WHO wzywa kraje do zmniejszenia spożycia cukrów wśród dorosłych i dzieci.

cukier

04 marzec 2015 | Genewa – nowe wytyczne WHO zalecają, dorosłym i dzieciom zmniejszyć  spożycie cukrów prostych do mniej niż 10% całkowitego zapotrzebowania energetycznego. Dalsze zmniejszenie do poniżej 5% lub około 25 gramów (6 łyżeczek) dziennie zapewni dodatkowe korzyści zdrowotne.

Wytyczne w sprawie spożycia cukrów dla dorosłych i dzieci

Wolne cukry odnoszą się do cukrów prostych (takich jak glukoza, fruktoza) i dwucukrów (takich jak sacharoza lub cukier stołowy) dodawanych do żywności i napojów przez producenta, gotowania, i cukry naturalnie występujące w miodzie, syropach, sokach owocowych i koncentratach soków owocowych ,

“Mamy solidne dowody, że utrzymanie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10% całkowitego spożycia zapotrzebowania enrgetycznego  zmniejsza ryzyko nadwagi, otyłości i próchnicy,” mówi dr Francesco Branca, dyrektor Departamentu WHO Żywienia dla Zdrowia i Rozwoju. “Dokonywanie zmian w polityce krajów aby to wspierać będzie kluczem, jeśli kraje mają wywiązać się ze swoich zobowiązań w celu zmniejszenia ciężaru chorób niezakaźnych.”

Zalecenia przez WHO, nie odnoszą się do cukrów zawartych w świeżych owocach i warzywach, i cukrach naturalnie występujących w mleku, ponieważ nie ma dowodów na zgłaszanie negatywnych skutków spożywania tych cukrów.

Dużo cukrów spożywanych dziś jest”ukryte” w przetworzonej żywności, która nie jest zwykle postrzegana jako słodycze. Na przykład, 1 łyżka keczupu zawiera około 4 gramów (około 1 łyżeczka) wolnych cukrów. Jedna puszka słodzonej cukrem sody zawiera do 40 gramów (około 10 łyżeczek) wolnych cukrów.
Na całym świecie spożycie cukrów prostych zależy od wieku, ustawienia i kraju. W Europie spożycie u osób dorosłych wynosi od około 7-8% całkowitego spożycia energii w krajach takich jak Węgry i Norwegia, do 16-17% w krajach takich jak Hiszpania i Wielka Brytania. Spożycie jest znacznie wyższe wśród dzieci, od około 12% w krajach takich jak Dania, Słowenia i Szwecja, do prawie 25% w Portugalii. Istnieją również różnice między miastem a wsią. W społecznościach wiejskich w Republice Południowej Afryki spożycie wynosi 7,5%, podczas gdy w populacji miejskiej jest to 10,3%.

Ograniczyć spożycie cukrów do mniej niż 10% całkowitego zapotrzebowania energetycznego: silne zalecenie

Zalecenia oparte są na analizie najnowszych badań naukowych. Ten dowód pokazuje przede wszystkim, że dorośli, którzy zużywają mniej cukrów mają mniejszą masę ciała, a po drugie zwiększenie ilości cukrów w diecie jest związane ze wzrostem masy ciała. Ponadto, badania pokazują, że dzieci o najwyższym spożyciu napojów słodzonych cukrem są bardziej narażone na nadwagę lub otyłość niż dzieci z niskim spożyciem napojów słodzonych cukrem.
Zalecenie to jest dodatkowo wspierane przez dowody wykazujące próchnicę, gdy spożycie cukrów prostych jest powyżej 10% całkowitego zużycia energii w porównaniu ze spożyciem cukrów prostych poniżej 10% całkowitego zapotrzebowania energetycznego.
W oparciu o jakość dowodów potwierdzających, zalecenia te są wg WHO oznaczane jako “silne”. Oznacza to, że mogą być przyjęte jako osobna polityka w większości sytuacji.

