”Od farmy aż do talerza, spraw by żywność była bezpieczna”- Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Niebezpieczne jedzenie może zawierać szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne, i być przyczyną ponad 200 chorób – począwszy od biegunki do nowotworów to fragment opublikowanego raportu WHO (Światowa Organizacja Zdrowia ) z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony był w dniu 7 kwietnia z WHO podkreślając wyzwania i możliwości związane z bezpieczeństwem żywności pod hasłem „Od farmy aż do talerza, spraw by żywność była bezpieczna.”

„Produkcja żywności została uprzemysłowiona, a jej handel i dystrybucja podlegają globalizacji”, mówi dyrektor generalny WHO dr Margaret Chan.
„Zmiany te wprowadzają wiele nowych skutków: jedzenie może zostać skażone szkodliwymi bakteriami wirusami, pasożytami lub substancjami chemicznymi.”

Dr Chan dodaje:

„Problem bezpieczeństwa żywności lokalnej może szybko stać się międzynarodowym problemem. Badanie ogniska choroby przenoszonej przez żywność jest obecnie znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ pojedynczo lub opakowanie żywności zawiera składniki pochodzące z wielu krajów. „

Niebezpieczne jedzenie może zawierać szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne i być przyczyną ponad 200 chorób – począwszy od biegunki do nowotworów.

Przykłady obejmują: niedogotowaną niebezpieczną żywność pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami, skorupiaki zawierające biotoksyny morskie.

Obecnie WHO ogłasza pierwsze wnioski z tego, co jest szerszą bieżącą analizą globalnego obciążenia chorobami przenoszonymi drogą pokarmową.
Pełne wyniki badań, prowadzone przez WHO’s Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG), mają być opublikowane w październiku 2015.

Niektóre ważne wyniki są związane z jelitowymi zakażeniami wywołanymi przez wirusy, bakterie i pierwotniaki, które dostają się do organizmu poprzez spożycie skażonej żywności.

Ze wstępnych  danych FERG, od 2010 roku, wynika, że:

  • było około 582 milionów przypadków 22 różnych chorób jelitowych i pokarmowych, 351 000 zgonów związanych;
  • w przypadku choroby jelitowej czynniki odpowiedzialne za większość zgonów to Salmonella Typhi (52 000 zgonów), enteropatogennych E. coli (37 000) i Norovirus (35 000);
  • Region Afryki odnotował największy ciężar choroby jelitowej przenoszonej przez żywność;
  • ponad 40% osób cierpiących z powodu chorób jelitowych spowodowanych przez skażoną żywność były dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Niebezpieczne jedzenie również stwarza poważne ryzyko ekonomiczne, zwłaszcza w zglobalizowanym świecie.

W Niemczech 2011 wybuch E. coli spowodował 1,3 miliarda dolarów straty dla rolników i przemysłu oraz 236.000.000 dolarów w płatnościach pomocy w nagłych wypadkach do 22 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wysiłki mające na celu zapobieganie takim sytuacjom kryzysowym mogą być wzmocnione jednak poprzez rozwój skutecznych systemów bezpieczeństwa żywności, które napędzają rząd i działania publiczne, aby zabezpieczyć się przed chemicznymi i mikrobiologicznymi skażeniami żywności.

Środki na poziomie globalnym i krajowym mogą być podjęte, w tym z wykorzystaniem platformy międzynarodowej, takie jak wspólne WHO FAO-Międzynarodowa Sieć Organów Bezpieczeństwa Żywności (INFOSAN), aby zapewnić skuteczną i szybką komunikację w sytuacjach kryzysowych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Na koniec w łańcuchu dostaw żywności, konsumenci odgrywają ważną rolę w promowaniu bezpieczeństwa żywności, od praktykowania bezpiecznej higieny żywności i uczenia się, jak dbać podczas gotowania konkretnych produktów, które mogą być niebezpieczne (jak surowy kurczak), do czytania etykiet, gdy robimy zakupy i przygotowania żywności.

Pięć kluczy do bezpieczniejszej żywności według WHO wyjaśnia podstawowe zasady, że każdy na całym świecie powinien wiedzieć jak najwięcej na ten temat w celu zapobiegania chorobom przenoszonym przez żywność.

„Często występuje kryzys w zbiorowej świadomości na temat bezpieczeństwa żywności i brakuje jakiejkolwiek poważnej odpowiedzi, którą należy podjąć,” mówi dr Kazuaki Miyagishima, dyrektor Departamentu WHO Bezpieczeństwa Żywności i Chorób Odzwierzęcych.

„Wpływ na zdrowie publiczne i gospodarkę może być wielki. Zrównoważona odpowiedź, dlatego jest konieczna, która zapewnia standardy, kontrole i sieci w celu ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa żywności. „

WHO ma na celu zapewnienie dostępu do odpowiedniego, bezpiecznego, pożywnego jedzenia dla każdego. Organizacja wspiera kraje w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na pokarmowe ogniska chorób-w zgodzie z Codex Alimentarius, zbioru międzynarodowych norm żywności, wytycznych i kodeksów postępowania, obejmującego wszystkie główne aspekty żywności.

Bezpieczeństwo żywności jest zagadnieniem przekrojowym i wspólną odpowiedzialnością, która wymaga udziału niepublicznych sektorów zdrowia (tj. rolnictwa, handlu, ochrony środowiska, turystyki), wsparcia głównych agencji międzynarodowych, regionalnych oraz organizacji działających w dziedzinie żywności, pogotowia pomocy i edukacji.

Materiał na podstawie: WHO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 − 3 =