Nowa strategia na rzecz biogospodarki

biogospodarka

KE przedstawiła nową strategię biogospodarki

MATERIAŁ: euractiv.pl

Przedstawiony w Brukseli przez Komisję Europejską plan ma służyć nie tylko rozwojowi zrównoważonej biogospodarki, ale także budowie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), co jest szerszym planem KE. Efektami wdrożenia strategii mają być m.in. zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz bardziej ekologiczne działania sektorów rolnego oraz leśnego w UE.

Nowa strategia na rzecz biogospodarki ma pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań jak wzrost liczebności populacji ludzkiej na Ziemi czy postępujące zmiany klimatyczne. Właśnie dlatego wiceprzewodniczący KE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen przedstawił w Brukseli 14-punktowy plan działań. Dzięki wdrożeniu owej strategi możliwe stanie się – jego zdaniem – stworzenie do 2030 r. 1 mln nowych miejsc pracy w całej UE.

UE chce przodować w dziedzinie biogospdoarki

Jak mówił Katainen, dzięki biogospodarce można wytwarzać np. paliwo z morskich alg, poddawać recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych, a także przekształcać odpady w nowe meble czy ubrania, a przemysłowe produkty uboczne w bionawozy. „Stało się oczywiste, że musimy dokonać zmiany systemowej, jeśli chodzi o sposoby, w jakie wytwarzamy, konsumujemy i wyrzucamy produkty. Rozwijając naszą biogospodarkę – odnawialny segment gospodarki o obiegu zamkniętym – możemy znaleźć nowe, innowacyjne sposoby zapewniania żywności, czystej wody i energii, które nie doprowadzą do wyczerpania ograniczonych zasobów biologicznych naszej planety. Poza tym przy kształtowaniu nowego podejścia do naszej gospodarki i modernizacji naszych modeli produkcji nie chodzi nam tylko o nasze środowisko i klimat. Działania te wiążą się również z ogromnym potencjałem stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich i przybrzeżnych” – podkreślił wiceprzewodniczący KE.

Wtórował mu komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas. „UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia. Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu przejścia na zieloną gospodarkę w Europie i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ” – powiedział komisarz.

Sektor wart prawie 2 bln euro

Wśród 14 zaprezentowanych elementów ogłoszonego przez KE planu działań znalazły się m.in. projekt ustanowienia tematycznej platformy inwestycyjnej dla biogospodarki o obiegu zamkniętym, dysponującej budżetem w wysokości 100 mln euro, której celem będzie lepsze wprowadzanie na rynek innowacji opartych na biotechnologii oraz zmniejszenie ryzyka inwestycji sektora prywatnego w zrównoważone rozwiązania. Komisja obiecała też ułatwić rozwój nowych zrównoważonych biorafinerii w całej Europie; opracować strategiczny plan działania na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych i rolniczych, leśnictwa oraz bioproduktów; wdrożyć ogólnounijny system monitorowania postępów na drodze do zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym czy promować dobre praktyki w zakresie biogospodarki w bezpiecznych ekologicznych granicach oraz określać wytyczne w tym zakresie.

22 października odbędzie się zaś w Brukseli specjalna konferencja, na której KE chce omówić strategię ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz przedstawić listę priorytetowych dla UE bioproduktów. Z wypowiedzi komisarzy podczas prezentacji strategi na rzecz biogospodarki wynika, że szczególnie promowany ma być przez UE w pełni rozkładalny bioplastik, czyli tworzywo wykonane z naturalnych surowców, które podatne jest na szybką i łatwą biodegradację. „Już zadecydowaliśmy o ustaleniu standardów dotyczących biodegradowalnego plastiku. Chodzi o to, aby ulegał nie tylko biodegradacji, ale także pełnemu rozkładowi, aby nie powstawały drobinki mikroplastiku, które dziś zanieczyszczają morza i oceany” – mówił Katainen. Wskazywał też na budownictwo. Jak przypomniał, użycie podczas konstrukcji budynku 1 tony drewna, zamiast 1 tony betonu, pozwala zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery o 2,1 tony.

Dlatego właśnie kwestie branż rolnej i leśnej znalazły się w centrum zainteresowania KE w związku z realizacją strategii na rzecz biogospodarki. Komisja, która zalicza do tego obszaru także rybołówstwo, przetwórstwo żywności, bioenergetykę oraz wytwarzanie bioproduktów, szacuje, że już dziś sektor ten generuje w UE obrót w wysokości prawie 2 bln euro i zapewnia ok. 18 mln miejsc pracy. „Jest to również kluczowy obszar służący pobudzaniu wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich i przybrzeżnych” – napisano w opublikowanej w Brukseli strategii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 8 =