Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.

konkurs

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, parków narodowych, lasów państwowych, właścicieli ogólnodostępnych parków lub ogrodów, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Na konkurs można zgłaszać zadania mające na celu ochronę przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów z następującego zakresu tematycznego:

  • czynna ochrona siedlisk i gatunków,
  • tworzenie i utrzymanie korytarzy ekologicznych,
  • tworzenie nowych i rewaloryzacja istniejących ogólnodostępnych parków, ogrodów, terenów zieleni,
  • ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych.

Zgłoszenie konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku.

Przyjmowane są one w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27.

Termin składania wniosków upływa 30.11.2014 roku.

Szczegóły: WFOŚiGW Gdańsk

Tekst: WFOŚiGW Gdańsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − dwa =