Ekoosada Arka

Ekoosada Kowczeg (Arka)

To opowieść o młodych, wykształconych udziach którzy świadomie powrócili na wieś, pozostawiając życie miejskie.

W rosyjskich realiach to prawdziwa odwaga.

Tytułem wstępu – rosyjska wieś.

Rosyjska wieś powoli wymiera. Jest to słabo widoczne na południu, dużo bardziej w środkych obszarach i najwyraźniej na północy kraju, gdzie często możemy zaaobserwować dzikie ogrody dawnych wiosek. W pobliżu miast procesy wyludniania nie są tak zauważalne, ponieważ domy i działki są często używane w charakterze rekreacyjnym. 

W dawnym Związku Radzieckim występowała niezwykle niska wydajność rolnictwa, a w szczególności wysokie straty na etapie przetworzenia produktów rolnych. Według oficjalnych statystyk, ponad połowa ziemniaków, gniła w drodze do konsumenta. Wiązało się to w konsekwencji z niskim poziomem dochodów na wsi i migracja młodych ludzi do miast. Wraz z rozpadem ZSRR przestały istnieć dotychczasowe spółdzielcze i państwowe gospodarstwa rolnych, co spowało degradację całej infrastruktury otoczenia, gdyż tradycje indywidualnego gospodarowania i zasoby do tego potrzebny były znikome.

W efekcie, na przykład, nikt nie był w stanie, w zimie, oczyszczać dróg, nikt nie był w stanie utrzymania sprzętu niezbędnego w tym celu. Pobyt na wsi, w zimie,  bez przejezdnej drogi – nie każda rodzina jest w stanie to znieść. W rezultacie ludzie opuszczali wioski masowo, produkcja rolna zanikała jeszcze bardziej. W efekcie rósł import arykułow żywnościowych, czemu sprzyjają niskie cła

Często niską wydajność rolnictwa w Rosji tłumaczy się, klimatem, niekorzystną strefę rolniczą. Jednocześnie zapomna się, że Rosja jest na 4 miejscu na świecie pod względem obszaru gruntów ornych, ponadto posiada około 40% powierzchni światowej czarnej ziemi – gleb o najwyższym poziomie naturalnej płodności (!) WArto też wspomnieć, że jedenym z największych na świecie eksporterów żywności jest Kanada, gdzie klimat jest surowy, zwłaszcza w porównaniu z południem Rosji.

Powierzchnia użytków rolnych na osobę, na Ziemi, od wielu lat stale spada, co wynika z przyrostu ludnosci na Ziemi (ok. 80 mln rocznie). W rezultacie, w ciągu najbliższej przewiduje się znaczny wzrost cen żywności i ewentualnie poważnych zaburzeń w latach chudych – w krajach które nie mogą sobie pozwolić na zakup żywności. Rosja – to kraj, który będzie szukał możliwości zakupu żywności, bo rolnictwa nie można odzyskać w krótkim okresie czasu.

Dla przykładu: Regionu Kaługa, położony jest w samym sercu Rosji (Centralna Rosja). Zdecydowana większość z kołchozów i PGR w tym rejonie upadła w latach 90-tych XXw. Ziemia nie jest zwykle uprawiana (lub tylko “na papierze”), wszyscy którzy mogli – uciekli do miasta. Ludnośc rejonu w 2012 roku jest ok. 4,5 razy mniej liczna niż w 1939r i 3 razy mniej liczn aniż w 1959r.

Ciekawy aspekt socjologiczny.

W Stanach Zjednoczonych kwestią prestiżową zawsze było posiadanie swojego domu. W Związku Radzieckim – prestiżowe bylo mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Co ciekawe, w USA mieszkalne wieżowce są również, ale są wykorzystywane głównie jako mieszkania dla ubogich. Socjologom od dawna wiadomo, że zamieszkiwanie w budynkach mieszkalnych zmniejsza presję demograficzną (zmniejszenie wzrostu populacji). Trendy są zazwyczaj takie, że czwarte pokolenie żyjące w budynkach wielorodzinnych nie ma dzieci. Mimo to budowanie wysokich budynków wielorodzinnych może być bardzo ekonomiczne pod względem kosztów na mieszkania dla rodzin. Okazuje się to zaletą z punktu widzenia państwa, którego terytorium jest np: przeludnione.

Jednocześnie, osoby mieszkające w domach, są zwykle zdrowsze, bardziej niezależne i bardziej konserwatywne (w dobrym tego słowa znaczeniu) w porównaniu z mieszkańcami bloków mieszkalnych, bardziej podatnymi na zmiany, lub, według niektórych socjologów, degradację kultury. W ich domach łatwiej utrzymać wartości rodzinne, łatwiej jest wychować zdrowe dzieci.

