Raport WHO zadbajmy o zdrowie młodzieży

raport WHO zdrowie dzieci

Wypadki drogowe, HIV / AIDS, samobójstwa to główne przyczyny śmierci.

Depresja jest przyczyną numer 1 chorób i niepełnosprawności
14 maja 2014 w GENEWIE – ( Światowa Organizacja Zdrowia ) WHO opublikowała raport “Zdrowie dla młodzieży na świecie”

Raport ujawnia, że depresja jest główną przyczyną chorób i niepełnosprawności, zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt w wieku od 10 do 19 lat.
Trzy główne przyczyny zgonów na świecie wśród młodzieży to urazy powypadkowe, HIV / AIDS i samobójstwo.

Na całym świecie, szacuje się, że w 2012 roku zmarło 1,3 mln nastolatków.

“Mamy nadzieję, że raport ten będzie koncentrował uwagę na potrzebach zdrowotnych 10 – 19-latków i służył jako trampolina do przyspieszonej akcji na rzecz zdrowia dorastającej młodzieży.”
– mówi Dr Flavia Bustreo, zastępca dyrektora generalnego WHO ds Rodziny, Kobiet i Dzieci Zdrowia.

Opierając się na bogatych opublikowanych dowodach i konsultacjach z młodzieżą w wieku 10 – 19-lat na całym świecie, raport przynosi również także, po raz pierwszy, wszystkie czynniki, które w pełnym spektrum zagadnień zdrowotnych wpływają na młodzież.
Należą do nich:

 • tytoń,
 • alkohol
 • narkotyki,
 • HIV,
 • urazy,
 • zdrowie psychiczne,
 • odżywianie,
 • zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 • przemoc.

Raport zaleca podjecie kluczowych działań w krajach na rzecz wzmocnienia fizycznych i psychicznych potrzeb zdrowotnych młodzieży.

“Świat nie poświęcił wystarczającej uwagi zdrowiu młodzieży,”
mówi dr Flavia Bustreo, zastępca dyrektora generalnego WHO ds Zdrowia Rodziny, Kobiet i Dzieci

“Mamy nadzieję, że raport ten będzie koncentrować się na wysokim poziomie uwagi na potrzeby zdrowotne 10 – 19-latków i służyć jako trampolina do przyspieszonej akcji na rzecz ich zdrowia.”

Wypadki drogowe główną przyczyną śmierci
Urazy powstałe w efekcie ruchu drogowego to przyczyna numer 1 zgonów na świecie młodocianych oraz przyczyna numer 2 chorób i niepełnosprawności.
Chłopcy są 3 razy bardziej dotknięci tymi przyczynami niż dziewczęta.
Zwiększanie dostępu do niezawodnego i bezpiecznego transportu publicznego może zmniejszyć obrażenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym wśród młodzieży.
Przepisy bezpieczeństwa drogowego (dot. np.: przykład spożycia alkoholu i ograniczenia prędkości), utworzenie bezpiecznych obszarów dla pieszych wokół szkół i systemów monitoringu, wprowadzane stopniowo mogą zmniejszyć ryzyko.

Problemy ze zdrowiem psychicznym zbierają wciąż duże żniwo…
Na całym świecie, depresja jest numerem 1 wśród przyczyn chorób i niepełnosprawności w tej grupie wiekowej, a samobójstwa plasują się na 3 miejscu jako przyczyna zgonów.
Niektóre badania pokazują, że u połowy ludzi, u których rozwijają się zaburzenia psychiczne, pierwsze objawy ujawniają się w wieku lat 14.
Jeśli młodzież z problemami psychicznymi uzyska w odpowiednim momencie opiekę , jakiej potrzebuje, może to zapobiegać śmierci i cierpieniu przez całe życie.

Ciąża i poród i zgony z tym związane spadły
Zgony z powodu powikłań ciąży i porodu wśród młodzieży spadły znacząco od 2000 roku, szczególnie w regionach, w których śmiertelność matek jest najwyższa.
W Azji Południowo-Wschodniej i regionach Afryki szacuje się spadek o 57% i 37%, odpowiednio.
Mimo tych ulepszeń, śmiertelności matek nadal zajmuje drugie miejsce wśród przyczyn zgonów wśród 15 – 19-letnich dziewczynek na całym świecie, ustępując jedynie miejsca samobójstwom.

