GMO -konsultacje na niby ?

GMO konsultacje

Władze wolą słuchać garstki przedstawicieli agrobiznesu niż wielu milionów swoich wyborców?

Do 27 maja trwały konsultacje rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach…TEORETYCZNIE TE KONSULTACJE TRWAŁY bo wyborcy wysyłali listy do Rządu PiS,Posłów i Senatorów domagając się, podjęcia natychmiastowych działań w celu zdemonopolizowania rynku paszowego w Polsce oraz wdrożenia procesu odchodzenia od GMO w paszach.

DLACZEGO TEORETYCZNE KONSULTACJE?

Bo już 19 maja (!) na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jej uczestnicy usłyszeli jasne stwierdzenie “Na pewno zakaz stosowania soi GM będzie przesunięty do 2021 roku”…I to nie było stwierdzenie osoby, która mogłaby nie wiedzieć co mówi. Powiedziała to Pani Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa. A właśnie wnioskodawcą projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

“…A więc to całkowite ignorowanie wyborców! Nie ma żadnych konsultacji – to tylko parawan i to przeźroczysty bo wszystko widać jak na dłoni: wszystko już zostało zdecydowane. Dramatyczne jest to, że robi to rząd PiS na który głosowało wielu Polaków, przeciwników GMO, bo uwierzyli, że PiS jest przeciw GMO…” – podsumowuje Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)

W 2012 roku, A NAWET JESZCZE PRZED WYBORAMI, posłowie PiS mówili podobnie jak my, członkowie Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO:

“Dalsza zgoda na korzystanie z pasz GMO w jeszcze większym stopniu uzależnią polską hodowlę od importu komponentów białkowych z innych kontynentów. Polska importuje soję GMO, wydając na ten cel ok. 4 mld zł rocznie. To są środki, które mogłyby pozostać w polskim rolnictwie, zwiększyć dochody polskich rolników…” – dodaje Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka z Zachodniopomorskiego, prezes Stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski.

Wszystkie badania opinii publicznej (nawet te robione przez UE) pokazują, że około 70% Polaków (podobnie jak inne społeczności UE) nie chce GMO.
“…Znane mi badania opinii na reprezentatywnych próbach dla ludności Polski wykazały, że na pytania:
Czy dokonał(a)by Pan/i zakupu mięsa, jaj lub produktów mlecznych, wiedząc, że do ich wytworzenia użyto paszy zawierającej składniki modyfikowane genetycznie (GMO)? – 48% respondentów odpowiedziało „Zdecydowanie nie”, a 31% „Raczej nie.”

Czyli 79% Polek i Polaków była na NIE wobec pasz z GMO (badanie PBS we wrześniu 2005 r.)…” – mówi dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 maja.

TO SKANDAL! NOWA PROPOZYCJA USTAWY O GMO TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW. MÓWIMY DOSYĆ! NIE MA NA TO POZWOLENIA OD WYBORCÓW!

 

DODATKOWE INFORMACJE:


ROK 2012:
”…PiS i SP zgłosiły wniosek o odrzucenie poselskiego (chodzi o posłów PO) projektu nowelizacji ustawy o paszach. Zakłada on wydłużenie okresu, w którym nie obowiązuje zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt, do 1 stycznia 2017 r., czyli o kolejne cztery lata…”

http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/pis-i-sp-zglosily-wniosek-o-odrzucenie-projektu-noweli-ustawy-o-paszach,72128.html

GMO-NOWA ODSŁONA PIS

ROK 2016
Nowy projekt ustawy (projekt rządu PIS!!!) o paszach wnosi tylko jedna zmianę – przesuwa na dzień 1 stycznia 2021 r. termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO, czyli o kolejne 4 lata!

 Tekst: ICPPC 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 2 =