Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt

prawa zwierząt

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt.

To dobry moment by przypomnieć Światową Deklarację Praw Zwierząt, która uchwalona została w 1977 roku, w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia i przedstawiona UNESCO, która podpisała Deklarację w tym samym roku.

Treść Deklaracji w artykule 🙂

ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT
Uchwalona 21. 09. 1977 r. w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia, założoną 02. 04. 1977 r. w Genewie.

Deklaracja przedłożona została UNESCO wraz z podpisami dwu i pół miliona osób, członków europejskich towarzystw opieki i ochrony zwierząt:

“Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek popełnia zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta;

Niniejszym obwieszcza się:

Art. 1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji.
Art. 2.
a) Każde zwierzę ma prawo do szacunku
b) Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych
zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy w służbie zwierząt,
c) Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.
Art. 3.
a) żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa
b) Jeśli okaże się, że zwierzę musi być zabite, należy je uśmiercić szybko, nie narażając je na ból i trwogę.
Art. 4.
Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu, ziemskim, powietrznym lub wodnym oraz prawo do rozmnażania się.
Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych, jest z tym prawem sprzeczne.
Art. 5.
a) Każde zwierzę nalezące do gatunku, które zyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku,
b) Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych jest z tym prawem sprzeczne.
Art. 6.
a) Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak długo pozwala na to jego gatunkowa natura,
b) Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.
Art. 7.
Każde zwierzę pracujące ma prawo do pewnych ograniczeń czasu i intensywności tej pracy, do odpowiedniego wyżywienia i odpoczynku.
Art. 8.
a) Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym niezgodne są z literą prawa zwierząt, zarówno w wypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak i wszystkich innych,
b) Należy rozwijać i stosować w tym celu zastępcze metody techniczne.
Art. 9.
Jeśli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i zabijać, nie narażając go na niepokój i ból.
Art. 10.
a) Żadne zwierzę nie może służyć rozrywce człowieka,
b) Wystawianie zwierząt na pokaz oraz widowiska z udziałem zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.
Art. 11.
Każdy akt prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej przyczyny jest mordem, czyli zbrodnią przeciwko życiu.
Art. 12.
a) Każdy akt prowadzący do uśmiercenia dużej ilości zwierząt dzikich jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciwko gatunkowi,
b) Zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego sieje śmierć.
Art. 13.
a) Zwierzę martwe należy traktować z poszanowaniem,
b) Sceny przemocy, której ofiarą padają zwierzęta, nie powinny mieć wstępu na ekrany kin i telewizji, chyba, że mają inny cel poza samym tylko pokazywaniem, jak gwałci się prawa zwierząt.
Art. 14.
a) Stowarzyszenia ochrony i opieki zwierząt powinny mieć reprezentantów na szczeblu rządowym,
b) Prawa zwierząt powinny być rozpowszechniane na równi z prawami człowieka.”

 PRAWA ZWIERZĄT – DLACZEGO TRZEBA JE PRZYPOMINAĆ ?

Choćby dlatego, że w naszym kraju trwa dyskusja o “dopuszczalności uboju rytualnego”.

Padają argumenty, że tego rodzaju zabijanie jest elementem praw religijnych (?)

Warto spojrzeć na tą kwestię, uprzednio czytając w/w Deklarację, w tym  Art. 9 ..

Choć trzeba sobie zdawać sprawę, że i Deklaracja jest wyrazem pewnego kompromisu co do praw zwierząt

dbaj o prawa zwierząt

DELFIN JAKO OSOBA

Wydaje się, że coraz więcej ludzi rozmumie, że człowiek nie jest “lepszy” od zwierząt, że jest po prostu tak jak i one częścią Natury.

 W takim kierunku podążyły władze Indii, które  oficjalnie nadały delfinom status „non human person”, czyli osób poza ludzkich.

Po raz pierwszy w Indiach prawo przyznało status osoby zwierzęciu spoza gatunku Homo Sapiens.

Nie rzeczy, nie przedmiotu ale osoby !

Od tej pory pozbawiane wolności delfinów podpada pod paragraf i jest uznawane za łamanie prawa.

W praktyce oznacza to między innymi zamknięcie wszystkich działających w Indiach delfinariów i parków rozrywki wykorzystujących te zwierzęta w celach rozrywkowych.

Szczegóły >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 12 =