Misja Natura

misja natura

W latach 2012 – 2016 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje ogólnopolski projekt „Misja Natura” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej  w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz poprawienie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski.

Fundacja w ramach projektu realizuje szereg różnorodnych działań związanych z promocją i zarządzaniem siecią Naturą 2000.

Jednym z tych działań jest utworzenie Centrum Informacji Natura 2000 (CIN), którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznego doradztwa przyrodniczego dla ogółu społeczeństwa polskiego oraz zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy o funkcjonowaniu sieci Natura 2000.

CIN pełni rolę informacyjną, doradczą i konsultacyjną. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad, które dotyczą:

  • ogólnych informacji o sieci Natura 2000, zarządzaniu siecią, aktualnym stanie wdrażania programu Natura 2000 w Polsce i Europie,
  • procedur inwestycyjnych i administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej na obszarach Natura 2000,
  • zasad planowania przestrzennego na obszarach Natura 2000,
  • specjalistycznej wiedzy przyrodniczej – porady m.in. ornitologa czy botanika,
  • odnawialnych źródeł energii – porady specjalisty ds. ekoenergetyki,
  • zdobywania środków finansowych w ramach funduszy związanych z ochroną obszarów Natura 2000.

W ramach projektu „Misja Natura” przeprowadzane są bezpłatne szkolenia i warsztaty w całej Polsce, których celem jest aktywizacja i przygotowanie społeczności lokalnych do opracowania i wdrożenia planów zadań ochronnych.

Szkolenia przeznaczone są dla osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje, lokalnych przedsiębiorców oraz rolników, a także innych osób zainteresowanych rozwojem w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000.

Do szkoleń, po konsultacjach z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz wszystkimi Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, wytypowanych zostało 10 obszarów Natura 2000, spośród tych, dla których nie zostały jeszcze opracowywane plany zadań ochronnych (PZO).

Szkolenia zostały już zakończone w 5 obszarach, obecnie trwają szkolenia w obszarze Natura 2000: Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (woj. dolnośląskie).

Planowane są również szkolenia w Ostoi Pilskiej (woj. wielkopolskie), obszarze Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (woj. pomorskie) oraz Ostoi Żyznów (woj. świętokrzyskie).
Szkolenia złożone są z sześciu bloków tematycznych dotyczących m.in. komunikacji społecznej, rozwoju turystyki w regionie, wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy zdobywania funduszy krajowych i unijnych.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania sieci Natura 2000 i zasobów przyrodniczych na danym terenie oraz dotyczącą możliwości promocji i rozwoju danego regionu w oparciu o obszar Natura 2000.

Dodatkowo uczestnicy szkoleń poznają możliwe źródła finansowania przedsięwzięć podejmowanych w obszarze Natura 2000, a także uzyskują wiedzę jak sprawnie stworzyć i wdrożyć plan zadań ochronnych.

W ramach projektu został zrealizowany 12-odcinkowy serial telewizyjny pt: „Misja Natura”.

Serial utrzymany jest w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych.

Prezentuje obszary Natura 2000 w różnych rejonach Polski i innych krajach Unii Europejskiej (Zatoka Pucka, Półwysep Helski, Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Dolina Baryczy, Puszcza Knyszyńska, Miechowszczyzna, Poligon Orzysz, Pustynia Błędowska, Zalew Szczeciński, Łąki Skoszewskie, Góry Stołowe, Pieniny (szlakiem podkowca), Dolina Noteci, Kurze Grzędy, Zachodniowołyńska Dolina Bugu, oraz obszary Natura 2000 w Austrii (Dolina Dunaju), Niemczech (Poligon Cuxaven) i na Litwie (Zuvinto Biosferos Rezervatas).

Emisja serialu rozpocznie się na początku 2015 roku, w paśmie ogólnopolskim oraz na portalu internetowym projektu.

Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o funkcjonowaniu sieci Natura 2000 mogą również skorzystać z bezpłatnej platformy
e-learningowej obejmującej szkolenia, między innymi, na temat podstaw prawnych funkcjonowania sieci, przedmiotów ochrony, możliwości rozwoju obszarów Natura 2000.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w swoich działaniach podkreśla jak ważne jest uświadomienie społeczeństwu i nowych możliwości, ale i obowiązków wynikających
z objęcia ich najbliższego otoczenia siecią Natura 2000.

Podkreśla również, że ochrona przyrody nie polega wyłącznie na zakazach i ograniczeniach, a wzajemne zrozumienie i szacunek są kluczem do trwałego, zrównoważonego rozwoju z korzyściami dla człowieka i przyrody.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.misjanatura.fwie.pl.

Materiał i zdjęcie: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 8 =