Warsztaty dla dzieci i nauczycieli z projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja”

Warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu Natura 2000-Pozytywna Inspiracja

W czerwcu 2014 roku zakończyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieżyi nauczycieli, realizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

 

Projekt ma za zadanie poprawić wizerunek marki Natura 2000 i wypromować ją wśród lokalnych społeczności, a także wykreować postawy aktywnego wypoczynku i pasji odkrywania tajemnic przyrody.

Połączono, w nim wiedzę specjalistyczną na temat sieci Natura 2000 z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudowanie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci, jak i dorosłych – wypowiada się koordynator projektu.

W II kwartale 2014 roku, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” zorganizowała szereg bezpłatnych warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach z terenów gmin leżących na obszarach Natura 2000.

Zajęcia edukacyjne adresowane były zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli pracujących w w/w placówkach w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Przeprowadzono łącznie 100 warsztatów dla dzieci i młodzieży,w których uczestniczyło 1815 uczniów.

Zorganizowano także 10 warsztatów dla nauczycieli, w których udział wzięło 130 pedagogów. Warsztaty realizowane były przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających odpowiednie kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie pedagogiczne.

Podczas zajęć prowadzący posłużyli się pakietem edukacyjnym Natura 2000.

W skład materiałów szkoleniowych wchodziły gry edukacyjne, w tym gra planszowa, gra memory oraz domino.

Do nauki wykorzystywano także dostępne w pakiecie komiksy, bajki, plansze oraz płyty DVD, na których zamieszczono m.in. prezentacje multimedialne.

Warsztaty skierowane dla młodszych odbiorców, zwracały uwagę na rolę obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz cennych siedlisk.

Zajęcia przeznaczone dla nauczycieli miały na celu poszerzenie wiedzy o sieci obszarów Natura 2000. Przede wszystkim, jednak trenerzy instruowali wychowawców, jak podczas prowadzenia zajęć mogą najefektywniej wykorzystywać dostępne pakiety edukacyjne Natura 2000.

Kolejne warsztaty mające na celu popularyzację i poszerzanie wiedzy o obszarach należących do sieci Natura 2000, przewidziane są na ostatni kwartał bieżącego roku oraz na dwa pierwsze trymestry roku 2015.

Więcej wiadomości o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.natura2000.fwie.pl, natomiast informacje o pozostałych projektach realizowanych przez Fundacje Wspierania Inicjatyw Ekologicznych na www.fwie.eco.pl.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Tekst i zdjęcie: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 18 =