Leczenie polem magnetycznym w domu – najstarsza terapia świata

Naturalna terapia – leczenie polem magnetycznym w domu

Naturalna terapia polem magnetycznym poprzez poddawanie ustroju działaniu pola ziemskiego jest najstarszą terapią świata, a lecznicze działanie pól magnetycznych nie jest odkryciem XX wieku.

Medycyna chińska przeszło 2000 lat temu, jak również medycyna Korei i indyjska Ayurveda uznawały leczenie polem magnetycznym w domu, w warunkach naturalnych, jako ważne środki i metody w terapii regulacyjnej.

Starożytne leczenie polem magnetycznym w domu

W Chinach magnetoterapia (leczenie polem magnetycznym w domu – jak powiedzielibyśmy potocznie) należała już ok. 1000 lat przed pierwszym pisemnym opisem nauki o akupunkturze do praktyki leczniczej.

Również w starożytnych kulturach Grecji i Egiptu leczenie magnetytami i sztabkami magnesu należało do metod terapeutów.

Już Arystoteles w III wieku p.n.e. potwierdził istnienie terapeutycznych możliwości magnesu.

Galen w II wieku n.e. wykorzystywał magnesy do likwidacji lub osłabienia bólu powodowanego różnymi rodzajami chorób.

W Persji w X wieku n.e. używano magnesy do usuwania skurczów mięśni, zaś Francuskie Królewskie Towarzystwo Medyczne w 1877 roku zainicjowało pierwsze znaczące studia nad magnetoterapią.

Dużą rolę w tym zakresie odegrał austriacki lekarz Franz Anton Mesmer (koniec XVIII wieku).

Twierdził, że oddziaływanie pola magnetycznego na ludzki organizm pobudza ukryte w prawej półkuli mózgowej pierwotne instynkty komunikacji telepatycznej. Leczenie polem magnetycznym w domu było jednym z obszarów jego zainteresowań.

Metodę jego leczenia nerwic, wywoływania stanów hipnotycznych, pobudzania zdolności jasnowidzenia i telepatii nazwano „mesmeryzmem”.

Pole magnetyczne w leczeniu

Dzisiaj już wiadomo, że pole magnetyczne, w tym leczenie polem magnetycznym w domu, o odpowiednio dobranych parametrach powoduje samoregulację pracy komórek i wzrost ich aktywności.

Wpływ właściwego pola magnetycznego na komórki nerwowe sprawia, że człowiek może odbierać pole magnetyczne Ziemi podobnie jak np. ptaki i orientować się według niego w przestrzeni.

Cała nasza matka – Ziemia jest wielkim magnesem.

Badania naukowe potwierdzają, że istnieją znaczące różnice w lokalnej sile pola magnetycznego.

Są miejsca na Ziemi o większym natężeniu pola, są i o mniejszym natężeniu.

Człowiek pierwotny przez całe swoje życie był pod intensywnym działaniem pola geomagnetycznego – chodził boso, czyli miał bezpośredni kontakt z Ziemią.

Naturalny instynkt sprawiał, że mieliśmy bezpośredni kontakt z ziemskim polem elektromagnetycznym, które wpływało na pole elektromagnetyczne naszego organizmu. Tego rodzaju leczenie polem magnetycznym w domu, czy tez przed domem powinniśmy i dziś praktykować.

Przecież każdy z nas, jako ciepłokrwisty organizm, jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie intensywnego w środkowej części pasma podczerwieni. I nie jest to jedyny rodzaj promieniowania, którego źródłem jest nasz ustrój.

Człowiek to istota elektromagnetyczna

Ponownie potwierdza się, że jesteśmy istotami elektromagnetycznymi.

biomagnetyzm

Ekspert magnetoterapii dr Alphons van der Burg reasumuje:

„Wszystkie procesy życiowe należy pojmować jako elektromagnetyczne.

Można mówić o obecności elektromagnetyzmu w przyrodzie.

Dlatego należy stwierdzić, że pola magnetyczne i pola elektryczne dotykają wszystkich aspektów organizmu i przebiegu jego czynności.

