Komisja ds GMO

Komisja ds GMO

Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych jest powoływana na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Z 2001 roku, Nr 76, poz. 811 z późn. zm.).

Komisja, według ustawy  liczy 19 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw środowiska na okres 4 lat.

CZYM ZAJMUJE SIĘ KOMISJA ?

 1. opiniowaniem wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń na działania dotyczące GMO,
 2. wydawaniem opinii w sprawach przedstawianych przez ministra w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy,
 3. opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących GMO oraz bezpieczeństwa biologicznego,
 4. opiniowaniem projektów założeń polityki państwa w dziedzinie zastosowań GMO i bezpieczeństwa biologicznego.

Jak widać są to ważne dla społeczeństwa sprawy, jadnak konkrektnych uchwał, będących efektem pracy Komisji nie można przejrzeć .. bo strona nie pozwala wyświetlić plików (.doc) ..

Ciekawe dlaczego ?

SKŁAD KOMISJI

Komisje tworzą:

Po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

 1. ministra właściwego do spraw zdrowia,
 2. ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 3. Ministra Obrony Narodowej, (!?)
 4. ministra właściwego do spraw gospodarki,
 5. ministra właściwego do spraw transportu, (?!)
 6. ministra właściwego do spraw nauki,
 7. ministra właściwego do spraw środowiska,
 8. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 9. siedmiu przedstawicieli nauki, o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 10. przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji pracodawców,
 11. dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez te organizacje,
 12. przedstawiciel organizacji konsumenckich

 Jak łatwo zauważyć … na 19 członków Komisji jest aż dwóch przedstawicieli organizacji ekologicznych i jeden przedstawiciel organizacji konsumentów, za to siedmiu reprezentuje ministerstwa (czyli urzędy).

PYTANIE

Na usta ciśnie sie pytanie:

 • dlaczego społeczeństwo obywatelskie ma aż trzech reprezentantów, na ogółem 19 członków w Komisji ?  To pytanie nie uwłacza konkretnym członkom Komisji z ramienia administracji czy nauki, ale czy taka proporcja pomiędzy reprezentantami, zwłaszcza administracji oraz społeczeństwa,  nie jest ..kuriozalna ?
 • a gdzie przedstawiciele organizacji skupiających rolników, przecież kwestia nasion, roślin GMO ich też dotyczy ?
 • gdzie przedstawiciele pszczelarzy czy ogrodników ?

 Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ma juz kilkanascie lat i obecnie wraz ze wzrostem świadomości i zainteresowania społecznego sprawami GMO nie sposób przyjąc, że Komisja w której, na 19 członków, zasiada dwóch przedstawicieli organizacji ekologicznych i jeden przedstawiciel organizacji konsumentów jest społecznie reprezentatywna.

Wymaga to pilnych zmian.
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − piętnaście =