Polityka zrównoważonego rozwoju – Kongres ESG

Polityka zrównoważonego rozwoju to ważna dyskusja o przyszłości

Polityka zrównoważonego rozwoju i jej wyzwania będzie przedmiotem debaty już 26 stycznia, w formie hybrydowej,  na I Kongresie ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

Wydarzenie, które swoim patronatem honorowym objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zgromadzi w Warszawie ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie rozpoczną działania na rzecz skutecznego wdrażania ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) w Polsce.

Przypomnijmy, ze ESG zastąpiło pojęcie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), obejmując szerszy zakres niefinansowych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu oraz na nowo określiło znaczenie wartości firmy.

Kongres  – polityka zrównoważonego rozwoju – ESG – szanse dla gospodarki

Udział w I Kongresie ESG zapowiedziały wszystkie zainteresowane strony.

Już 26 stycznia spotkają się eksperci, praktycy, osoby decydujące o tym, jak działania ESG będą realizowane w polskich firmach, instytucjach i organizacjach.

Dobór partnerów merytorycznych wydarzenia oraz ekspertów, których zapraszamy do udziału w Kongresie, jednoznacznie pokazuje, że spodziewamy się niezwykle owocnej dyskusji o przyszłości ESG w Polsce. Cieszymy się, że kluczowe dla rozwoju tego obszaru w Polsce osoby i instytucje objęły honorowy lub merytoryczny patronat nad wydarzeniem. Kongres będzie impulsem, który pomoże polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny rozwój konkurencyjności i innowacyjności – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

ESG to bardzo szeroki obszar działań

Zawiera zarówno zagadnienia związane z polityka zrównoważonego rozwoju, takie jak: społeczna odpowiedzialnością biznesu, działania na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej, jak również kwestie związane z ładem korporacyjnym, przejrzystością i uczciwością prowadzonego biznesu, troską o włączanie w swoje działania rozmaitych grup społecznych czy dbanie o poszanowanie różnorodności i praw mniejszości.

Wydarzenie zainaugurowane zostanie dyskusją z udziałem ministrów, przedstawicieli urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie o wpływ jaki wywrze polityka zrównoważonego rozwoju na politykę państwa oraz priorytetowe obszary, w których regulacje mogłyby pomóc w skutecznym wdrażaniu standardów ESG, a także o możliwych zagrożeniach wprowadzania danych regulacji.

ESG będzie także swoistym game changer dla biznesu, dlatego w jednym z paneli głos zabiorą praktycy – liderzy różnych branż.

Od przedsiębiorców usłyszymy w jaki sposób polityka zrównoważonego rozwoju i jej ucieleśnienie, w postaci ESG już zmienia zasady prowadzenia działalności, ale także dowiemy się, jakie dziedziny, produkty i branże mają szansę na szczególnie dynamiczny rozwój dzięki zielonej transformacji.

Zasady ESG

Polityka zrównoważonego rozwoju, w wymiarze praktycznym przybiera wymiar zasad ESG, które wymagają opracowania praktycznych standardów, dostosowanych do potrzeb polskich przedsiębiorców.

ESG baner ekogazeta

Uwzględnienie praktycznych potrzeb biznesu, warunków ekonomicznych i społecznych, w jakich obecnie działają, jest konieczne, by opracować jak najlepsze mechanizmy wsparcia. 

Najbliższe lata pokażą, czy działania ESG wpłyną na rozwój polskiej gospodarki.

Już od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

Warto oswajać się z tym zagadnieniem, bo już w najbliższej przyszłości w coraz większym stopniu będzie ono dotyczyło każdego z nas – jako przedsiębiorcy, pracownika, czy konsumenta podczas codziennych zakupów w sklepie – podkreślił Damian Kuraś

Nie zapominajmy także o finansowych aspektach wdrażania ESG.

O tym, jak polityka zrównoważonego rozwoju wpływa na postrzeganie ze strony inwestorów, w jaki sposób zmianie ulegną również zasady oceniania wartości spółek, raportowania czy wreszcie wpływu realizacji zasad ESG na możliwości uzyskania przez firmy finansowania swoich inwestycji.

niespełna 3min film – CZYM JEST ESG ? (dla inwestorów) – można włączyć automatyczne tłumaczenie napisów

Organizatorzy rozmawiać będą z zaproszonymi przedstawicielami instytucji finansowych, organów rynku i organizacji biznesowych.

Społeczne aspekty ESG

O społecznych aspektach ESG, a także między innymi o tym, czy i czym dokładnie ESG różni się od CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, dyskutować będą: prof. Elżbieta Chojna-Duch; prof. Elżbieta Miączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Anna Musiała, Dyrektor Centrum Badań Zaawansowanych CBZ UAM; a także Witold Solski, Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw” i Katarzyna Kosakowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

czlowiek i technologia

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce poruszą: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; prof. SGH Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica oraz Prezes PRME Chapter Poland; prof. WSEiZ, dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

ESG w mediach

Organizatorzy zaplanowali również dyskusję jak wpływa polityka zrównoważonego rozwoju na role i obecność ESG w mediach. Przedstawiciele największych redakcji odpowiedzą w niej na pytanie, czy ESG jest atrakcyjnym tematem dla dziennikarzy i co robić, by budować świadomość społeczną w oparciu o tak istotny temat jakim jest właśnie polityka zrównoważonego rozwoju.

W trakcie I Kongresu ESG planowane jest również podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrażania ESG w Polsce.

Organizator kongresu

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

PARTNERZY HONOROWI: Prezes Rady Ministrów,Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NFOŚiGW, Rzecznik Praw Obywatelskich

PARTNERZY MERYTORYCZNI: Fundacja Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, PGE Polska Grupa Energetyczna

PARTNERZY: Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Żabka Polska

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Bio Planet, Yope, GRANNA, Huawei, Amazon

PARTNERZY MEDIALNI: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 3 =