”Barwy mikołowskie i… rytmy” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

Wystawa ŚOB

13 grudnia o  godz. 12 zapraszamy na otwarcie ostatniej wystawy zorganizowanej w ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wybranych fotografii będących swoistym autoportretem przyrody Mikołowa. Słowo autoportret wydaje się tu o tyle właściwe, że tworzywo i Twórcy są z tym Miejscem w różny sposób związani, są jego częścią.

Większości z Państwa nie trzeba przekonywać do tego, że ten fragment świata jest piękny. Jednak spojrzenie na to piękno oczami osób cierpliwie obserwujących kolejne mijające chwile pozwoliło stworzyć obraz pokazujący taniec barw w rytmie cyklicznie zmieniającej się przyrody. Przyrody rzeczywiście niezwykłej, charakteryzującej się ogromnym bogactwem i różnorodnością siedlisk, ekosystemów, zbiorowisk roślinnych, gatunków i ich populacji. Różnorodnością, dla której osnowę stanowią trzy mikołowskie doliny potoków Jamny, Promny i Jasienicy, wychodnie wapienia triasowego tworzące wzgórza i pagóry porośnięte cennymi drzewostanami, w których spotkać możemy różne gatunki drzew o pomnikowych rozmiarach, takie jak dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, brzozy brodawkowate i głogi jednoszyjkowe.

Mikołowska przyroda to również tereny podmokłe i pola uprawne z rzadkimi dziś zadrzewieniami śródpolnymi – czyżniami. To także wyrobiska wapienne – dzisiaj urokliwy cel wycieczek spoglądających w karty historii geologicznej tej ziemi, z odciśniętymi skamieniałymi okazami fauny triasowej. W krajobraz tego miejsca wrosły również elementy architektury przemysłowej – piece służące do wypalania wapienia, tzw. wapienniki, przypominające jego nieodległą przemysłową historię.

Na wystawę złożyło się 80 fotografii zarówno profesjonalnych fotografów, jak i osób zajmujących się tą dziedziną hobbistycznie: Aleksandry Radołowicz-Nieradzik Mirosławy Klęczek-Kasperczyk, Marcina Karetty, Łukasza Fuglewicza, Andrzeja Fijałkowskiego, Andrzeja Sucheckiego, Mirosława Wąsińskiego, Jadwigi Piechy i Julii Szymańczyk, Magdaleny Puto.

To wystawa inna niż dotychczasowe, ponieważ do zdjęć zostały wkomponowane wiersze mikołowskich poetów nawiązujące do tematyki przyrodniczej: Romy Jegor, Janiny Szołtysek, Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej, Ewy Olejarz, Sary Alszer, Bogdana Prejsa, Marcina Biesa, Rafała Muszera, Rafała Wojaczka, Macieja Meleckiego i Arka Kremzy.

Mamy nadzieję, że podobnie jak poprzednie wystawy zorganizowane w latach 2014 i 2015 w ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia” obecna zostanie przez Państwo przyjęta z równie wielkim zainteresowaniem i życzliwością.

Organizatorzy:
Zespół Śląskiego Ogrodu Botanicznego

 

Dla zachęty….

A. Suchecki

 fot. A. Suchecki

M. Wąsiński 3

Fot. M. Wąsicki

A. Radołowicz Nieradzik 3

 Fot. A. Radołowicz- Nieradzik

M. Karetta 3

 fot. M. Karetta

M. Klęczek Kasperczyk 2 3

Fot. M. Klęczek- Kasperczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =