Pozytywna ocena RDLP w Białymstoku i nadleśnictwach…

Kontrola NIK w RDLP Białystok i nadleśnictwach

NIK pozytywnie ocenia Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej.

W związku z ukazaniem się, w wielu publikacjach prasowyc, nierzetelnych informacji o kontroli NIK przeprowadzonej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz w trzech nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej (Białowieża, Browsk, Hajnówka), RDLP informuje o wynikach tej kontroli.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

  • gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej w latach 2002–2011,
  • tworzenie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych projektów planów urządzenia lasu na lata 2012–2021,
  • gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej w latach 2012–2013 (I połowa)

Każdy z tematów sprawdzony został bardzo skrupulatnie, Izba dołożyła wszelkich starań, aby wyniki kontroli w sposób obiektywny prezentowały efekty pracy białowieskich leśników.

Dla zobiektywizowania wyników kontroli przyczyniły się wewnętrzne instytucje NIK, czyli Komisja Rozstrzygająca, która rozpatrywała zastrzeżenia wszystkich kontrolowanych nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Komisja Rozstrzygająca, w przypadku każdego nadleśnictwa czy RDLP w Białymstoku, znalazła podstawy do uwzględnienia wnoszonych zastrzeżeń.

Efektem ustaleń kontrolnych, skorygowanych o wniesione zastrzeżenia, były wystąpienia pokontrolne do wszystkich kontrolowanych nadleśnictw i RDLP w Białymstoku.

Oceny pozytywne (najwyższe z możliwych) Izba wystawiła Nadleśnictwu Hajnówka oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, a nadleśnictwa Browsk i Białowieża uzyskały oceny pozytywne ze stwierdzeniem nieprawidłowości.

Tymi nieprawidłowościami były: mylna ewidencja drewna w ilości 6,02 m3 (Browsk), wycięcie drzew w drzewostanach ponad 100 letnich, zasiedlonych przez korniki, w okresie braku zatwierdzonych planów (o masie 33.81m3 – Browsk i Hajnówka), oraz błędy w procedurach zlecania prac leśnych (Białowieża).

Izba stwierdziła następujące pozytywne działania jednostek Lasów Państwowych:RDLP sporządzając projekty PUL 2012–2022:

  • przestrzegała obowiązujących przepisów i wytycznych Dyrektora Generalnego LP,
  • projekty planów zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i konsultacjom społecznym oraz uzyskały pozytywne opinie RDOŚ i PWIS,

RDLP skutecznie nadzorowała realizację planów.

Nadleśnictwa prowadząc gospodarkę leśną:

  • prawidłowo wykonywały zadania gospodarcze określone w planach urządzenia lasu (trzy nieprawidłowości wymieniono powyżej).

Zaprezentowane przez NIK Wyniki kontroli, a w ślad za tym informacje prasowe, wyeksponowały zagadnienie rzekomo niedostatecznej ochrony Puszczy Białowieskiej, poprzez objęcie zabiegami gospodarczymi (w planie na lata 2012 – 2021) 697 wydzieleń, dla których wiek ponad 10 % drzew wynosił ponad 100 lat.

Zagadnienie zaprojektowania zabiegów w tych wydzieleniach zostało Izbie wyjaśnione w trakcie wnoszonych zastrzeżeń. Komisja Rozstrzygająca przyjęła stanowisko RDLP w Białymstoku i nadleśnictw.

Na podstawie materiału
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 4 =