Oczyszczanie poligonów na finiszu.

Nadleśnictwo Chocianów crop 1

Projekt rekultywacji zdegradowanych i powojskowych terenów Lasów Państwowych jest na ukończeniu. Oczyszczono już 22 tys. z pierwotnie zaplanowanych 24 tys. ha.

Z inicjatywy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pod koniec 2013 r. powiększono obszar podlegający rekultywacji o dodatkowe 6 tys. ha. W sumie dzięki unijnym funduszom Lasy Państwowe oczyszczą ponad 30 tys. ha dawnych terenów wojskowych. Stosunkowo łagodna zima pozwala na kontynuowanie prac, które aktualnie są prowadzone m.in. na terenie województwa dolnośląskiego w nadleśnictwach Bolesławiec, Świętoszów i Jawor, województwa warmińsko-mazurskiego w Nadleśnictwie Wipsowo, a także województwa zachodniopomorskiego – w Bornem Sulinowie. Zaawansowanie projektu wynosi obecnie 72%.

 Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu, podczas którego usuwa się wszystkie materiały niebezpieczne takie jak niewybuchy i niewypały, to zazwyczaj dopiero pierwszy etap rekultywacji. Następnie wszystkie nadleśnictwa przeprowadzają ocenę walorów przyrodniczych oraz stopnia zanieczyszczenia gruntu.

Nadl. Wałcz2

W przypadku stwierdzenia obecności substancji szkodliwych dla środowiska nadleśnictwa rewitalizują grunty, usuwając pozostałości ropopochodne. W zależności od potrzeb podejmuje się też inne działania, np. dokonuje rozbiórki zrujnowanych obiektów powojskowych czy usuwa nielegalne wysypiska śmieci.

Nadleśnictwo Świętoszów

 

Innym zadaniem w projekcie jest odbudowa zniszczonych drzewostanów, sadzenie roślin typowych dla danego terenu, a także ochronę gatunków zwierząt i ich siedlisk. Przykładowo w Nadleśnictwie Choczewo przebudowano i zabezpieczono schron dla nietoperzy i jaskółek, które upodobały go sobie jako miejsce noclegów i zimowiska.

Zrekultywowane obszary ponownie stały się wolnodostępne – mogą z nich swobodnie i bezpiecznie korzystać okoliczni mieszkańcy, prowadzona jest także normalna gospodarka leśna, a także prace związane z ochroną przyrody. W Bornem Sulinowie powstaną np. ścieżki edukacyjne i rowerowe wzdłuż jeziora Pile leżącego na terenach oczyszczanych przez saperów. Z punktu widzenia leśników istotną kwestią jest znaczące ograniczenie możliwych szkód powodowanych w nierozminowanych lasach przez pożary. Ze względu na zagrożenie stwarzane przez niewybuchy i niewypały jakakolwiek interwencja straży pożarnej na tych terenach była wcześniej niemożliwa.

Materiał i zdjęcia:Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 3 =