Podsumowując: magnetyzm wspiera zdrowie i witalność, utrzymuje tkankę zdrową i elastyczną, wspiera leczenie skaleczeń i działa kojąco na ból…”

Biolog i naukowiec prof. dr G. Glombek z Uniwersytetu w Düsseldorfie oświadczył w 1983 r. w swojej publikacji:

„Ponieważ nie można sobie wyobrażać jakichkolwiek stanów fizjologicznych, jak i psychologicznych bez odpowiedniego współudziału zmian elektromagnetycznych w każdym systemie biologicznym, to energia elektromagnetyczna jako pole działania przyrody nie może być bez wpływu na zdrowie i chorobę !”

Znany na całym świecie fizyk i laureat nagrody Nobla Werner Heisenberg określił to jeszcze wyraźniej:

ENERGIA MAGNETYCZNA JEST ELEMENTARNĄ ENERGIĄ, OD KTÓREJ ZALEŻY CAŁE ŻYCIE ŚWIATA.

Czyż trzeba mocniejszego stwierdzenia?

Biomagnetyzm człowieka

Jak już powiedzieliśmy, działalność człowieka powoduje bardzo silne zmniejszanie oddziaływań naturalnego ziemskiego pola magnetycznego na ludzki organizm, a w efekcie na zdrowie.

Zamknięte budownictwo betonowe budynków mieszkalnych i biurowych, wzrastające zatykanie gruntów i powierzchni betonem i asfaltem, wytwarzanie sztucznych pól przez nowoczesną elektrotechnikę ma wyraźnie negatywny wpływ na biomagnetyzm człowieka.

Żyjemy w świecie, w którym cywilizacja pozbawiła nas w ogromnym stopniu tego zbawiennego działania pola magnetycznego z Ziemi oddzielając nas od niej betonem, asfaltem, wielopiętrowymi budynkami, samochodami.

W miarę postępu cywilizacyjnego człowiek coraz bardziej oddalał się więc od pierwotnego stanu, zatracając jednocześnie zdrowy instynkt, który podpowiadał mu, co jest korzystne, a co nie dla jego zdrowia.

Dzisiaj płacimy za utratę tego instynktu wszelkimi nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku, utratą witalności, chorobami nowotworowymi, zaburzeniami w funkcjonowaniu całego naszego organizmu i przedwczesnym starzeniem się.

Techniczne przyśpieszenie rozwoju ludzkości znacznie wyprzedziło zdolności samoregulacyjne organizmu.

Jak rzadko masz bezpośredni kontakt z Ziemią?

Jak rzadko chodzisz boso po naturalnym podłożu?

Pracujesz ciężko, oddzielony warstwą betonu od Ziemi.

Nawet wtedy, kiedy odpoczywasz przy basenie, to leżysz nie na trawie, ale na betonowej nawierzchni.

Jak niewiele masz czasu, by w zadowalający sposób skorzystać ze zdrowotnego działania pola magnetycznego w Twoim ogrodzie?

Gdzie mieszkasz?

Przecież nasze mieszkania – to elektromagnetyczna klatka z kratami stalowych zbrojeń w ścianach, w których indukują się prądy wywołujące z kolei powstawanie pól elektromagnetycznych, to gęsta sieć przewodów elektrycznych w ścianach, to szereg urządzeń elektrycznych domowego użytku, bez których nie możemy się już dzisiaj obejść (przynajmniej tak się nam wydaje).

Po wielu latach badań stwierdzono jednoznacznie: człowiek żyje pośród pól elektromagnetycznych oraz posiada własne życiodajne biopole.

Dysponujemy więc autonomicznym polem energetycznym o charakterystycznej częstotliwości (wibracji) tworzącej naszą obecną rzeczywistość – świat, w którym żyjemy

 CAŁE NASZE ŻYCIE JEST WIBRACJĄ – POCZĄWSZY OD ATOMÓW,
POPRZEZ BILIONY KOMÓREK ORGANIZMU, AŻ DO RYTMU I PULSOWANIA CAŁEGO WSZECHŚWIATA.

