Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Apel…

Przekazanie apelu 10.12.2014

Apel ponad 130 europejskich organizacji pozarządowych przekazany na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Kazimierza Plocke

W środę 10 grudnia, w Warszawie, przedstawiciele organizacji pozarządowych (Kampania na rzecz zakończenia przełowienia w Europie północno – zachodniej, Oceana i Zielony Instytut), które podpisały się pod apelem o zakończenie przełowienia w UE, spotkały się z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby osobiście przekazać list.

Spotkanie odbyło się w związku z przypadającym na 15 i 16 grudnia posiedzeniem Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego zostaną podjęte ostateczne decyzje o wielkości limitów połowowych dla stad ryb Atlantyku północno – wschodniego.

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Szwed (przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu), Andrzej Białaś (Oceana), Justyna Niewolewska – doradca do spraw rybołówstwa organizacji The Pew Charitable Trusts – Europejski Program Morski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Tomasz Nawrocki

W spotkaniu wzięli udział : Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Tomasz Nawrocki oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Pani Marta Kaniewska-Królak i Justyna Szumlicz z Departamentu Rybołówstwa.

Ze strony organizacji pozarządowych: Justyna Niewolewska – doradca do spraw rybołówstwa organizacji The Pew Charitable Trusts – Europejski Program Morski , Andrzej Białaś z Oceany i Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu – będący sygnatariuszami apel.

Podczas spotkania Justyna Niewolewska – polska koordynatorka Kampanii na rzecz zakończenia przełowienia w Europie północno – zachodniej – przedstawiła najważniejsze postulaty zawarte w podpisanym przez 136 europejskich organizacji apelu:

• Konieczność wyznaczania przez decydentów takich wielkości limitów połowowych, które będą zgodne z doradztwem naukowców, ponieważ tylko wtedy będzie szansa na odtworzenie nadmiernie eksploatowanych stad ryb

• zwrócenie uwagi na to, że decyzja odnośnie limitów połowowych w Atlantyku północno – wschodnim powinna zostać podjęta w zgodzie ze zreformowaną Wspólną Polityką Rybołówstwa, która wymaga wyeliminowania nadmiernych połowów do 2015r. tam gdzie to możliwe, a najpóźniej, w stopniowy sposób wobec pozostałych stad ryb do roku 2020.

Wiceminister wraz z przedstawicielami Ministerstwa zapewnili, że podejmując decyzje o przyszłych limitach połowowych biorą pod dyskusję rekomendacje naukowców, ale ostateczne stanowisko zostanie podjęte po negocjacjach z pozostałymi członkami Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (15 – 16 grudnia).

Wiceminister Kazimierz Plocke potwierdził również, że głos środowisk pozarządowych jest ważny i będzie brany pod uwagę przy opracowaniu stanowiska.
Sygnatariusze apelu otrzymali także zapewnienie o otwarciu Ministerstwa na dialog z przedstawicielami organizacji pozarządowych w związku z podejmowaniem decyzji odnośnie europejskiego rybołówstwa w przyszłości.
——————————————
Notatka powstała w ramach Kampanii na rzecz zakończenia przełowienia w Europie północno – zachodniej (Ending Overfishing in Northwestern Europe), prowadzonej przez organizację The Pew Charitable Trusts.

Zachęcamy do śledzenia działań kampanii – http://bit.ly/1khcUXL

Tekst i zdjęcie:Greendialog.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 9 =