Warto oglądać serial ” Misja Natura”

serial misja natura

Na ekranach naszych telewizorów możemy już  oglądać nowy  serial przyrodniczy „Misja Natura” zrealizowany przez Fundację
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu
Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serial zrealizowany w nieco odmiennej formule, nie pozbawiony zabawnych akcentów, będzie kierował naszą uwagę na bardziej i mniej znane zakątki Polski, w których Gosia (Małgorzata Kosik) i Romek (Romuald Mikusek) zostaną wysłani w celu wykonania określonych misji.

Osią przewodnią całego serialu jest ukazanie różnorodności ostoi Natura 2000 w Polsce, złożoności działań podejmowanych dla ich ochrony, a także
współistnienia w nich człowieka i przyrody. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest jedyną w sobie formą ochrony najcenniejszych siedlisk i
gatunków naszego kontynentu.

Obejmując swym zasięgiem różne państwa wchodzące w skład Wspólnoty Europejskiej zabezpiecza nie tylko lokalne populacje roślin i zwierząt, ale także umożliwia swobodą migrację zwierząt, a wszystko to wespół z ideą zrównoważonego rozwoju, umożliwiającą dalsze gospodarowanie człowieka na tych terenach.

Warto znać zasady funkcjonowania obszarów Natura 2000, ale przede wszystkim warto podziwiać piękno polskiej przyrody, która zagości w naszych domach w kolejnych odcinkach.

Zapraszamy do TVP 2 .

Więcej na stronie: www.misjanatura.fwie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − 11 =