Nawet amerykański patriotyzm jest związany z mieszkaniem we własnym domu. Własny dom coraz częściej jest postrzegany jako kawałek Ojczyzny. Mieszkanie w bloku wielorodzinnym, w rzeczywistości, nie jest tak postrzegane.

ZSRR, a później w Rosji poszła w drugą stronę: zachęcał prawem w pierwszej kolejności do budowa wieżowców mieszkalnych o wartości wyższej niż koszt budowy dobrych domów na tym samym obszarze. W rezultacie, jeśli w USA rodzina z trójką czy czwórką dzieci mieszkających we własnym domu – jest normą, jak wiele rodzin wśród klasy średniej, w Rosji, takich jak rodzin z dziećmi – jest niewiele. Społeczno-demograficzne prawo działa w tym względzie jak zegarek.

Zachodni politycy różnych szczebli wielokrotnie mówili i napisali, że Rosją są zainteresowanie tylko jako źródłem surowców i pożądane jest, żeby surowce te były bardziej dostępne. W związku z tym, aby służyć na rosyjskich platformach wiertniczych i pozyskiwać surowce wystarczy piętnaście milionów mieszkańców, podczas gdy reszta nie jest potrzebna.

Czy naprawdę mieszkańcy Rosji [nie tylko Rosji 😉 ] muszą iść drogą polityki wyznaczanej przez Zachód?

 Akt odwagi czy świadomości ?

Ekoosada Arka (ros. Экопоселение Kовчег) położona jest w regionie Kaluga, 14 km od głównej drogi. Grupa inicjatywna ekoosadników rozpoczeła pracę w roku 2001, budynek – miejsce wspólnych spotkań oraz  pierwsze domy zostały zbudowane w 2002 roku.

W osadzie majacej 120 hektarów przeznaczono 79 działek po 1hektarze dla rodzin. Teraz stałymi mieszkańcami ekowioski jest około 40 rodzin (ponad 110 osób z dziećmi), wybudowano ponad 90 domów i budynków zadaszonych.

Prawie wszystkie domy zostały zbudowane z bali, paneli, z wykorzystaniem drewnianych ram i wypełnione cegłami Adobe (suszone, niewypalane).

Od 2007 roku zaczęła w ekowiosce działać szkoła Istnieją też warsztaty, tartak, 16 rodzin zajmuje się pszczelarstwem, wybudowano 15 stawów.

Ekowioska angażuje się w poprawę różnorodności biologicznej lasów w otoczeniu (posadzono dęby, lipy, cedry, itp.), jak również sprzątaniem wandalizmu (obszary wyrębu w pobliżu). Nagromadzono pozytywne doświadczenia z zakresu powstrzymywania mającego charakter wandalizmu wyrębu lasów.

Ekowioska prowadzi cykliczne seminaria na tematy: budowa ekodomów, pszczelarstwo i doświadczenia życia w ekowiosce.

W ekowiosce nagrano kilka filmów (m.in: “Jak zbudować ciepły dom z gliny i słomy”), założono chór, który śpiewa tylko do stałych mieszkańców i osadników, którzy daje ludziom niezapomniane koncerty.

Zachęcam do obejrzenia – poniżej FILM przedstawiajacy mieszkańców ekoosady, jezeli ktoś nie zna rosyjskiego, wystarczy jak obejrzy sam obraz 🙂

Ekoosada Arka (ros. Экопоселение Kовчег)

ecokovcheg

3 komentarze do “Ekoosada Arka

 • 13 sierpnia, 2012 o 10:15 pm
  Permalink

  “Trendy są zazwyczaj takie, że czwarte pokolenie żyjące w budynkach wielorodzinnych nie ma dzieci.”
  Przyznam, że ten aspekt mnie zaskoczył … artykuł ogólnie bardzo interesujący 🙂

  Odpowiedz
 • 17 września, 2012 o 10:32 am
  Permalink

  Tak Alis, bo blokowiska czy skupiska kamienic, ich otoczenie nie sprzyjają życiu rodzinnemu. Zobaczcie tzw. ‘nowe osiedla’ ostatnio budowane. Tam NIE MA boisk,. place zabaw wciśnięte obok wszechobecnych parkingów.
  Do tego ludzie żyją w oderwaniu od przyrody, jak kurczaki na grzędach w tych swoich ‘lokalach’

  Odpowiedz
 • 24 września, 2012 o 8:34 pm
  Permalink

  bo dziś wartość ma grunt a nie człowiek. wszystko jest na sprzedaż. Ci Rosjanie poszli ‘pod prąd’ , oby więcej takich ludzi

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 2 =