III Ogólnopolski Zjazd Kooperatyw

Zjazd kooperatyw Kraków

Wielkie święto współdziałania.
Zapraszamy 7-8 czerwca !
Miejsce: Forum Przestrzenie w Krakowie
Organizator: Wawelska Kooperatywa Spożywcza i Polska Zielona Sieć

III Zjazd Kooperatyw to dwudniowa impreza adresowana do wszystkich zainteresowanych tematami zdrowej, lokalnej żywności, różnorodnymi formami współdziałania i aktywizmu obywatelskiego.

 • 7 czerwca (godz. 9.00-20.00) to dzień aktywnych rozmów i wykładów poświęconych kooperatywom spożywczym, ich formom i przyszłości działania. Może dołączyć do nich każdy, po uprzedniej rejestracji na stronie Zjazdu.
 • 8 czerwca (godz. 10.00-19.00) jest dniem otwartego, bezpłatnego pikniku pod hasłem „W Koopie raźniej”. Uczestnicy, w tym dzieci, będą mogli wziąć udział w wielu warsztatach m. in:
  • sadzenia zbóż,
  • zakładania rabaty warzywnej,
  • kulinarnych,
  • upcyclingowego tworzenia przedmiotów,
  • wykorzystywania ziół,
  • permakultury.
  • ważnym punktem będzie targ lokalnych produktów, na którym regionalni rolnicy zaprezentują się ze swoimi naturalnymi dobrami.

Ze „Sceny dobrych idei” będzie można posłuchać wielu znamienitych gości m. in: Joanna Erbel, etnobotanik Marek Styczyński, Artur Milicki, którzy podzielą się swoją bogatą wiedzą na temat
działania lokalnych społeczności, ekonomii dzielenia i współpracy oraz naturalnej żywności.

Co to jest kooperatywa spożywcza ?
Kooperatywa spożywcza to grupa ludzi – konsumentów, którzy wspólnie dokonują zakupów.
Sami znajdują dostawców i pomijając pośredników, dostarczają produkty swoim członkom.
Dostawcami są lokalni rolnicy i wytwórcy.

Bardzo ważne jest to, że wszyscy z nich hodują lub wytwarzają swoje produkty w sposób naturalny – bez użycia nawozów sztucznych, pestycydów, niepotrzebnych substancji chemicznych.

Dzięki temu, kooperatywa zapewnia swoim członkom zdrowe, naturalne, a nawet certyfikowane ekologicznie jedzenie.

Kooperatywa to alternatywa dla hipermarketów. To również alternatywa dla żywności, której pochodzenia i sposobu przygotowania nie można sprawdzić.

To pewność, że za każdym razem otrzymujemy i jemy coś, co odżywia i nie szkodzi.

Poza tym, to doskonały sposób by wspierać rozwój naturalnego, lokalnego rolnictwa, które ma ogromny wpływ na kształtowanie naszego ekosystemu.

Wawelska Kooperatywa Spożywcza w kilku zdaniach
Wawelska Kooperatywa Spożywcza
Wawelska Kooperatywa Spożywcza (WKS) działa w Krakowie od 2 lat. W tym momencie liczy ok. 100 członków, w tym 80 aktywnie w niej działających i dokonujących zakupów.

Jest organizacją non-profit, posiada swój statut i regulamin.

Wkładem każdego z członków w działanie kooperatywy jest jego czas – 2 godziny w miesiącu poświęcane na pracę na rzecz kooperatywy (np. odbiór towarów, pakowanie towarów, organizacja warsztatów, inne formy pracy – również twórczej – wspierające WKS).

Poza tym jest to również wkład finansowy – 10% kwoty zakupów przeznaczane jest na fundusz gromadzki WKS.

Fundusz służy do pokrywania bieżących wydatków – np. zakup wagi, wynajem lokalu, organizacja warsztatów.

Sposób wydatkowania funduszu i cele są określane przez wszystkich członków w ramach walnych zgromadzeń.
Poza dokonywaniem zakupów członkowie WKS dzielą się również produktami przez siebie przygotowanymi – w drodze wymiany lub sprzedaży.

Więcej niż jedzenie
WKS to nie tylko zdrowe, naturalne jedzenie. To przede wszystkim ludzie, którzy działają razem dla dobra i własnego, i ogółu.

Kooperatywę można nazwać szkołą demokracji bezpośredniej.
Dzięki oddolnym inicjatywom obywatelskim, partycypacji mamy realny wpływ na kształtowanie i zmienianie lokalnego środowiska, w którym żyjemy.

Razem możemy realizować coś, co w pojedynkę wydaje się trudne.
Każdy członek kooperatywy jest kopalnią wiedzy i talentów, którymi dzieli się z innymi.

Wspólnie organizujemy tematyczne spotkania i warsztaty, dzięki którym rozwijamy się, zdobywamy wiedzę i nowe umiejętności.

materiał nadesłany przez Wawelską Kooperatywę Spożywczą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 5 =