Jeszcze żywy KARP przemówi paragrafem.

akcja Klub Gaja

Szkoleniem dla Policji Klub Gaja rozpoczyna kolejną odsłonę kampanii społecznej „Jeszcze żywy KARP”. W tym roku priorytetem kampanii jest przestrzeganie i egzekwowanie prawa ustawy o ochronie zwierząt. Szkolenie dla funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komend Miejskich i Powiatowych Policji Garnizonu Śląskiego odbędzie się 7 listopada br. (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Co roku, w okresie przedświątecznym, kampanią „Jeszcze żywy KARP” Klub Gaja przypomina Polakom, że karpie – masowo i żywcem sprzedawane w naszym kraju przed świętami Bożego Narodzenia – są objęte ustawą o ochronie zwierząt, bo tak jak inne kręgowce odczuwają ból, strach i stres.

Przypadki niehumanitarnego traktowania karpi (np. pakowanie żywych do foli, przetrzymywanie w małych pojemnikach, okaleczanie) mogą być zgłaszane m.in. na policję.

Prawo polskie chroni karpie i inne ryby przed bezmyślnością i okrucieństwem, ale w praktyce zwycięża przyzwyczajenie i niewiedza, w jaki sposób należy traktować żywe ryby. Dlatego Klub Gaja wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przygotował szkolenie dla funkcjonariuszy policji z województwa śląskiego dotyczące przepisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt i jej zapisów w odniesieniu do ryb, w tym karpi.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski z Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dodaje:

„Stosowanie ustawy o ochronie zwierząt wciąż napotyka na ogromne trudności praktyczne. W dużym stopniu wynikają one z braku wiedzy, utrwalonych doświadczeń i dopracowanych procedur reagowania na jej naruszenia. Przestępstwa przeciwko zwierzętom z jednej strony spotykają się z silnym – i w pełni słusznym – oburzeniem opinii publicznej, z drugiej – bardzo powoli uzyskują miejsce “pełnoprawnego” przedmiotu właściwej reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Liczymy na to, że tego rodzaju współpraca pomoże zarówno praktykom lepiej realizować postanowienia prawa chroniącego zwierzęta, jak i pozwoli wzbogacić perspektywę teoretyczną o doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w codzienną praktykę stosowania prawa”.

 

W szkoleniu „Ochrona karpi i innych ryb w świetle przepisów ustawy o ochronie zwierząt”, które odbędzie się 7 listopada, w godzinach 10.00 do 14.00, w auli nr 2 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

głos zabiorą:

– Jacek Bożek, Klub Gaja – „Kampania społeczna Jeszcze żywy KARP;
– dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr Agnieszka Bielska-Brodziak wraz ze współpracownikami z Koła Naukowego Praw Zwierząt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa – „Ustawa o ochronie zwierząt – potrzeba ochrony prawnej zwierząt” ;
– Karolina Kuszlewicz, adwokat, Kancelaria Adwokacka w Warszawie – „Stosowanie ustawy o ochronie zwierząt – aspekty praktyczne”;
– Marek Nowak, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach – „Sprzedaż karpia, a kompetencje Inspekcji Handlowej”.

Szkolenie objęte jest patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Czesława Martysza oraz Prof. dr hab. Zygmunta Tobora, byłego Dziekana WPiA UŚ.
***

Klub Gaja od początku swojej działalności występuje przeciwko męczeniu żywych karpi w okresie przedświątecznym.

Konsekwentne działania kampanii „Jeszcze żywy KARP” doprowadziły do zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, a także do nagłośnienia problemu.

Co roku, Klub Gaja stara się informować obywateli, handlowców, producentów i konsumentów o możliwościach zaprzestania zadawania rybom zbędnego cierpienia. Dzięki otwarciu debaty społecznej, zaangażowaniu w kampanię ludzi ze świata kultury, mediów, urzędników i obywateli, problem został zauważony.

Początki kampanii „Jeszcze żywy KARP” sięgają… roku 1976. Pierwszy karp został uratowany przez założyciela Klubu Gaja, który zabrał go z wanny w domu rodziców i wypuścił na wolność. Tak narodził się pomysł na kampanię „Jeszcze żywy KARP”, która w 1998 r. została przekształcona w szeroką kampanię społeczną Klubu Gaja.

Tradycja zakupu żywego karpia wzięła się z niedostatków PRL. Była to jedyna świeża ryba sprzedawana wprost z aut, dowożona do fabryk, na kilkanaście dni przed Wigilią – trafiała do wanny. Praktyka ta utrzymuje się nadal. Co roku tony karpi transportowanych i sprzedawanych jest często bez wody, w nadmiernym stłoczeniu. Ryby pakuje się żywcem do folii, waży i okleja ceną, zanim trafią do domów gdzie są nieumiejętnie zabijane.

Klub Gaja pierwszy zwrócił uwagę na los karpi zabijanych na ulicach, na oczach przechodniów i dzieci. Organizowaliśmy akcje i happeningi. Wysyłaliśmy co roku listy i petycje do administracji publicznej, o przestrzeganie istniejącego prawa, które zaczęły odnosić skutek. Zwiększono kontrolę weterynaryjną i handlową w punktach sprzedaży na tyle, by zabijanie ryb odbywało się poza oczami klientów oraz by trudnili się tym sprzedawcy przeszkoleni do wykonywania takich czynności. Jednak podstawowy zapis obowiązującej wtedy ustawy o ochronie zwierząt nie chronił ryb. Dlatego dążyliśmy do rozwiązania tego problemu.

Długofalowe działania doprowadziły do zmiany prawa. W 2009 r. Sejm, na wniosek Klubu Gaja, znowelizował Ustawę o ochronie zwierząt. Zmieniony art. 2 wskazuje teraz, iż ustawa chroni także ryby, tak jak wszystkie kręgowce, które odczuwają ból, strach i stres. Pakowanie ryb żywych do foli, trzymanie w stłoczonych i w zbyt małych basenach i inne przypadki mogą być teraz zgłaszane m.in. do inspekcji weterynaryjnej czy na policję.

W kolejnych latach Klub Gaja skupił się na konsumentach. Zaangażowanie publicysty i kucharza Roberta Makłowicza w kampanię zwiększyło społeczne zainteresowanie tym tematem. Kampanię wsparli aktorzy: Magdalena Różczka, Julia Pietrucha, Magdalena Popławska i Bartłomiej Topa. W 2011 r. wyłączyli się do kampanii opowiadaniem Olga Tokarczuk i miniaturą dramatyczną – dramatopisarz Artur Pałyga. W 2013 r. do kampanii dołączyli aktorzy: Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Olga Frycz, Magdalena Kumorek, Maja Bohosiewicz oraz Marek Kaliszuk i Daniel Wieleba, a także urzędnicy państwowi, ludzie mediów i matki z dziećmi.

Zmiana społeczna to długofalowy proces, dlatego Klub Gaja przy wsparciu wielu osób i instytucji konsekwentnie, co roku zwraca uwagę opinii publicznej na niepotrzebne cierpienie karpi w okresie przedświątecznym, zachęca konsumentów do świadomych wyborów, a w tegorocznej odsłonie szkoli funkcjonariuszy policji, by przestrzegano i egzekwowano prawa zwierząt, w tym karpi.

Więcej o kampanii na www.jeszczezywywkarp.pl

Więcej informacji:

Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja – tel. 603 636 554 /
Beata Tarnawa, koordynator kampanii „Jeszcze żywy KARP”– tel. 603 896 554; b.tarnawa@klubgaja.pl

Tekst i zdjęcia: Klub Gaja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 5 =