Marzenie

Gdybyśmy tak umieli przestrajać nasze pole na inne częstotliwości, to może udałoby się żyć w innych, równoległych światach 😉 ?

medytacja

Zastanówmy się. Dlatego realne jest leczenie polem magnetycznym w domu.

Przecież wystarczy, że zmienisz kanał w telewizorze, obrócisz gałkę radioodbiornika, a już jesteś w innym świecie.

Wystarczy, że uderzysz w inne klawisze fortepianu, szarpniesz inne struny gitary – a już jawi się inny świat. Świat innych doznań, uczuć.

Czyż nie jest tak?

Naturalne pola, o których wcześniej już mówiliśmy – jednak przede wszystkim elektromagnetyczne – Ziemi i pozostałych ciał niebieskich, działają na poziomie molekularnym organizmu. Dlatego możesz praktykować leczenie polem magnetycznym w domu czy zwłaszcza w ogrodzie.

Wspomagają one energetycznie aktywację procesów biochemicznych.

Każdy organizm żywy jest z natury tak skonstruowany, że jest w stanie zwalczyć chorobę lub zachwianie równowagi, jeśli jest energetycznie wydolny.

Aktywizacja procesów biochemicznych oznacza pobudzenie procesów regulacji, samoleczenia organizmu i podniesienie odporności organizmu.

Narażone na chorobę są jednostki słabe, cierpiące na niedostatek energii.

Leczenie polem magnetycznym w domu – aktywizacja procesów

W jaki jednak sposób leczenie polem magnetycznym w domu, może aktywizować procesy lecznicze?

Aktywność biologiczną pól elektromagnetycznych rozpatruje się w trzech płaszczyznach:

 1. pierwszego stopnia – gdzie informacje magnetyczne są przekazywane do organizmu z otaczającego środowiska (np. sygnały pola geopatycznego umożliwiające ptakom orientację w przestrzeni),
 2. drugiego stopnia – gdzie następuje przekazywanie informacji wewnątrz jednego systemu biologicznego (np. impulsy nerwowe, przepływ biofotonów),
 3. trzeciego stopnia – gdzie następuje wzajemna wymiana sygnałów między istotami żywymi (np. porozumiewanie ryb za pomocą impulsów elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach).

Mówimy tu, oczywiście, o naturalnej aktywności pól elektromagnetycznych.

Aktywność ta jest stymulowana przede wszystkim bardzo słabymi polami magnetycznymi.

Zgodnie z tezą Rosjanina A.S. Pressmana („Pola elektromagnetyczne a życie”), potwierdzoną przez innych badaczy, oddziaływanie słabych pól elektromagnetycznych ma charakter raczej informacyjny, a nie energetyczny.

Jest to bardzo ważne stwierdzenie i jeszcze do niego będziemy powracać.

Podstawowe mechanizmy oddziaływania

Mechanizm oddziaływania – leczenie polem magnetycznym w domu – na organizm.

 • bezpośrednie oddziaływanie na ściany (błony) komórek, co może prowadzić do ich:
 • deformacji,
 • depolaryzacji (przebiegunowania elektrycznego komórki),
 • perforacji (a w efekcie – wylania się zawartości komórki do przestrzeni międzykomórkowych),
 • obumarcia komórki,
 • oddziaływanie na ruch jonów w elektrolitach (co może mieć niekorzystne konsekwencje dla przewodnictwa nerwowego),
 • bezpośrednie oddziaływanie na wodę zawartą w tkankach (jest to istotne ze względu na to, że w ok. 80% składamy się z wody),
 • oddziaływanie na substancje zawarte we krwi (np. żelazo w hemoglobinie).

Biopole Człowieka

aura


Ze względu na to, że nasze biopole posiada minimalne natężenie, nie jest dla organizmu obojętne, w jakim środowisku żyje.