Zgony z powodu HIV rosną
Szacuje się, że liczba zgonów związanych z HIV wśród młodzieży rośnie.
Wzrost ten występuje głównie w regionie Afryki.
HIV plasuje się na drugim miejscu jako przyczyna zgonów młodzieży na całym świecie.

Niektóre choroby zakaźne nadal głównymi przyczynami śmierci
Dzięki profilaktyce w dzieciństwie, zgony i niepełnosprawność wśród nastoletnich z powodu odry spadła znacznie, o 90%, w Afryce między 2000 i 2012 roku, ale pomimo profilaktycznych działań wśród dzieci choroby zakaźne, nadal zabijają młodzież
Na przykład, biegunka i zakażenia dolnych dróg oddechowych są na czwartym miejscu wśród przyczyn zgonów w grupie 10 – 14-latków.
W połączeniu z zapaleniem opon mózgowych, warunki te odpowiadają za 18% wszystkich zgonów w tej grupie wiekowej, niewiele zmieniło się od 2000 roku (19% ).

Nowe dane na temat zachowań zdrowotnych młodzieży
Dane uzyskane z krajów, w których prowadzono badania wskazują, że mniej niż 25% nastolatków robi wystarczająco dużo ćwiczeń (WHO zaleca co najmniej jedną godzinę umiarkowanego do intensywnego wysiłku w ciągu dnia), w niektórych krajach aż co 3 nastolatek jest otyły.
Ale w niektórych trendach zachowań zdrowotnych młodzieży jest poprawa.
Na przykład, wskaźnik palenia papierosów zmniejsza się wśród młodszych nastolatków w większości krajów o wysokich dochodach, a w niektórych krajach o średnich i niskich dochodach także.

Krytyczny okres dla zapobiegania przewlekłej choroby
Dojrzewanie to ważny czas dla zbudowania podwalin dobrego zdrowia w wieku dorosłym.
Wiele zachowań zdrowotnych i warunków, które leżą u podstaw głównych chorób niezakaźnych rozpoczynają się lub są wzmacniane w tym okresie życia.
“Jeśli nie powstrzymamy tego, problemy zdrowotne i zachowania, które pojawiają się w okresie dojrzewania, takie jak palenie tytoniu i picie alkoholu, dieta i wysiłek fizyczny, nadwaga i otyłość, mają poważny wpływ na zdrowie i rozwój młodzieży dzisiaj, i potencjalnie katastrofalne skutki dla ich zdrowia jak jutro dorosłych “, mówi Jane Ferguson, naukowiec i główny autor raportu. “
Jednocześnie, nie możemy pozwolić na zmniejszenie wysiłków na rzecz propagowania i ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nastolatków, w tym HIV.”
Raport weryfikuje politykę zdrowotną w 109 krajach.
Aż 84% krajów skupia swoja politykę uwagę na młodzieży, jednocześnie ¾ krajów koncentruje się na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym (w tym HIV / AIDS); w mniejszym stopniu na profilaktyce antytytoniowej i antyalkoholowej, a także zdrowiu psychicznym.
Raport podkreśla potrzebę do pójścia za przykładem krajów takich jak Indie, którego nowa strategia zdrowotna dotyczy szerszego spektrum problemów zdrowotnych wpływających na młodzież, w tym zdrowia psychicznego, odżywiania, używania substancji psychoaktywnych, przemocy i chorób niezakaźnych, oprócz seksualnej i zdrowia reprodukcyjnego.
Raport podkreśla również konieczność poprawy danych i informacji na temat zdrowia nastolatków i programów, które go rozwiązują.

Najważniejsze przyczyny zgonów w młodzieży

 • Wypadki drogowe
 • HIV / AIDS
 • Samobójstwa
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • Przemoc
 • Biegunka
 • Utonięcia
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Padaczka
 • Endokrynologiczne, choroby krwi, zaburzenia immunologiczne

Ważniejsze przyczyny choroby i niepełnosprawności

 • Depresja
 • Wypadki drogowe
 • Niedokrwistość (anemia)
 • HIV / AIDS
 • Samookaleczenie
 • Ból pleców i karku
 • Biegunka
 • Zaburzenia lękowe
 • Astma
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych

 Materiał prasowy:WHO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × cztery =