Kompostownik przydomowy – co zyskujemy ?

Czy warto mieć kompostownik przydomowy ?

Odpady, odpady, odpady, a w tle kompostownik przydomowy. Ileż to problemów sprawiają odpady. Mowa tutaj oczywiście o odpadach organicznych, których wytwarza się w Polsce coraz więcej.

Niestety tylko niewielka część odpadów trafia do kompostownia i fermentowania:

 • 7,9% (GUS, 2010),
 • 12,0% (GUS, 2020)

A szkoda bo korzyści płynące z kompostowania są naprawdę duże.

Pozostała część odpadów trafia na wysypiska, gdzie pod skorupą innych śmieci, rozkładają się bez dostępu tlenu, produkując niebezpieczny metan oraz odcieki, które przedostają się do wód gruntowych. Oba te związki są bardzo niebezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin.

Co możemy zrobić, aby zredukować skutki oddziaływania odpadów organicznych na środowisko naturalne?

Kompostownik przydomowy wymogi

Mieszkając w domu jednorodzinnym możecie zacząć kompostować od zaraz. Wystarczy wydzielić miejsce i ogrodzić je deskami, siatką lub kupić gotowy kompostownik z drewna lub plastiku.

Uwaga! Kompostowania bioodpadów w warunkach przydomowych nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

Ale jest kilka wymogów, które trzeba zachować by mieć prawidłowo zlokalizowany kompostownik przydomowy:

 • w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, powinny wynosić co najmniej:
  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
  • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m;

Odległości te wynikają z Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)

Ponadto powinniśmy przejrzeć też co mówi na temat kompostowników przydomowych Regulamin utrzymania czystości i porządku opracowany dla terenu naszej gminy.

Kompostownik przydomowy jak zrobić

Proces kompostowania to rozkład materii organicznej z udziałem tlenu, należy zatem pamiętać aby kompostownik miał odpowiednią budowę, która zapewni dostęp świeżego powietrza. Skoszona sucha trawa, liście lub wióry drzewne to świetna baza dla często mokrych odpadów organicznych, będą absorbować nadmiar cieczy i dostarczą niezbędnego węgla.

Należy jednak pamiętać aby nie wrzucać cytrusów w całości, tylko je pokroić w ćwiartki. Mięso również nie jest mile widziane, aczkolwiek niewielka ilość nie zaszkodzi.

Proces kompostowania trwa kilka tygodni, a rezultatem jest to co ogrodnicy nazywają „czarnym złotem”.

kompost
kompost

Kompost możemy użyć w przydomowym warzywniaku lub oddać dla sąsiada, zachęcając go przy tym do rozpoczęcia własnej „produkcji”

Ale istnieje sposób by przyspieszyć kompostowanie 🙂

 1. Pierwszy to napowietrzanie kompostu – najprostsza metoda to obracanie pryzmy np.: widłami, ale ludzie nie lubią się przemęczać więc wymyślili obrotnice, przypominające beczki. Innym sposobem jest wtłaczanie powietrza pod pryzmę (2 minuty w ciągu 1h), poprzez perforowane rury
 2. Drugi sposób to tzw. gorące kompostowanie
komostownik napowietrzanie
kompostownik przydomowy – pod pokrywę pojemnika prowadzi rurka, która w pojemniku, od dołu napowietrza kompost – foto: SuSanA Secretariat, CC BY 2.0
kompostownik przydomowy typu zrob sam
wersja kompostownika – zrobionego z beczki obracającej się na kółkach – pozwala to mieszać kompost bez używania wideł czy łopaty- foto: Tocsin; lic. CC BY-NC-SA

A co z kompostowaniem odpadów organicznych w domach wielorodzinnych ?

Inaczej sprawa ma się w przypadku gospodarstw domowych w blokach mieszkalnych oraz innych podmiotach wytwarzających odpady komunalne.

Kluczem do sukcesu jest nie mieszanie odpadów organicznych z pozostałymi. Można je zapakować do papierowej lub plastikowej biodegradowalnej torby, wrzucić do oddzielnego kontenera i w takim stanie przekazać dla firmy transportującej odpady, która zawiezie je do kompostowni.

Istnieją również technologie – urządzenia kontenerowe lub  bębnowe (poniżej), dzięki którym firmy, instytucje czy wspólnoty mieszkaniowe mogą na własną rękę kompostować odpady na miejscu.

Kompostownik przydomowy – podsumowanie zalet

Czyli jakie są korzyści płynące z kompostowania?

Kompostując na miejscu zmniejszamy koszty wywozu odpadów. Gminy stosują zniżki od kilku do 20-kilku złotych miesięcznie (w zależności od gminy) dla osób, które mają przydomowe kompostowniki. Ci, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, mogą oddzielać odpady organiczne od pozostałych, co również ułatwi segregację, zredukuje koszty utylizacji i zwiększy poziom recyklingu.

Ponadto kompostowanie przyczyni się do mniejszej ilości odpadów organicznych na wysypiskach.

Zastosowanie kompostu poprawia strukturę oraz żyzność gleby poprzez:

 • stabilizowanie wilgoci,
 • wzbogacanie w mikro i makro elementy,
 • intensyfikację rozwoju mikroflory i fauny glebowej,
 • poprawę stosunków powietrznych, wodnych oraz cieplnych, tworząc właściwy klimat glebowy.

Krasnale

zobacz też: krasnal z kompostu


zdjęcie wprowadzające: Josh Santelli , CC BY-NC 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − siedem =