Polska zezwala na uprawy lnu GMO?

pole lnu

Francja ogłosiła wyniki badań, Rosja zabrania importu, a Polska zezwala na uprawy lnu GMO?

Wskazuje na to wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

UWOLNIENIE GMO DO ŚRODOWISKA

Wniosek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został złożony w 2012roku w Ministerstwie Środowiska i zarejestrowany w rejestrze Ministra Środowiska pod numerem 02-11/2012.

Wniosek jest do wglądu w wersji elektronicznej, w rejestrze GMO pod adresem >>>  oraz w wersji papierowej w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Ochrony Przyrody w pok. 382.

INFORMACJA W REJESTRZE (str 3 pliku .pdf)

2. INFORMACJE O ZAMIERZONYM UWOLNIENIU GMO DO ŚRODOWISKA
a) Tytuł zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska
     Uwolnienie do środowiska roślin transgenicznych lnu w celach eksperymentalnych.
b) Cel zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska i krótkie streszczenie
Celem jest weryfikacja właściwości roślin transgenicznych, uzyskanych na drodze transformacji bakteryjnej eksplantów hypokotyli lnu konstruktami zawierającymi: – cDNA kodujące bakteryjne (Ralstonia eutropha) enzymy biosyntezy polihydroksymaślanu (PHB) – typ M – cDNA kodujący β-1,3-glukanazę z ziemniaka (Solanum tuberosum) – tyb B Potencjalnie przydatne właściwości roślin transgenicznych takie jak modyfikacja właściwości włókna, zawartości polihydroksymaślanu oraz odporność na patogen będą oceniane w roślinach pozyskanych z uprawy w środowisku naturalnym.

Nie wiem o jaki eksperyment chodzi, ale..

LEN KANADYJSKI ZANIECZYSZCZONY GMO

Kanadyjski len, specjalnie przystosowany do północnych szerokości geograficznych, jest uprawiany głównie ze względu na bogate w olej nasiona, stosowane w produkcji artykułów spożywczych i pasz oraz wykorzystywane w przemyśle.

W 2009 roku w partii towaru sprzedanego do Europy i Japonii wykryto zanieczyszczenie odmianami genetycznie zmodyfikowanymi.

Fakt ten doprowadził do poważnego załamania rynku i ogromnych strat finansowych kanadyjskich hodowców. Straty poniosły także europejskie firmy przetwórcze i sprzedawcy detaliczni, ponieważ produkt już wprowadzony na rynek musiał zostać z niego wycofany.

Po raz pierwszy zanieczyszczenie lnu przez GMO potwierdzono we wrześniu 2009 r. w partii towaru wysłanej z Kanady do Niemiec. Rynek zareagował bardzo szybko. Kilka dni później Prezes Komisji ds. Rozwoju Upraw Lnu w prowincji Saskatchewan podał do publicznej wiadomości, że „rynek lnu uległ praktycznie całkowitemu załamaniu” (Kuhlmann, 2009).

Do końca roku sytuacja nie uległa poprawie. Ze względu na brak nabywców większość kanadyjskich zbiorów pozostała w magazynach.

W grudniu agencja Reuters pytała Prezesa Kanadyjskiej Rady ds. Lnu (krajowa organizacja zrzeszająca producentów lnu), czy eksport do Europy, tradycyjnego odbiorcy około 70% kanadyjskiej produkcji nasion lnu, uległ poprawie.

Odpowiedź brzmiała: „Z tego, co wiem, nie wysłano nawet najmniejszej partii towaru” (Nickel, 2009).

Zanieczyszczeną, genetycznie zmodyfikowaną odmianą lnu,wycofano z rynku, .

Uprawa lnu, będąca dotychczas bardzo dochodowym zajęciem, zmieniła się w ekonomiczny koszmar tylko dlatego, że w partii lnu na eksport wykryto genetycznie zmodyfikowaną, odporną na działanie herbicydów, odmianę o nazwie Triffid.

Triffid został skonstruowany przez Centrum Rozwoju Upraw (CDC) na Uniwersytecie w Saskatchewan. W roku 1998 uzyskał ostateczną akceptację ze strony urzędów regulacyjnych i został umieszczony w rejestrze odmian zatwierdzonych do produkcji komercyjnej.

W obawie przed odrzuceniem przez rynek, rolnicy sprzeciwili się stosowaniu odmiany Triffid i ostatecznie zapobiegli jej sprzedaży komercyjnej. Rolnicy zdołali także przekonać CDC do wykreślenia z rejestru tej odmiany w 2001 roku, tj. w trzy lata po jej oficjalnym zatwierdzeniu.

CDC nadal zezwalała jednak na sprzedaż niewielkich partii zmodyfikowanych genetycznie nasion lnu przez naukowców, którzy przyczynili się do jego powstania, aż do 2000 roku, kiedy to zdecydowany sprzeciw wyraziła Kanadyjska Rada ds. Lnu.

