Podsumowanie akcji: ”Chronię lasy, Segreguje”

Chronię lasy Segreguję

Dobiegła końca akcja „Chronię lasy. Segreguję”, jedna z najbardziej kompleksowych akcji ekologicznych w Polsce.

Na jej wyjątkowość składało się kilka czynników. Przede wszystkim – rzadko spotyka się działania organizowane zespołowo przez wszystkich uczestników procesu segregacji i recyklingu – Urząd Miasta (Patronat nad akcją objął Prezydent Krakowa, Pan Jacek Majchrowski a w działania czynnie włączył się Wydział Kształtowania Środowiska), przedsiębiorstwo zajmujące się oczyszczaniem Miasta (MPO), producenta opakowań (firmę Tetra Pak), a także – pośrednio recyklerów, którzy wspierali organizatorów np. pokazując efekty procesu recyklingu. Dodatkowo, zaangażowanie mieszkańców Krakowa także pozytywnie zaskoczyło Organizatorów.

Ostatnie i chyba najważniejsze – widać efekty! Już w trakcie działań edukacyjnych zauważono wzrost ilości wysegregowanych kartoników (do 330 ton na koniec września), a Miasto planuje utrzymanie wysokiego poziomu w kolejnych latach. Do końca roku 2015 roku i w kolejnych latach szacuje się, że do recyklingu zostanie przekazanych około 500 ton opakowań po płynnej żywności, co odpowiada prawie 6,5ha ocalonego przed wycinką lasu.

Przyjmuje się bowiem, że do wyprodukowania 1 tony papieru potrzeba celulozy z ok. 17 ściętych drzew, a z kartoników można odzyskać aż do 75% tego surowca! Taki produkt można wykorzystać np. do produkcji tektury falistej czy chusteczek higienicznych. Jeśli dodamy do tego wyniku prawie 486 ton makulatury, którą w czasie bliźniaczej akcji organizowanej przez Urząd Miasta zebrała młodzież z lokalnych szkół to można powiedzieć, że Kraków ocalił w tym roku naprawdę wielki las!

Widok 17 ściętych drzew i drwala, który kończył dzieło – tak rozpoczęła się akcja jeszcze we wrześniu. Zadziałało to na mieszkańców Krakowa elektryzująco. Taki był cel organizatorów, którzy poprzez swoje działania chcieli zwrócić uwagę na wartość surowców wtórnych, np. celulozy najwyższej jakości, która znajduje się w kartonach po płynnej żywności. Akcja była kompleksowa i aby zaangażować również dzieci i młodzież zorganizowano Grę miejską dla uczniów krakowskich szkół, która zakończyła się uroczystą galą w dniu 4 listopada w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. W uroczystości wzięli udział znakomici goście – Pani Elżbieta Koterba, Wiceprezydent Miasta Krakowa, Pan Marek Kabaciński, Wiceprezes MPO Kraków, Pani Ewa Olszowska – Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UM Krakowa, przedstawiciele firmy Tetra Pak oraz uczniowie i nauczyciele krakowskich szkół.

W konkursie przyznano po trzy punktowane miejsca

– w kategoriach „szkoły podstawowe” i „gimnazja”. Zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego – pod opieką Pani Magdaleny Brzęk oraz uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza pod opieką Pani Anny Manczyk.

W trakcie imprezy rozdano także wyróżnienia za zbiórkę makulatury. Rekordzistą była Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie z wynikiem 119,51 kg/ucznia.

Galę, poza rozdaniem nagród uświetnił pokaz filmu edukacyjnego na temat recyklingu oraz koncert zespołu Recycling Band – finalisty „Mam talent”, grupy która gra na instrumentach wykonanych w całości że… śmieci.

Chronię Lasy Segreguję 2

W ramach Akcji „Chronię lasy. Segreguję” poza konkursem dla szkół, przez prawie dwa miesiące krakowianie mogli wziąć udział w licznych atrakcjach – np. dniu animacji na Bulwarze Czerwieńskim, wystawie plenerowej. W środkach masowego transporty emitowano kampanię informacyjną
na temat postępowania z odpadami. Odbyły się także warsztaty recyklingowe, podczas których każdy mógł wytworzyć swój własny papier czerpany z kartoników, na ulicach Krakowa układano gigantyczne ekopuzzle, a najmłodsze dzieci malowały domki z recyklingowej tektury. Przygotowano też
i wyemitowano dwa kilkudziesięciominutowe programy telewizyjne na temat postępowania z odpadami.

Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom ilość poddanych recyklingowi kartoników oraz innych odpadów opakowaniowych będzie nadal systematycznie wzrastać, tym bardziej że Polska musi sprostać nałożonym na nią przez Unię Europejską obowiązków i rosnących limitów odzysku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − jeden =