Powinno to być naturalne środowisko, w którym żyją wszelkie organizmy od tysięcy lat i w którym przez te tysiące lat trwał proces ewolucji organizmów żywych. W takim środowisku możemy w sposób naturalny wykorzystywać leczenie polami magnetycznymi w domu, w domowych warunkach.

A przecież ostatni wiek – to, jak już stwierdziliśmy, skok i szok cywilizacyjny, który zmienił diametralnie nasze środowisko.

„Weszliśmy w wiek wysokiej techniki mając strukturę człowieka pierwotnego.” – stwierdza niemiecki biofizyk prof. Ulrich Warnke – szef Wydziału Techniki Biomedycznej Uniwersytetu w Saarbrücken.

Mówiliśmy już, że każdy organ ludzki posiada biopole, co jest jednoznaczne z funkcjonowaniem określonych częstotliwości.

Działanie biologiczne wibracji zależy głównie od ich amplitudy i częstotliwości.

Niektóre częstotliwości pochodzące spoza organizmu, zgodne z częstotliwością drgań własnych narządów ciała, mogą prowadzić do ich rezonansu, tj. silnych drgań tych narządów.

W efekcie mogą pojawić się bóle w klatce piersiowej (często o charakterze wieńcowym), zaburzenia oddechowe, parcie na mocz i stolec, zmiany naczyniowe, zmiany ciśnienia krwi, zaburzenia hormonalne i biochemiczne.

„Każdy atom, każda cząsteczka, każda substancja ma swoje własne drgania, które odpowiadają pewnym dźwiękom i kolorom.

Razem te dźwięki, kolory i wibracje określają harmonię zdrowia lub dysharmonię choroby.” (dr Enzo Ciccolo, włoski biolog).

Nasze fizyczne ciało – to urządzenie wytwarzające częstotliwości.

Poszczególne organy ludzkiego ciała pracują na częstotliwościach:

 • serce 1,2 – 1,7 Hz,
 • tkanka mięśniowa 4 -18 Hz (najczęściej 7 – 13 Hz),
 • układ nerwowy 10 Hz (przeciętnie),
 • mózg 13-30 Hz przy rytmie beta, 8-13 Hz przy rytmie alfa, 3,5-8 Hz przy rytmie theta i 0,5-3,5 przy rytmie delta,
 • jama brzuszna i klatka piersiowa 4-10Hz,
 • pęcherz moczowy 10-18 Hz itp.

Dane te są potwierdzeniem wniosków z badań prowadzonych przez wspomnianego wcześniej dr Hansa Jenny.

Wymienione organy można porównać do swoistych bioanten emitujących własne programy zachodzących w nich zdarzeń biologicznych, np.:

 • EEG – elektroencefalogram pracy mózgu,
 • EKG – elektrokardiogram pracy serca,
 • EMG – elektromiogram pracy mięśni,
 • EHG – elektrohepatogram pracy wątroby, itp.

Czy jest przypadkiem, że np. częstotliwość 10Hz jest charakterystyczna zarówno dla ludzkiego mózgu, jak i drgań gałki ocznej podczas snu, części muskulatury w tzw. mikrowibracjach, drgań skorupy ziemskiej, oscylacji pola magnetycznego Ziemi i elektrycznej pulsacji jonosfery?

Czy jest przypadkiem, że napięcie w polu elektrycznym wokół Ziemi – choć jest zmienne – to posiada częstotliwość ok. 7,83Hz, a więc jest podobne do przeciętnej częstotliwości pracy mózgu?

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na nasze organy nie pozostaje więc bez skutków.

Z jednej więc strony mamy wybitnie negatywne skutki działania sztucznych pól elektromagnetycznych o dużych natężeniach i częstotliwościach.

Z drugiej zaś – okazuje się, że naturalne pole jest warunkiem życia i przetrwania.

Fragment książki Autora, z cyklu “Barwy Twojego Zdrowia” – “Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu – Jak wykorzystać lecznicze właściwości pól magnertycznych ? Jest to książka która mówi nam czym jest leczenie polem magnetycznym w domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × jeden =