Rodzime gatunki ryb wrócą do Płutnicy.

Płutnica

Płutnica, mała rzeka Pobrzeża Bałtyckiego, stała się miejscem realizacji jednego z zadań dotyczących ochrony przyrody województwa pomorskiego. W lipcu tego roku Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęły realizację projektu ”Naturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece Płutnica”.

Wyniki badań zgromadzone podczas prowadzonych przez 12 miesięcy prac terenowych mają pomóc w rozpoczęciu działań na rzecz przywrócenia optymalnych warunków niezbędnych do rozrodu ryb słodkowodnych żyjących w Zatoce Puckiej.

”W czasie prac terenowych wykonamy ocenę aktualnej struktury ichtiofauny rzeki, zakresu i dynamiki wędrówek wybranych gatunków ryb i znaczenia siedliska tej rzeki dla żyjących w niej ryb”– informują specjaliści ze Stacji Morskiej IOUG.

Już pierwsze działania terenowe zaowocowały ważnymi odkryciami. W rzece zidentyfikowane zostały gatunki chronione, co ma szczególne znaczenie dla oceny stanu zachowania siedliska obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”. W Płutnicy napotkano piskorze, różanki, bolenie oraz minogi rzeczne.

W przeszłości wody Zatoki Puckiej były bogate w ryby i ssaki wodne. Zasoby te stymulowały rozwój gospodarczy i turystyczny nad ich brzegami. Płutnica stanowiła istotne miejsce rozrodu ryb słodkowodnych żyjących w Zatoce Puckiej. Do rzeki na tarło wpływały szczupaki, leszcze, płocie i wzdręgi. Spotykano w niej także liny i karasie pospolite. Stanowiły one siłę lokalnego rybołówstwa i były podstawowym źródłem utrzymania wielu rodzin, a także atrakcją turystyczną tego regionu. Obecnie nie sposób wrócić do ekosystemu sprzed 30-40 lat. Jednak zdobycie wiedzy o aktualnych cechach siedliska i strukturze jego ichtiofauny umożliwi podjęcie decyzji dotyczących rewitalizacji lokalnych zasobów ryb. Jest to szczególnie ważne, gdyż istnieją przesłanki wskazujące, iż obecnie panują warunki bardziej sprzyjające obcym gatunkom inwazyjnym – babce byczej i karasiowi srebrzystemu, niż gatunkom rodzimym.

Projekt „Naturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece Płutnica” dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Materiał: WFOŚiGW w Gdańsku /Zdjecia archiwum Stacji Morskiej IOUG )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 − 1 =