które zdecydowały się już dzisiaj uczestniczyć w tym procesie, są swego rodzaju pionierami, którzy z czasem rozwiną także ofertę komercyjną i zachęcą innych do finansowania tego typu projektów

– powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu Programów Publicznych w Związku Banków Polskich.

W bankach złożono do końca marca br. 65 wniosków oraz podpisano 49 umów kredytu z dotacją.

Większość realizacji stanowią budynki jednorodzinne w standardzie NF40, jednak występują również budynki o wysokim stopniu energooszczędności NF15.

Obecnie złożone wnioski w bankach dotyczą 7 takich budynków.

Tak krótki okres wystarczył do wybudowania i zweryfikowania standardu w 27 domach realizowanych przez deweloperów oraz prywatnych inwestorów.

dopłaty dom energooszczędny

zobacz >> Dom plusenergetyczny w Bułgarii

NFOŚiGW wypłacił już dotacje dla 22 przedsięwzięć w łącznej kwocie 660 000 zł.

Ważnym uczestnikiem systemu wdrażania Programu są Weryfikatorzy – audytorzy energetyczni Programu.

Czuwają oni nad prawidłowym przygotowaniem inwestycji na etapie projektowym oraz zgodności wykonania z założonymi parametrami energooszczędności.

Aktualnie działa 51 Weryfikatorów obejmując zakresem usług cały kraj.

Z informacji zebranych przez Związek Banków Polskich wynika, że do 21 kwietnia br. do Weryfikatorów zgłoszono ponad 320 projektów, z czego ponad 150 podjęto do weryfikacji.

Oznacza to, że wkrótce większość z tych projektów trafi do banków w poszukiwaniu kredytu.

W opinii weryfikatorów Program, mimo wysokich wymogów, stopniowo zyskuje zainteresowanie, głównie w zakresie budynków jednorodzinnych.

Rośnie także zainteresowanie deweloperów.

Z informacji pozyskanych od weryfikatorów wynika, że wielu inwestorów sygnalizuje zainteresowanie wprowadzeniem zmian w Programie, które umożliwiłyby zwiększenie popytu na tego typu energooszczędne inwestycje.

NFOŚiGW na bieżąco monitoruje i analizuje program pod kątem możliwości funkcjonowania oraz ew. ułatwienia uzyskania efektu energooszczędności, w szczególności poprzez modyfikację wytycznych programowych.

Dotychczas przeprowadzono dwie takie aktualizacje.
Istotnym celem programu NFOŚiGW jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Organizatorzy mają nadzieję, że działanie to wypromuje nowe rozwiązania techniczne w budownictwie oraz będzie dobrym ambasadorem stosowania rozwiązań zmniejszających energochłonność budynków mieszkalnych.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie dopłat >>

 tekst i zdjęcia pochodzą ze strony NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście − 11 =