Wpływ biopól magnetycznych na organizm

Homeostazę w organizmie utrzymują wytwarzane przez niego własne biopola magnetyczne.

W procesie tym uczestniczą również zewnętrzne stałe lub zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości.

Umożliwiają wymianę informacji ze światem zewnętrznym oraz jej wewnętrzny przepływ sterujący procesami przemiany materii i koordynujący czynności narządów wewnętrznych.

Regulują wymianę gazową we krwi, co jest podstawą trwałości życia.

Sterują budową i odbudową strukturalną, w tym również procesem gojenia ran.

Każda komórka jest mikrokondesatorem gromadzącym energię elektryczną.

Można mierzyć jej napięcie i na tej podstawie określać bardzo dokładnie bioaktywność organizmu i zagrożenia zdrowia człowieka.

Na pola elektryczne bezpośredni wpływ mają pola magnetyczne.

Pola elektromagnetyczne wytwarzane w organizmie wywierają następujący wpływ na jego funkcjonowanie

  • gwarantują właściwą odbudowę mikrostruktur kostnych (np. przy złamaniach),
  • sterują budową i odbudową strukturalną,
  • strukturotwórcza rola obejmuje również magnetyczne funkcjonowanie anabolizmu (anabolizm – część przemiany materii w organizmie prowadząca do biosyntezy jego własnych białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów, węglowodanów; polega na ciągłym odna-wianiu tych związków) i katabolizmu (katabolizm – część przemiany materii prowadząca do rozpadu białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych),
  • sterują procesami wzrostu i gojenia się ran,
  • pośredniczą w wymianie informacji między komórkami,
  • sterują procesami wymiany gazowej we krwi, czyli podstawowym procesem warunkującym trwałość życia,
  • w obrębie nerwów i mięśni stanowią fundament dla prawidłowego procesu przemiany materii w komórkach,
  • warunkują istnienie i powstawanie zdrowych tkanek.
Przemiana materii w komorce 2
Przemiana materii w komórce

Organizmy żywe wykorzystują nie tylko własne pola elektromagnetyczne, ale potrzebują także zewnętrznych pól, przy których proces przemiany materii funkcjonuje właściwie, bowiem bez ziemskiego pola magnetycznego życie nie jest możliwe (w odróżnieniu od pola grawitacyjnego).

Wyniki prac zespołów naukowych – przede wszystkim w USA, Rosji, Japonii, Włoszech, Anglii, Niemczech i Polsce doprowadziły do tego, że w medycynie (najpierw kosmicznej) zaczęto coraz szerzej stosować pola magnetyczne – m. in. w 1978 r.

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności oficjalnie dopuściła do zastosowań w leczeniu terapię polem magnetycznym.

Mikromagnesy znajdują również zastosowanie w kosmetyce jako składnik kremów, maseczek itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 − 7 =