Magnetyzm krwi – nośnik informacji

Funkcje krwi

Przywykliśmy zwykle już do tego, że układ krwionośny traktujemy jako mechanizm transportu tlenu i substancji odżywczych do wszystkich komórek organizmu.

Służy on również do usuwania produktów przemiany materii – zbędnych już ustrojowi.Wiemy, że krew płynie w organizmie tętnicami i żyłami.

Ciągle pracująca pompa, jaką jest serce, pulsuje, godzina po godzinie, dniem i nocą, siedemdziesiąt uderzeń na minutę, trzydzieści sześć milionów uderzeń rocznie, ponad dwa i pół miliarda w ciągu przeciętnego życia, rok po roku, nie zważając na to, że śpisz lub czuwasz, pompując krew przez około sto tysięcy kilometrów żył, tętnic i naczynek.

krwi

Krąży ona ze zdumiewającą prędkością: pojedyncza krwinka potrzebuje tylko 1 minuty, by przebyć drogę od serca do kolana i z powrotem do serca.

Zwykle prędkość przepływu krwi, zwłaszcza w tętnicach dużych, podczas skurczu serca, dochodzi nawet do 1,2 m/s, choć przeciętnie wynosi 0,3-0,5 m/s.

Wydaje się, że to serce przy pomocy swoich skurczów i rozkurczów pompuje potężną ilość krwi przepychając ją poprzez sieć przewodów.

Okazuje się, że nie jest to cała prawda.

Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana – krew bez dodatkowych, nieprawdopodobnie wręcz skomplikowanych mechanizmów, nie byłaby w stanie dopływać do tzw. peryferyjnych (najdalszych) części organizmu i wracać z powrotem do serca.

Składniki krwi

W każdej kropli Twojej krwi mieści się prawie 5 milionów krwinek czerwonych (erytrocytów), 4-10 tysięcy krwinek białych (leukocytów), 140-440 tysięcy krwinek płytkowych (trombocytów).

Aktywna elektronicznie powierzchnia erytrocytów zajmuje powierzchnię 4200 m2 (przy założeniu, że w organizmie płynie 6 litrów krwi).

Każda krwinka ma powierzchnię 140 um2 (mikrometrów kw. – przyp. autora), razem zajmują powierzchnię prostokąta o wymiarach 60x70m.

Ta powierzchnia transportuje tlen, a w istocie transportuje elektrony w całym obrębie elektronicznego układu scalonego, jakim jest Twój organizm.

Rola krwi jako układu elektromagnetycznego ?

System krążenia można potraktować jako układ elektrodynamiczny, układ, w którym ładunki elektryczne (elektro-) poruszają się pod wpływem sił (-dynamiczny).

Ściany naczyń krwionośnych dysponują przesuwającym się potencjałem elektrycznym o wartości ok. 50 mV generowanym przez pole elektromagnetyczne.

W naczyniach tych są transportowane krwinki z ładunkami elektrycznymi i zorientowanymi spinami* elektronowymi.

Krwinki znajdują się w paramagnetycznej hemoglobinie.

uklad krazenia
układ krążenia

Jednak część krwinek – leukocyty (białe ciałka krwi), są diamagnetyczne, zaś erytrocyty (czerwone ciałka krwi) – paramagnetyczne.

W związku z tym zewnętrzne pola magnetyczne muszą działać na krwiobieg, co prawda prawie niedostrzegalnie, ale w sposób ciągły i bez przerwy (o kłopotach z transportem erytrocytów będzie jeszcze mowa).

Temat ten podejmował wielokrotnie prof. W. Sedlak w swoich pracach.

Informacja magnetyczna w naszej krwi

Nasz podręczny słownik pojęć:

1. DIAMAGNETYZM – zjawisko bardzo słabego magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnesującym przeciwnie do kierunku tego pola.

2. PARAMAGNETYZM – zjawisko bardzo słabego magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnesującym zgodnie z kierunkiem tego pola.

3. FERROMAGNETYZM – zjawisko silnego magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnesującym zgodnie z kierunkiem tego pola.

Pójdźmy jeszcze dalej.

Okazuje się, że krew przenosi nie tylko tlen i substancje odżywcze i odtransportowuje zanieczyszczenia z tkanek.

Jak wykazał w swoich badaniach prowadzonych w latach 80-tych XX wieku dr Jurgen Walther Ludwig Aschoff, profesor fizjologii na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy), krew przenosi również informację magnetyczną po całym organizmie.

W przypadku organizmu zdrowego krwinki – zarówno erytrocyty jak i leukocyty – są ukierunkowane magnetycznie prawidłowo.

Zakłócenia pola magnetycznego sprawiają, że krew traci ukierunkowanie.

W efekcie zanikają własności krwi do przekazu informacji drogą magnetyczną.

Jest to typowy stan rozregulowania, który powoduje, że nasze zdrowie systematycznie pogarsza się.

W celu doprowadzenia parametrów krwi do normy należy podać jej w takim razie informację – wzorzec, „przypomnieć” jej właściwe parametry pracy.

Służyć temu może wiele czynników – właściwa dieta, lekarstwa, bioenergoterapia, akupresura, akupunktura i wiele innych jeszcze metod.

Przypomnij te informacje, kiedy będzie mowa w dalszej części o przyczynach tzw. rulonizacji erytrocytów i wpływie magnetostymulacji na regulację parametrów krwi.

Krew nie tylko jest nośnikiem informacji magnetycznej.

Magnetyzm serca

Ona rejestruje również odczucia, co wykazały eksperymenty prowadzone w USA w ramach programu badawczego INSCOM (Intelligence and Security Command).

magnetyzm krwi

Jak więc widzisz, krew posiada więc własności magnetyczne, która to przyczyna wywołuje określone skutki.

Również serce posiada własności magnetyczne dzięki specjalnym komórkom – Intrinsic Cardiac Adrenergic (ICA), które odkrył w 1995 r. dr Ming-He Huang z Akademii Medycznej w Harvardzie.

Pole magnetyczne serca jest pięć tysięcy razy silniejsze od pola mózgu. Można je zmierzyć z odległości nawet 30-40 metrów przy użyciu czułych magnetometrów.

W ciele człowieka to ono [serce – przyp. autora] okazuje się najsilniejszym «generatorem energii elektromagnetycznej».

Z niego pochodzi prąd o napięciu ponad 5 tysięcy miliwoltów !

Mózg produkuje prąd o wiele mniejszym napięciu, bo tylko od 100 do 140 mV.

(wypowiedź prof. Gary’ego Schwartza z Uniwersytetu w Arizonie – „Nieznany Świat” nr 12/2005, „Wędrująca pamięć”, Ilona Słojewska)

Zresztą badania naukowe wskazują, że pomiędzy sercem a mózgiem funkcjonuje łączność elektromagnetyczna, a produkowany w sercu enzym – Atrial Naturetic Factor (ANF) komunikuje się nie tylko z mózgiem, ale też z układem odpornościowym.

Przekazy informacyjno-energetyczne

Dochodzi więc do przekazów informacyjno-energetycznych. I nic w tym dziwnego, ponieważ serce jest oplecione potężną siatką neuronów przewodzących sygnały do mózgu.

Więcej tych sygnałów jest z serca do mózgu przesyłanych, niż na odwrót.

A może to nie prawda?

Jednak przypomnij sobie niektóre Twoje stany emocjonalne – co najpierw reaguje – serce, czy mózg?

Najpierw czujesz, czy najpierw rozumujesz?

Mamy więc – oprócz naszego mózgu zamkniętego w czaszkach, tzw. “mózg sercowy” (obok “mózgu brzusznego” w jelitach, który również szybciej reaguje na stany emocjonalne niż typowy mózg).

Jest więc tak, że:

Ta energia krąży w całym organizmie – wyjaśnia prof. Schwartz – Przy czym informacje, jakie ze sobą niesie, są odbierane i przekazywane dalej przez wszystkie organy. (źródło -„Nieznany Świat” nr 12/2005, „Wędrująca pamięć”, Ilona Słojewska)

Dodajmy jeszcze do tego nasz duch i nasz umysł… MIND, BODY, SOUL – trójjedność umysłu, ciała i duszy…

Czy nie jesteśmy w takim razie wspaniałymi istotami – wspaniale “zaprojektowanymi” i równie wspaniale “wykonanymi”?

* Spin – własny tzw. moment pędu danej cząstki w układzie, w którym cząstka spoczywa. Każdy rodzaj cząstki elementarnej ( a więc i elektrony) – posiada właściwy sobie spin. Moment pędu (czyli kręt) – jest to tzw. wektor osiowy charakteryzujący ruch ciała (w szczególności ruch obrotowy).

Mało jest to strawne dla każdego z nas, którzy nie mają do czynienia z zagadnieniami fizyki na co dzień, prawda? – 🙂 Nie to jest jednak najważniejsze.

Najważniejszy jest zrozumienie – do głębi własnego jestestwa, że każdy z nas jest CUDEM STWORZENIA :))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 4 =