Technologia wydobycia gazu łupkowego stwarza ryzyko endokrynologiczne

W grudniu, w USA, opublikowano niezwykle ważne wyniki badań dotyczące wody w regionach wydobywania gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.

Wyniki badań wskazują, że wydobycie gazu łupkowego może spowodować zwiększenie aktywności EDC [endocrine-disrupting chemicals czyli chemikalia powodujące zaburzenia endokrynologiczne]  w powierzchniowych i gruntowych wodach w rejonach, w których wydobywany jest gaz łupkowy.

Dlaczego ta informacja jest taka ważna ?

W Polsce proces wydobywania gazu łupkowego właśnie nabiera tempa a duża role odgrywają w nim amerykańskie firmy i technologia ..hydraulicznego szczelinowania.

 TECHNOLOGIA SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO

To w pewnym uproszczeniu proces poziomego wiercenia przy jednoczesnym drenowaniu sieci spękań w skale.

“Otwieranie” skał  zawierających gaz ‘wdmuchiwania’ wody zmieszanej z piaskiem i chemikaliami głębo pod ziemię, pod wysokim ciśnieniem.

W efekcie ma to kruszyć skały i uwolnić ropę i gaz, w nich zawarty, co ma służyć pozyskaniu, niedostępnych przy tradycyjnych metodach wydobycia pokładów gazu.

Metoda ta bardzo rozpowszechniła się w USA.

szczelinowanie hydrauliczne źródło: ProPublica

szczelinowanie hydrauliczne – źródło: ProPublica

ALARMUJĄCE WYNIKI BADAŃ WODY

Naukowcy z University of Missouri odkryli, że zespół 11 chemikaliów powszechnie stosowanych w procesie szczelinowania przenika do wody i są czynnikami  “zaburzajacymi gospodarkę hormonalną” 

Wspomniane związki chemiczne, mogą mieć wpływ na ludzki układ hormonalny i zostały powiązane z rakiem, wadami wrodzonymi i niepłodnością !

Ponad 700 chemikaliów, jest wykorzystywanych w procesie szczelinowania, a wiele z nich zakłóca funkcję hormonalną,” – powiedziała Dr Susan Nagel, profesor położnictwa, ginekologii i zdrowia kobiet na Uniwersytecie w Missouri – School of Medicine i współautorka badania, w komunikacie prasowym.

Zespół badawczy pobrał próbki wód gruntowych i powierzchniowych w regionie Garfield County (stan Colorado), gdzie miały miejsce liczne wiercenia zastosowaniem metody szczelinowania hydraulicznego, a także z pobliskiej rzeki Colorado (stanowi źródło wody pitnej dla 30 mln ludzi ! ) , którą zasilają lokalne strumienie i wody podziemne.
Zabrali też próbki z innych obszarów gdzie nie doszło do wiercenia w ogóle.
Okazało się, że próbki wód z obszarów miał miejsce wiercenia mają umiarkowany do wysokiego poziom aktywności zaburzającej gospodarkę hormonalną, a próbki z rzeki Colorado miały umiarkowany poziom.
Pozostałe próbki, pobrane z obszarów o małym lub żadnym stopniu działalności wiertniczej, wykazały niski poziom aktywności zaburzające gospodarkę hormonalną.

FIRMY WYDOBYWAJĄCE GAZ PONAD PRAWEM

Nie istnieje wymóg prawny przeglądu substancji chemicznych powodujących zaburzenia endokrynologiczne wykorzystywanych w operacjach szczelinowania hydraulicznego, ani nawet wymóg ujawnienia ich składu(dr Sandra Steingraber, 19.12.2013, za: waterdefense.org)

Wskazane wyżej wyniki badań wskazują na potrzebę wprowadzenia moratorium na stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego z uwagi na poważne ryzyko zdrowotne, tymczasem w USA istnieje “luka prawna Halliburton(od nazwy koncernu).

Proces szczelinowania hydraulicznego, nie jest objęty, w USA, przepisami dotyczącymi ochrony podziemnych źródeł wody pitnej.

Inne formy wtłoczenie cieczy do gruntów są regulowane w celu ochrony wody pitnej, ale w 2005 r. Kongres (okres rządów prezydenta Busha i wiceprezydenta Cheneya) zwolnił z tych rygorów szczelinowanie hydrauliczne, na korzyść koncernu Halliburton i innych firm naftowych i gazowych.

Ustwa: Energy Policy Act z 2005 roku.
Strona 102, pkt (sec.)322. Szczelinowanie.

Pkt (1) sekcji 1.421 (d) Safe Drinking Water Act (42 USC 300h (d)) wprowadza się następujące brzmienie:
“(1) UNDERGROUND INJECTION – termin “podziemny wtrysk’-
“() Oznacza umieszczenie pod powierzchnią cieczy przez iniekcję oraz
“(B) wyłącza
“(I) pod ziemią wprowadzanie gazu ziemnego do celów przechowywania oraz
“(II) podziemny wtrysk cieczy lub środki podpieranie (inne niż oleje napędowe) na podstawie operacji szczelinowania hydraulicznego związanych z działalnością ropy naftowej, gazu ziemnego, lub produkcji energii geotermalnej.”

Ponadto Ustawa:  Safe Drinking Water Act zmienia definicję zanieczyszczenia
sec. 502 [33 USC 1362] Ogólne definicje

(6) Termin “zanieczyszczenie” oznacza wydobytego urobku, odpadów stałych, pozostałości spalarnia odpadów, ścieków, śmieci, osady ściekowe, amunicji, odpady chemiczne, materiały biologiczne, materiały radioaktywne, ciepła, rozbity lub zużyte urządzenia, rocka, piasek, brud i piwnica , komunalne, odpady przemysłowe i rolnicze odprowadzane do wody.
Określenie to nie obejmuje
(a) “ścieki ze statków” w rozumieniu sekcji 312 tej ustawy, lub
(B), woda, gaz, lub inne materiały, które wstrzykuje się również dla ułatwienia produkcji ropy naftowej lub gazu, (…)

Efekt jest taki, że gubernator stanu Kolorado John Hickenlooper powiedział, że stan pozwie jakiegokolwiek miasto w granicach stanu, które wprowadzi zakaz szczelinowania. 

W lipcu 2012, stan pozwał miasto Longmont, który wydało taki zakaz.

gaz łupkowy szkodliwe chemikalia w wpodzie przy szczelinowaniu

FILM “GASLAND”

{dailymotion}xkzznh|450|350|0{/dailymotion}

TERAZ KOLEJ NA POLSKĘ ?

..i polską wodę i nasze zdrowie ? .. bo chyba nie myślicie, że w Polsce, koncerny, w tym amerykańskie, stosujące szczelinowanie hydrauliczne, będą poddane rygorom prawnym (gwarantujacym bezpieczeństwo środowiska i zdrowie ludzi), skoro zabrakło takich rygorów w USA ?

Efekt będzie taki, że zyski z gazu łupkowego w Polsce będą ‘prywatne’ (trafią do firm wydobywczych), a koszty środowiskowe i zdrowotne z tym związane będą “publiczne” – czyli poniesiemy je my społeczeństwo polskie.

Przeczytaj też: Gaz łupkowy obalanie mitów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 2 =