Spróbują uratować miękusza szafranowego.

miękusz szafranowy

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo spróbują uratować bardzo rzadki gatunek grzyba. Chcą zainfekować jego grzybnią martwe drewno.

We wrześniu 2013 roku na terenie Nadleśnictwa Strzałowo specjalista d/s ochrony odnalazł bardzo rzadkiego grzyba, który po konsultacjach ze znanymi w kraju mykologami, okazał się miękuszem szafranowym (Hapalopilus croceus (Pers.) Donk). Do roku 2015 grzyba tego stwierdzono w Polsce tylko w 3 miejscach. Stanowisko tego gatunku w Nadleśnictwie Strzałowo zlokalizowane jest na bardzo starym pniaku po ściętym dębie. W chwili obecnej pniak ten jest już bardzo mocno posunięty w rozkładzie i prawdopodobnie za kilka lat stanowisko to przestanie funkcjonować. W promieniu do 500 m od opisywanego stanowiska – mimo istnienia dogodnych substratów (stare martwe i zamierające dęby) – nie stwierdzono dodatkowych owocników miękusza szafranowego.

W tym roku w trakcie kontroli stanowiska w/w grzyba stwierdzono na tym samym pniaku obecność 3 owocników. Jeden z nich był cały, drugi w całości odcięty nożem od podłoża, a od trzeciego owocnika odcięto tylko fragment – około 20% jego objętości. Trudno odpowiedzieć na pytanie, kto tego dokonał. Stanowisko zlokalizowane jest w widocznym miejscu, tuż przy leśnej drodze. Mógł tego dokonać przypadkowy zbieracz grzybów, ale mógł tego dokonać również pasjonat-kolekcjoner, których w Polsce jest coraz więcej.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Nadleśnictwo Strzałowo w uzgodnieniu z wydziałem ochrony lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na pobranie niewielkich fragmentów drewna z grzybnią miękusza szafranowego i zainfekowanie nią martwych pni i kłód dębowych występujących na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. W momencie otrzymania zgody z RDOŚ Nadleśnictwo przystąpi do wykonania w/w działań.

Dzięki tym eksperymentalnym działaniom jest szansa, że liczebność tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Strzałowo wzrośnie. Wielkość pobranych do zainfekowania fragmentów rozkładającego się drewna, w których występuje grzybnia miękusza szafranowego będzie minimalna i stanowić będzie około 0,00005 m3 . Ta ilość materiału pobrana do zainfekowania nie będzie miała negatywnego wpływu na całego osobnika grzyba jakim jest jego grzybnia wraz z owocnikami. Ponadto każda grzybnia bardzo łatwo się regeneruje, a objętość grzybni wraz z zasiedlonym drewnem akurat tego osobnika można szacować na ponad 1 m3.

Test i zdjęcia: Andrzej Ryś stanowisko d/s ochrony przyrody w N-ctwie Strzałowo.

RDLP Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + 19 =