Wtedy to jej prezes stwierdził, że gdyby Triffid został wykryty w Europie, fakt ten „całkowicie zniszczyłby kanadyjski rynek nasion lnu” (Warick, 2000 & Pratt, 2009).

Jak się potem okazało, były to prorocze słowa. Choć źródło powszechnego zanieczyszczenia kanadyjskich nasion lnu w 2009 roku nie zostało jednoznacznie określone, przypuszcza się, że pierwotną przyczyną była właśnie wspomniana sprzedaż próbek, prowadzona ponad dekadę wcześniej. Próbując zrozumieć, w jaki sposób doszło do zanieczyszczenia, Rada podjęła decyzję o przeprowadzeniu odpowiednich testów i wezwała farmerów do przedstawienia próbek zbiorów z 2009 roku.

Wykrycie odmiany Triffid w kanadyjskich zbiorach lnu minionego lata miało skrajnie negatywny wpływ na cały sektor, a także na relacje z długoterminowymi klientami z Unii Europejskiej.

Jeżeli kanadyjski sektor lnu ma przetrwać i ponownie przynosić zyski, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować i raz na zawsze usunąć wszystkie źródła tego zanieczyszczenia.” – Kanadyjska Rada ds. Lnu, Komunikat dla Producentów, 30 października 2009 r.

PARALIŻ RYNKU NASION LNU.

Pierwsza potwierdzona informacja na temat skażenia odmianą Triffid pojawiła się 15 września 2009 r., kiedy to niemiecki producent żywności potwierdził jej obecność w partii kanadyjskich nasion lnu, testowanych w sierpniu tego roku. Informacja ta spowodowała natychmiastowy wzrost ilości przeprowadzanych testów. W całej Unii Europejskiej do 10 września 2009 r. stwierdzono kolejnych 8 przypadków zanieczyszczenia (EC RASFF, 2009).

W listopadzie potwierdzono zanieczyszczenie nasion lnu eksportowanych do Japonii, trzeciego co do wielkości importera tego produktu (Yoshikawa & Maeda, 2009).

Do końca 2009 roku wykryto dziesiątki kolejnych przypadków, co w efekcie doprowadziło do całkowitego paraliżu kanadyjskiego eksportu. W związku z tym, że większość kanadyjskiego lnu jest eksportowana za pośrednictwem portu St. Lawrence Seaway, a port ten zamarza w zimie, kanadyjskie zbiory lnu najprawdopodobniej pozostaną w magazynach przez dużą część 2010 roku i dopiero wtedy zostaną podjęte ponowne próby znalezienia nabywców.

SKUTKI EKONOMICZNE.

Wiadomość o zanieczyszczeniu spowodowała gwałtowny spadek cen lnu w Kanadzie. Od wartości szczytowych na początku lata, kiedy to ceny przekraczały 12,5 USD za buszel (35,238 litra), do końca września ceny spadły do 7,87 USD w porcie w Ontario i do 6,8 USD w Saskatchewan. Na początku października firma przetwórcza stanu Manitoba wstrzymała skup lnu (SFDC, 2009). Wydarzenia te pokazują, jak bardzo negatywny wpływ na popyt ma pojawienie się skażenia zmodyfikowanymi genetycznie odmianami.

Od tamtego czasu ceny ponownie wzrosły do 9 USD za buszel. Cena ta jest jednak nadal niska, a zbiory wciąż zalegają w magazynach. Optymizm w Kanadzie budzi ostatnio ponowne wzrost cen lnu na rynkach europejskich (SFDC, 2009); jest ono jednak iluzoryczne, biorąc pod uwagę fakt prawie całkowitego braku popytu.

Fakt ten potwierdza, że w związku z występującym zanieczyszczeniem Kanada nie jest w stanie spełnić unijnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, ustalonych dla nowych kontraktów.

Według przewidywań agencji rządowej Agriculture Canada, zbiory lnu w tym kraju w 2009 roku wyniosą 965 000 ton, tj. ponad 35 mln buszli (Agriculture Canada, 2009). Spadek cen średnio o 3 USD za buszel oznacza, że wartość zbiorów kanadyjskich hodowców zmniejszyła się o co najmniej 106 mln USD. Co gorsza, hodowcy, którzy nie sprzedali swoich zbiorów, oraz przetwórcy posiadający zapasy lnu w magazynach, trapieni są ciągłą niepewnością co do przyszłych cen tego produktu.

ZOBACZ – PRAWDZIWE KOSZTY UPRAW GMO

POLECAM TEŻ FILM PONIŻEJ.

Autor: Roman Andrzej Śniady
Źródło:
http://www.radiownet.pl/

3 komentarze do “Polska zezwala na uprawy lnu GMO?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × pięć =