Jak budować nowoczesne domy – 25 wskazówek – biologia budynku

Jakie domy budować – nowoczesne domy parterowe do 120m2 ?

Nowoczesne domy ? Jakie powinny być ? Odpowiedzi na to pytanie może być mnóstwo.

Oczywiście powinny być energooszczędne czy wręcz autonomiczne pod tym względem (zero energetyczne) i funkcjonalne. Ważne też by były proste pod względem konstrukcyjnym. Wymóg ten spełniają nowoczesne domy parterowe do 120m2, z prostymi konstrukcyjnie dachami dwuspadowymi czy płaskimi. Tego rodzaju konstrukcja i jej wielkość ułatwia budowę i obniża wymagania co do kompetencji osób, które na budowie zatrudnimy..

A z tymi kompetencjami rożnie bywa 😉

Ale przecież to nie wszystko, w domu powinniśmy się czuć dobrze, a jego budowa i samo funkcjonowanie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko.

I tutaj spotykamy się z postulatami biologii budownictwa

Biologia budynku i nowoczesne domy projekty

Biologia budynków (budowlana) opisuje holistyczne relacje między ludźmi a środowiskiem  naturalnym i środowiskiem budowli,  w których ludzie funkcjonują.

Celem jaki stawia sobie biologia budynków jest stworzenie zdrowego, naturalnego, zrównoważonego i cieszącego nasze oczy środowiska dla życia człowieka.

Jak widzicie nowoczesne domy pasywne to nie szczyt naszych możliwości i marzeń by mieszkać zdrowo i tanio. Ale nowoczesne domy pasywne to dobry punkt wyjścia.Biologia budynków, formułuje jednak dodatkowe wskazówki, które warto brać pod uwagę planując budowę domu.

Zgodnie z zasadami biologii budynku trzeba zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • zdrowe powietrze w domu,
 • cieplny i akustyczny komfort w domu,
 • projekt domu, którego centrum stanowi człowiek,
 • zrównoważone oddziaływanie na środowisko,
 • powiązania społeczne i ekologiczne społeczności.

W obszarze wyżej wymienionych grup sformułowano razem 25 postulatów (za: www.baubiologie.de), które prezentujemy poniżej, oznaczone cyframi.

 Nowoczesne domy drewniane całoroczne zapewnią zdrowe powietrze

Pierwsza grupa postulatów biologii budynku odnosi się do powietrza jakim oddychamy w domu:

 1. Zapewnij wystarczającą ilość świeżego powietrza i zmniejsz zanieczyszczenia powietrza i czynniki drażniące,
 2. Unikaj narażenia na toksyczne pleśnie, drożdże i bakterie, a także kurz i alergeny,
 3. Używaj materiałów o przyjemnym lub neutralnym zapachu,
 4. Zminimalizuj narażenie na pola elektromagnetyczne i promieniowanie bezprzewodowe,
 5. Używaj naturalnych, nietoksycznych materiałów o najmniejszej radioaktywności.
materialy budowlane uwaga na zapach
Zwróć uwagę na zapach materiałów budowlanych

I tutaj wydaje się, że sporo przewag mają nowoczesne domy drewniane całoroczne. Bo drewno to materiał naturalny, nietoksyczny  o przyjemnym zapachu. Oczywiście o ile drewno nie jest nasycone chemikaliami..

A może nowoczesne domy prefabrykowane są bliższe postulatom biologii budowlanej ?

Takie budynki prefabrykowane (czy np: modułowe) są projektowane pod kątem spełnienia norm cieplnych i akustycznych, na które zwraca uwagę biologia budynku:

 1. Dąż do uzyskania zrównoważonego stosunku między izolacją termiczną a zatrzymywaniem ciepła, a także temperaturą powierzchni wewnętrznej i powietrza,
 2. Używaj materiałów buforujących wilgoć,
 3. Utrzymuj wilgotność nowej konstrukcji na jak najniższym poziomie,
 4. Preferuj promieniowanie cieplne do ogrzewania,
 5. Zoptymalizuj akustykę pomieszczenia i kontroluj hałas, w tym infradźwięki.

Jednak pamiętajmy, że nowoczesne domy to nie tylko komfort cieplny i akustyczny, powinny one też być zdrowe (zdrowy budynek) oraz zapewniać nam np:  przyjemne wrażenia estetyczne

Nowoczesne domy z bali ?

Tego typu konstrukcje pozwalają tworzyć nowoczesne domy pełne harmonii i o dowolnych formach. Są też bliskie regionalnemu budownictwu i rzemiosłu.  A jak widzi to biologia budynków ?

 1. Weź pod uwagę proporcje harmoniczne i formę,
 2. Pielęgnuj zmysłową percepcję wzroku, słuchu, węchu i dotyku,
 3. Zmaksymalizuj oświetlenie dzienne i wybierz źródła światła bez migotania i schematy kolorów, które są bardzo zbliżone do naturalnego światła,
 4. Opieraj projektowanie wnętrz i mebli na ustaleniach fizjologicznych i ergonomicznych,
 5. Promuj regionalne tradycje budowlane i rzemiosło.

Nowoczesne domy pasywne to już konieczność

Tutaj postulaty biologii budowlanej wydają się oczywiste, oczekujemy przecież zrównoważonych efektów środowiskowych.

Pamiętajmy jednak o wodzie i jej znaczeniu dla naszego zdrowia.

 1. Zminimalizuj zużycie energii i korzystaj z energii odnawialnej,
 2. Unikaj powodowania szkód w środowisku podczas budowy lub renowacji,
 3. Oszczędzaj zasoby naturalne oraz chroń rośliny i zwierzęta,
 4. Wybierz materiały i cykle życia o najlepszych parametrach środowiskowych, faworyzując regionalne materiały budowlane,
 5. Zapewnij najlepszą możliwą jakość wody pitnej.

Nowoczesne domy to też więzi społeczne i ekologiczne społeczności

Biologia budowlana sugeruje byśmy mieli na uwadze:

 1. Zaprojektuj infrastrukturę pod kątem zrównoważonego wykorzystania: krótkie odległości do pracy, sklepów, szkół, transportu publicznego, podstawowych usług i rekreacji,
 2. Stwórz żywe środowisko, które spełnia ludzkie potrzeby i chroni środowisko,
 3. Zapewnij wystarczającą ilość zieleni na obszarach wiejskich i miejskich,
 4. Wzmocnienie regionalnych i lokalnych sieci dostaw oraz samowystarczalności,
 5. Wybierz miejsce budowy, które znajduje się z dala od źródeł zanieczyszczenia, promieniowania, zanieczyszczeń i hałasu.
biologia domu

Jeżeli nas lubisz, czytasz i chcesz, aby Ekogazeta.eu się rozwijała to rozważ wsparcie nas darowizną


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 2 =