Planowanie rozbiórki w ramach budowy – ponowne wykorzystanie i recykling części poprawia efektywność ekologiczną budynku.

planowana rozbiórka

W ramach dobrego planowania, możliwe jest promowanie ponownego wykorzystania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a tym samym zarówno ochrony środowiska, jak i oszczędności na kosztach materiałowych.

W przyszłości będzie to jeszcze bardziej istotne, aby ocenić, jak budynki mogą być racjonalnie naprawiane lub rozbierane na części: zwłaszcza pod kątem, które pozostałe ”żywotne” części mogą być wykorzystane w nowych zastosowaniach.

Najlepszą metodą jest wdrożenie planowania rozbiórkowego już jako komponentu projektu budowlanego.

Ponowne wykorzystanie elementów konstrukcyjnych zawsze opłaca się z punktu widzenia ochrony środowiska, a także może być znacznie tańsze niż stosowanie surowców wtórnych.

Produkcja materiałów budowlanych i samej konstrukcji wraz ze zużyciem energii podczas tej fazy to najbardziej istotne czynniki związane z budowaniem, które powodują obciążenie środowiska.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu ocalonych części, zrównoważona jest energia wymagana do wytworzenia nowego produktu, nie wspominając o wartości gospodarczej i kulturalnej tych części.

Obecna koncentracja na nowym projekcie od podstaw jest łatwa, ale w przyszłości projektant powinien ocenić, jak można rozsądnie budynki naprawiać lub wykorzystać pozostałą żywotność rozebranych części do nowych zamierzeń budowlanych.

Ponadto, wykorzystanie zasobów naturalnych zostanie zoptymalizowane w procesach produkcyjnych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz materiały nadające się do recyklingu będą wiodące.
W praktyce budowy, planowanie w celu ponownego wykorzystania i recyklingu jest postrzegane zgodnie z wymogami w modułowych rozwiązaniach w których konstrukcje i materiały są trwałe i łatwo odzyskiwane.
Z dobrym planowaniem, konserwacją i naprawami potencjał budynków i technologii mogą być lepiej wykorzystane, a wydatki zmniejszone.

Najlepszym sposobem, aby promować ponowne wykorzystanie i recykling odzyskanych części budynku jest wprowadzenie planu rozbiórki już do dalszego planowania związanego z projektem.

Powinno to być istotnym elementem w projektowaniu dotyczącym zarządzania cyklem życia budynków i budowli.

W planie rozbiórki, ważna jest ocena ilości materiałów, które mogą być wykorzystywane na różne sposoby, a także metody rozbiórki, które są dostępne.

Są one obecnie prezentowane tylko w przypadku ubiegania się o pozwolenie na wyburzenie budynku.

VTT Technical Research Centre of Finland analizował  ponowne wykorzystanie elementów konstrukcyjnych ReUSE (Repetitive Utilization of Structural Elements) projekcie, który niedawno zakończył.

VTT proponuje  wymogi rozwoju w celu poprawy planowania związanego z rozbiórkami i remontami.

Spośród nich najbardziej kluczowym jest opracowanie wytycznych i przepisów ponownego wykorzystania elementów nosnych, oprócz tego pokazano na bazie przykładów: korzyści ekonomiczne i ekologiczne, które można uzyskać.

Badania połaczone są z programem  Ministerstwa Środowiska.

Projekt został zrealizowany nie tylko przez Ministry of the Environment ale też przez Finnish Wood Research Oy, Ekokem Oy, VTT Technical Research Centre of Finland i Tampere University of Technology.

Raporty:

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2014/VTT-R-01363-14.pdf

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2014/VTT-R-00736-14.pdf

Strona internetowa projektu: http://www.vtt.fi/sites/reuse/?lang=en

 

Materiał: www.vttresearch.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 11 =