Młodzi ze Starszymi- świetny pomysł w Kujawsko-Pomorskim

aktywnosć seniorów

Wspieramy aktywność seniorów-to program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji przedsięwzięć, których cel to aktywizacja oraz integracja społeczna starszego pokolenia. W ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych dotacje trafiły w tym roku na realizację 24 projektów.

Suma przeznaczonego na ten cel wsparcia to 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie trafi na organizację:

  • półkolonii, warsztatów i innych inicjatyw integrujących osoby starsze z młodszym pokoleniem,
  • przedsięwzięć aktywizujących społecznie seniorów.

To różnego rodzaju imprezy, spotkania i zajęcia.

Wspieranie przygotowywanych przez organizacje pozarządowe przedsięwzięć skierowanych do osób 60+ wpisuje się w szereg inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego wychodzących naprzeciw potrzebom seniorów.

Od ubiegłego roku w regionie działa powołana z inicjatywy marszałka Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej.

Więcej na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Materiał:www.kujawsko-pomorskie.pl

zdjęcie: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 17 =