Niewyobrażalnie cierpi przez zoofila

jamnik zaatakowany przez zoofila

Materiał, który otrzymaliśmy od Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wstrząsnął całą naszą redakcją.

Z uwagi na to, że naszymi Czytelnikami są również dzieci – nie opublikujemy drastycznych zdjęć… bestialskiego zachowania zdegenerowanego człowieka.

Historia, która wydarzyła się naprawdę 🙁

 

W poniedziałkowy ranek do lecznicy, z którą współpracuje nasza organizacja przyszedł bezdomny i przyniósł na rękach znalezionego pieska.

Zwierzę było w opłakanym stanie ! Piesek miał wynicowaną prostnicę i musiał przejść zabieg operacyjny.

Pani doktor wyraźnie powiedziała, że był to uraz zewnętrzny, wskazujący na działanie zoofila.

Suczka, czy była zgwałcona czy zrobiono to jakimś przedmiotem tego nigdy się nie dowiemy .

Pani doktor powiedziała, że na pytanie czy jelito może wypaść ponownie, możemy rozmawiać za jakieś dwa tygodnie .

Wspólnie podjęłyśmy decyzję o pozostawieniu suczki na czas leczenia w lecznicy. Sunia jest już po operacji repozycji prostnicy oraz wgłobienia jelita biodrowego.

Mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do siebie.Jest uroczą prawie jamniczką. Ma 4 miesiące .

Czasem się kuli, a czasem próbuje ugryźć. Cały czas jest właściwie skulona. Okrycieństwo człowieka jest przerażajce.

Przypominany, że zoofilia w Polsce jest przestępstwem, jednak zoofile szczególnie z krajów zachodu lobbują, aby była dozwolona.

Przypominamy o naszej petycji ws. zoofili.

Jako redakcja ponownie przyłączamy się do prośby o podpisanie poniższej petycji.

Nie możemy jako Ludzie dłużej takiego okrucieństwa tolerować.

Tylko wspólnie możemy wywrzec wpływ na polityków, którzy najwyraźniej….”nie słyszą”, ”nie widzą”….”milczą” w tej kwestii !!

podpisz >>> PETYCJA do parlamentarzystów przeciwko zoofilii

i wywozowi bezdomnych psów poza granice RP

Do:
Sejm Rzeczypospolitej
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Sejm Rzeczypospolitej
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
(22) 694-25-00
sprm@kprm.gov.pl

My, niżej podpisani zwracamy się do Szanownych Pań Posłanek i Panów Posłów o zajęcie się sprawą szczególnie okrutnego znęcania się nad zwierzętami przez osoby o skłonnościach zoofilnych oraz na proceder wywożenia z Polski do Republiki Federalnej Niemiec psów w celu sprzedaży tych zwierząt miejscowym zoofilom.

Domagamy się:

  1. Zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt poprzez wprowadzenie ścisłej kontroli wywozu zwierząt poza granice Polski, której celem byłoby ograniczenie możliwości ich sprzedaży osobom o skłonnościach zoofilnych
  2. Wprowadzenia w omawianej ustawie (art. 35) zmian w postaci zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz ograniczenie możliwości nadzwyczajnego ich łagodzenia, a także umarzania tego rodzaj spraw z powodu tzw. niskiej szkodliwości społecznej (!)
  3. Wprowadzenia, odpowiednimi przepisami, zaostrzenia warunków ścigania za rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem zwierząt, tak aby warunki te były takie same jak w przypadku ścigania za rozpowszechnianie treści pornograficznych zawierających elementy pedofilii czy innego typu zabronionych praktyk seksualnych

Uzasadnienie:
Art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku mówi, że:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Z tego założenia wynika, iż każde działanie prowadzące do krzywdy i cierpienia zwierzęcia łamie jego podstawowe prawa jako istoty żyjącej i czującej.

Wykorzystywanie seksualne zwierząt a także handel nimi w celu takiego wykorzystania są praktykami głęboko krzywdzącymi i narażającymi zwierzęta, w szczególności popularne wśród zoofili psy na wyjątkowo brutalne i okrutne praktyki prowadzące do ogromnych cierpień a nierzadko nawet do śmierci zwierzęcia.

W przeciwieństwie do człowieka nie ma ono żadnych możliwości obrony przed zwyrodnialcami i handlarzami działającymi na ich rzecz.

Udomawiając zwierzęta wzięliśmy na siebie pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

To my jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im opieki i ochrony.

W systemie ochrony szczególna rola przypada władzy ustawodawczej jako tej, która ma wyłączność na kształtowanie systemu prawnego obejmującego swoim działaniem również świat przyrody.

Art. 6 pkt 2, poz. 16 jasno i jednoznacznie zabrania obcowania płciowego ze zwierzętami (zoofilii).

Z doniesień prasowych na temat procesów wytoczonych osobom praktykującym taką dewiację oraz danych statystycznych wynika, że praktyki takie są wcale nierzadkie w naszym kraju.

W Internecie znajduje się duża ilość materiałów prezentujących dręczenie zwierząt poprzez poddawanie ich zwyrodniałym, okrutnym praktykom seksualnym.

Do treści tych mają dostęp również dzieci.
Problemem, który z trudem przebija się do świadomości społecznej jest masowe (oceniane na kilka tysięcy osobników rocznie), wywożenie psów poza granice Polski, w szczególności do Republiki Federalnej Niemiec w celu ich sprzedaży osobom chcącym je wykorzystywać seksualnie.

Dotyczy to przede wszystkim zwierząt przebywających w schroniskach, które są stamtąd zabierane pod pozorem adopcji.

Sytuacja ta jest skandalem i wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu ukrócenia tego procederu.

Wyrażamy głęboką nadzieje, że panie Posłanki i Panowie Posłowie docenią wagę naszych postulatów i, w poczuciu odpowiedzialności zarówno za zwierzęta jak i ogólnie pojętą moralność publiczną, pozytywnie przyjmą nasze wnioski dotyczące niezbędnych, naszym zdaniem, zmian w prawie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmą prace nad wprowadzeniem postulowanych przez nas zmian zmierzających do skuteczniejszej ochrony zwierząt przed zwyrodnialcami oraz ukrócenia procederu ich seksualnego wykorzystania.

Niżej podpisany/a:
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
90-430 Łódź
lodztonz[at]wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + piętnaście =