Piwo z Belgii na liście UNESCO

piwo belgijskie

Od 30 listopada belgijska kultura produkcji i spożywania piwa figuruje na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Po zakończeniu szczegółowej procedury, która zajęła półtora roku, piwo belgijskie trafiło na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Z tej okazji, premier Belgii Charles Michel zachęca potencjalnych turystów do zwiedzenia kraju, jak również belgijskie browary do promocji swoich produktów.

”Niematerialne” nie znaczy ”nieuchwytne”

Niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza określone praktyki, przedstawienia, wyrażenia, wiedzę, umiejętności, jak również narzędzia, przedmioty i kojarzone z nimi elementy przestrzeni kulturowej, uznawane przez ludzi bądź grupy ludzi za część swojego dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie przeprowadzonych przez UNESCO w 2001 r. badań wśród państw i organizacji pozarządowych, próbowano skonstruować jednolitą definicję. Tym samym niematerialne dziedzictwo kulturowe (ICH – skrót od ang. Intangible Cultural Heritage) jest propagowane przez UNESCO jako równoległe wobec światowego dziedzictwa i skupia się ono na niematerialnych aspektach kultury. W 2003 roku podpisano Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, celem jego ochrony i propagowania.

Znaczenie piwa w Belgii

Na swojej stronie internetowej, UNESCO zaświadcza, że przygotowanie i spożywanie piwa stanowi żywe dziedzictwo w rozmaitych społecznościach na terenie całej Belgii. Pełni ważną rolę w życiu codziennym oraz podczas specjalnych okazji. UNESCO zwraca uwagę na to, że w Belgii produkuje się ponad 1500 rodzajów piwa, przy użyciu zróżnicowanych metod (technik) fermentacji. Piwo jest również używane w przygotowywaniu jedzenia, na przykład niektórych rodzajów sera. Niektóre regiony w Belgii są znane z właściwych sobie rodzajów piwa. Piwo jest produkowane również w klasztorach trapistów, z czego zyski przekazywane są na cele charytatywne. Niektóre organizacje browarnicze zostały ponadto uwzględnione ze względu na ich starania na rzecz propagowania w społeczeństwie odpowiedzialnego spożycia piwa.

Według UNESCO „równowaga ekologiczna w procesie produkcji również stała się częścią kultury spożywania piwa. Mile widziane jest używanie opakowań z zasobów odnawialnych, stosowane są nowoczesne technologie służące ograniczeniu zużycia wody w trakcie produkcji. Stosowna wiedza i umiejętności przekazywane są nie tylko w domach i w kręgach znajomych, ale także przez wykwalifikowanych browarników prowadzących zajęcia w browarni, na kursach uniwersyteckich przeznaczonych dla zainteresowanych dziedziną browarnictwa oraz turystyki, w ramach publicznych programów szkoleniowych dla przedsiębiorców, a także w niewielkich, testowych browarniach dla amatorów”.

 

Źródło: euractiv.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + dwanaście =