Dalsza redukcja do mniej niż 5% całkowitego zużycia energii: warunkowa rekomendacja

Z uwagi na charakter istniejących badań, zalecenie zmniejszenia spożycia cukrów prostych do poziomu poniżej 5% całkowitej energii jest przedstawione jako “warunkowe” w systemie wydawania wytycznych WHO opartych na dowodach.
Nieliczne badania epidemiologiczne były prowadzone w populacjach z niskim spożyciem cukrów. Tylko trzy krajowe w całej populacji badan pozwalają na porównanie próchnicy ze spożyciem cukrów mniejszym niż 5% całkowitego zużycia energii w porównaniu z ponad 5%, ale mniej niż 10% całkowitego zapotrzebowania energetycznego.
Te populacyjne badania ekologiczne prowadzone były w okresie, gdy dostępność cukrów drastycznie spadła z 15 kg na osobę na rok przed wybuchem II wojny światowej do minimum na poziomie 0,2 kg na osobę rocznie w 1946 roku. Ten “naturalny eksperyment”, który wykazał zmniejszenie próchnicy, stanowi podstawę do zalecenia, że ograniczenie spożycia cukrów prostych poniżej 5% całkowitego zapotrzebowania energetycznego zapewniłoby dodatkowe korzyści zdrowotne w postaci obniżonego ryzyka próchnicy.
WHO wydaje zalecenia warunkowe, nawet jeśli jakość dowodów nie może być silna w kwestiach o znaczeniu dla zdrowia publicznego.Rekomendacja jest warunkowa, gdy pożądane efekty stosując się do zaleceń prawdopodobnie przewyższają niepożądane skutki, ale te kompromisy muszą zostać wyjaśnione; w związku z tym, dialog i konsultacje z zainteresowanymi stronami są potrzebne zanim rekomendacja jest wdrożona w polityce państw.
Aktualizacja wytycznych w sprawie swobodnego spożycia cukrów jest częścią bieżących wysiłków WHO, aby zaktualizować istniejące cele diety w celu zapobiegania chorób niezakaźnych. Wytyczne dotyczące cukrów należy stosować w połączeniu z innymi wytycznymi odżywczymi i celami żywieniowymi, w szczególności tymi związanymi z tłuszczami i kwasami tłuszczowymi, w tym tłuszczami nasyconymi i tłuszczami trans.

W marcu 2014 roku, WHO otworzył konsultacje społeczne na projekt wytycznych dotyczących cukrów do poszukiwania wejść z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dotarło ponad 170 uwag otrzymanych od przedstawicieli agencji rządowych, agencji ONZ, organizacji pozarządowych, przemysłu i instytucji naukowych oraz innych zainteresowanych osób. Proces wzajemnej oceny ekspertów został podjęty również w 2014 roku. Ostateczne wytyczne zostały opracowane przy uwzględnieniu uwag otrzymanych z konsultacji społecznych i ekspertów przeglądu.
Kraje mogą przetłumaczyć zalecenia dotyczące wytycznych żywieniowych w podstawy dostępne lokalnie, które uznają za zwyczaje. Dodatkowo, niektóre kraje wdrażają inne interwencje dotyczące zdrowia publicznego, aby zmniejszyć spożycie cukrów prostych. Są to wartości odżywcze produktów spożywczych, ograniczenie wprowadzania napojów bezalkoholowych, które są bogate w wolne cukrów, polityki fiskalnej skierowanej wobec żywności i napojów o wysokiej zawartości cukrów prostych i dialogu z producentami żywności, aby zmniejszyć wolne cukry w żywności przetworzonej.

Uwagi

Zmniejszenie spożycia cukrów do mniej niż 10% całkowitego dziennego spożycia energii było zalecane przez WHO Study Group po raz pierwszy w 1989 roku i zostało dopracowane wspólnie przez WHO / FAO w 2002 roku dzięki konsultacji ekspertów Ta nowa aktualizacja wytycznych WHO wzywa do dalszego zmniejszenia wolnych cukrów do mniej niż 5% całkowitego spożycia energii, jeśli to możliwe.
Promowanie zdrowej diety było kluczowym tematem II Międzynarodowej Konferencji na Temat Żywienia (ICN2) zwołanej wspólnie przez FAO oraz WHO w listopadzie 2014 roku. Na ICN2 ponad 170 krajów przyjęło Deklarację Rzymską na temat odżywiania i ramy działania, które wskazują na potrzebę globalnych działań, aby zakończyć wszelkie formy niedożywienia, w tym otyłości i chorób dieto-zależnych.
Wytyczne dotyczące cukrów są również częścią wysiłków WHO do osiągnięcia celów określonych w planie Działania Globalnego dla chorób niezakaźnych 2013-2020, aby powstrzymać wzrost cukrzycy i otyłości oraz zmniejszyć obciążenie przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych o 25% do roku 2025. Podobnie, wytyczne dotyczące cukrów przyczyniają się do prac Komisji WHO na temat zakończenia otyłości u dzieci, która ma na celu podniesienie świadomości i budowanie pędu do działania w sprawie otyłości u dzieci.

Tekst oryginalny : WHO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =