Zapraszają do konkursów.

zapraszają do konkursów

Stowarzyszenie ”Ziemia i My- Centrum Edukacji Ekologicznej” z Dąbrowy Górniczej serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w 2 konkursach ekologicznych.

Regulamin konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pt „Jak ochronić świat „

I. Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My –Centrum Edukacji Ekologicznej
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)

II. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do czterech grup wiekowych:
• klasy 0 – III szkół podstawowych (również grupy
przedszkolne),
• klasy IV-VI szkół podstawowych,
• gimnazja,
• szkoły ponadgimnazjalne ( do 19 roku życia , nie dotyczy szkół
specjalnych)

III. Cel konkursu Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych perspektyw w jego obserwowaniu Elementem szczególnym tych obserwacji ma być woda, zbiorniki wodne i ich mieszkańcy lub inne składniki środowiska przyrodniczego.

IV. Treść pracy, technika, format :
• Tematyka pracy musi dotyczyć środowiska naturalnego w różnych aspektach , ale pokazujący konieczność ,sposoby jego ochrony
• Uczniowie szkół podstawowych – format A-3 lub A4 ( tylko najmłodsza grupa wiekowa) , technika: pastel olejny lub suchy, farby plakatowe, akrylowe, kolaż
• Uczniowie szkół gimnazjalnych : format A-3, technika: pastel suchy, farby plakatowe, akrylowe, pastel olejny,
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych : format A-3, rysunek piórkiem , grafika ,farba olejna, akrylowa, pastel suchy lub olejny
• fotografia barwna lub czarno-biała (format A5 lub zbliżony) – fotografie będą oceniane jako osobna kategoria, bez względu na wiek autora.

V. Warunki uczestnictwa
• Samodzielne, indywidualne wykonanie pracy
• Każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia ; imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i przykleić w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy.
• W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail
• Równoprawnymi uczestnikami konkursu są twórcy prac powstałych w czasie warsztatów malarskich organizowanych przez nasze stowarzyszenie w 2014 roku.

VI Terminy i adresy: prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora
Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. G. Morcinka ( w ZS nr 3)

w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy :

• Termin nadsyłania prac: 12 październik 2014 (liczy się data stempla pocztowego)
• Termin podsumowania: połowa listopada 2014

VII. Inne – Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

VIII . Nagrody

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.
Nagrody dofinansowane są przez WFOSiGW w Katowicach

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej w celach związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
Autorzy przesyłający utwory na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich

 

 ****************************************************************************************

Regulamin konkursu na wykonanie rzeczy użytecznej z odpadów i rzeczy niepotrzebnych,

w tym z tekstyliów

 

Organizator: Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej .
I. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (łącznie z najstarszą grupą przedszkolną), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

II. Cel konkursu to próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym , nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.
Treść pracy: Tematyka dowolna. Podstawowym materiałem mają być rzeczy zbędne i przeznaczone do wyrzucenia, w tym koniecznie tekstylia, ale dozwolone jest używanie farb i innych materiałów zdobiących.

III. Warunki uczestnictwa – Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne . Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.

IV. Praca konkursowa Każda nadesłana praca musi mieć dołączony opis i zawierać: . imię, nazwisko, wiek autora, nazwisko opiekuna, adres placówki, kontaktowy adres e-mailowy , informację z czego przedmiot został wykonany. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i trwale dołączyć do pracy.

V. Terminy i adresy:
• Termin nadsyłania prac – 12 październik 2014 (liczy się data stempla pocztowego).
• Termin podsumowania: połowa listopada 2014
Prace należy nadsyłać na adres stowarzyszenia: 41-303 Dąbrowa Górnicza ul.
G.Morcinka ( w ZS nr 3) w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do
zniszczenia pracy .
W każdej przesyłce z pracami powinna znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail

VI. Nagrody:przewidujemy nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac , jak
również wyróżnienia , w każdej kategorii wiekowej. Zdjęcia najlepszych prac
zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
Nadesłanie pracy na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na przesłanie nagrody na
koszt adresata, w przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana osobiście.
Nagrody dofinansowane są przez WFOSiGW w Katowicach

VII. Inne – Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie
prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych
praw autorskich twórców prac

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej. w celach związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) deklarują, że mają do niego

 

Materiał: Stowarzyszenie ”Ziemia i My- Centrum Edukacji Ekologicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × cztery =