Nowe ZOO w Warszawie?

Zielone Miasteczko

Już dziewięć dni protestujący rolnicy oczekują na spotkanie z Panią Premier.

 

Rolnictwo jest najważniejszym sektorem polskiej gospodarki i nie powinno być ignorowane przez Premiera Rządu. Niestety głos rolników wciąż nie dociera do Pani Kopacz.
Rolnicy już zbyt długo pozostają poza gospodarstwami, a ich zwierzęta wymagają opieki. Czy Rząd RP oprócz rolników, chce też gościć w Warszawie ich inwentarz.? Wczoraj przywieziono już siano i ogrodzenie. Mogą dojechać zwierzęta…

PROTESTUJĄCY ROLNICY DOMAGAJĄ SIĘ SPEŁNIENIA POSTULATÓW, KTÓRE MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW:

1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Natychmiastowego, ustawowego zakazu obrotu i uprawy roślin GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.(strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy)

 

” Jeśli Rząd RP nie spełni naszych postulatów to wkrótce z krajobrazu polskiej wsi znikną najlepsze gospodarstwa. Pozostaną tylko monokulturowe, korporacyjne pustynie. I wtedy dzieciom w Zoo będzie się pokazywać zwykłe zwierzęta gospodarskie, a konsumenci będą zmuszeni jeść korporacyjną truciznę zamiast smacznej, polskiej żywności” . – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka

Materiał: ICPPC

Zdjęcie: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =