Dotacje na kampanię edukacyjno-informacyjną

natura2000

WFOŚiGW w Toruniu zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) z woj. kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w naborze wniosków na najlepszą kampanię edukacyjno – informacyjną dotyczącą obszarów Natura 2000. 

Wnioski należy należy składać do 22.02.2013 r.

DOTACJA dla NGO – 50.000,00zł

Organizacja, która przedstawi najciekawszy projekt kampanii otrzyma dotację w kwocie 50.000 zł na jej realizację.

Dotacja pokryje do 90 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.

KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

Nadrzędnym celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat Sieci Natura 2000 oraz wzrost poziomu akceptacji idei Sieci Natura 2000 wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą a także społeczności lokalnych, zamieszkujących obszary Natura 2000.

Celami szczegółowymi kampanii są:

  • zapoznanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z warunkami i procedurami prowadzenia inwestycji na obszarach Natura 2000 oraz zasadami powoływania i funkcjonowania obszarów Natura 2000.
  • przekazywanie społeczeństwu rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000, w tym na temat przedmiotów ochrony (gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych) wybranych obszarów Natura 2000.

INFORMACJE O KONKURSIE
Karolina Szymańska
tel. 56 62 12 313; email: karolina.szymanska malpa do maila wfosigw.torun.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − trzy =