Zdrowy dom

zdrowy dom2

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, stałem się świadomy koncepcji zdrowego domu.
Chodzi o podejście do projektu, który koncentruje się na skutkach dla zdrowia ludzkiego, wykorzystywanych przy budowie domu materiałach oraz układu środowiska architektonicznego budynku.

 Poniżej moje dziesięć kluczowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę planując budowę zdrowego domu.

Jakość powietrza

Nowoczesna izolacja pcha nas w kierunku życia w szczelnym kokonie, to nasze potrzeby odnośnie czystego i świeżego powietrza popychają nas w innym kierunku.

Jakość powietrza jest wyznaczona przez skład powietrza . Normalnie wynosi on: 78% azotu, 20,95% tlenu, 0,93% argonu, 0,04% dwutlenku węgla, śladowe ilości innych substancji, oraz około 1% pary wodnej.

Substancje nie występujące naturalnie w powietrzu są szkodliwe dla jakości powietrza.

Dla uzyskania zdrowych warunków domowych, jesteśmy zainteresowani jakością powietrza w pomieszczeniach;
Brak wentylacji może skoncentrować zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i przynieść nam długotrwałe narażenie na wdychanie zanieczyszczeń.

Jakimi zanieczyszczeniami jesteśmy zagrożeni?

Radon jest gazem, który w pewnych obszarach promieniuje w sposób naturalny z ziemi. Jest rakotwórczy i szkodliwy dla zdrowia.
Naukowcy szacują, że radon w domu powoduje około 20.000 zgonów z powodu raka płuc w Unii Europejskiej każdego roku, około 1000 osób w Wielkiej Brytanii. [Ref: BBC News]

Jeżeli emanuje z ziemi może zostać uwięziony wewnątrz zamkniętej koperty budynku i zwiększać koncentrację.

W przypadku, gdy istnieje duże ryzyko, emisji radonu, ryzyko jest zazwyczaj efektem jego występowania w konstrukcjach podłogi.

Formaldehyd (materiał stosowany do balsamowania), który jest toksyczny dla ludzi w wysokich stężeniach może być emitowany z materiałów budowlanych, takich jak sklejka i pianki izolacyjne i wyposażenie, takie jak wykładziny. Zmniejszenie zużycia tych materiałów będzie ograniczeniem ryzyka.

Lotne związki organiczne (VOC) mogą być wprowadzone m.in. przez rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, środki do konserwacji drewna .
Charakter ryzyka zmienia się: substancje mogą być rakotwórcze lub mogą powodować problemy z oddychaniem.

Ołów – mimo, że nie jest już stosowany w produkcji –śladowe ilości mogą być w farbach. Ołów jest trujący i może powodować uszkodzenia połączeń nerwowych.

Zanieczyszczenie powietrza może być również wprowadzane celowo: korzystanie z odświeżaczy powietrza, palone kadzidła pachnące, czyszczenie elementów – wszystko to dodajemy do naturalnego powietrza wdychanego w domu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wentylację i przewody kominowe (ich wadliwość )

Wiele z tych zanieczyszczeń może być wprowadzane w trakcie budowy budynku; w związku z tym, należy umożliwić wietrzenie nowobudowanych budynków przez okres 2-4 tygodni przed zamieszkaniem.
Redukcja zanieczyszczeń powietrza i związana z tym jakość powietrza to czynniki, nad którymi mamy kontrolę poprzez wybory dokonywane podczas projektowania, budowy, utrzymania i życia w naszych domach.

Bez alergii

Alergie stają się epidemią – musimy zapewnić naturalne materiały, które zredukują to ryzyko.

Jakie kroki możemy podjąć w projektowaniu i konstrukcji naszych budynków w celu zminimalizowania ryzyka?

Na początek, możemy rozważyć minimalizację tych czynników, które uznawane są za pochodzące z jakości powietrza.

Minimalizacja kurzu: użycie drewna, a podłogę najlepiej wyłożyć kafelkami.

Wentylacja: Utrzymać dom dobrze wentylowany i zdawać sobie sprawę z pylenia oraz zminimalizować narażenie u tych, którzy cierpią na katar sienny podczas pylenia. Poziomy pyłków są najgorsze wcześnie rano i wieczorem w czasie sezonu pylenia, więc starajmy się zachować okna zamknięte w tym czasie.

Środki do czyszczenia: spróbujmy używać octu lub środków na bazie soku z cytryny, a nie tych chemicznych.

Zwierzęta. Minimalizacja potencjalnego wpływu zwierząt poprzez wyprowadzanie ich regularnie na zewnątrz, utrzymywanie ich oraz ich pościeli w czystości oraz minimalizowanie kontaktu zwierząt z tapicerowanymi meblami i dywanami, do których włosy i związane z nimi alergeny mogą przylegać

Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów użytych do budowy i utrzymania naszych budynków i świadomych praktyk gospodarowania jesteśmy w stanie zminimalizować, a do pewnego stopnia zarządzać alergenami wewnątrz naszego środowiska domowego.

Kolor

Dopiero zaczynamy rozumieć wpływ, że kolory, które otaczają nas mają wpływ na nasze nastroje, motywacje i samopoczucie.

Instynktownie, jesteśmy zaprogramowani do reagowania na kolor.
Szary jest związany z nadejściem zimy i związanych z tym trudnościami…, zielony z płodnością i wiosną, niebieski z ochłodzeniem, potęgą wody…

Oczywiście te związki nie są tak proste i liniowe, jak sugeruję tutaj. Są one złożone, wieloaspektowe i oparte na doświadczeniu osobistym, geograficznym i duchowym.

Kolor powinien być traktowany jako ważny element budowy naszego zdrowego domu.

Chłodzenie – komfort cieplny

Zbyt ciepło / zimno ~ zbytnio chłodzony dom latem / ogrzewany w zimie – powinniśmy zmierzać do wykorzystania naturalnych metod (m.in. Ziemia jako akumulator ciepła) dla podniesienia / utrzymania komfortu cieplnego

Nasza strefa komfortu, w odniesieniu do optymalnej temperatury wewnątrz domu, znajduje się pomiędzy 15 i 25 ° C.

Dokładna temperatura będzie różnić się w zależności od wielu zmiennych, w tym temperatury powierzchni, wilgotności w powietrzu, ruchu powietrza i charakteru ciepła emitowanego do środowiska.

Aby utrzymać optymalną temperaturę musimy oczywiście uwzględnić zarówno ogrzewanie i chłodzenie:

Mówiąc najprościej, chłodzenie dla mieszkańców budynku można osiągnąć poprzez odpowiednie rozplanowanie stref użytkowych czy otwieranie okien.

Masa termiczna w pomieszczeniu, wykorzystująca masę elementów konstrukcyjnych pomieszczeniu może być wykorzystywana w sposób bierny dla utrzymywania temperatury powietrza chłodzącego w ciągu dnia.
Ciepło przepływając z ciepłego powietrza do chłodniejszych elementów konstrukcyjnych, zmniejsza temperaturę powietrza aż do 3 stopni Celsjusza.
System musi być zresetowany przez noc poprzez wentylację struktury konstrukcyjnej z chłodniejszym powietrzem zewnętrznym w nocy, a dzięki temu uzyskuje się obniżenie temperatury masy termicznej.

Opcje chłodzenia mechanicznego są znane , ale są trudne do uzasadnienia na ekologicznych lub zrównoważonych podstawach, a tym samym są poza zakresem tego artykułu.

Projektowanie ogrodów może pomóc w utrzymaniu temperatury w ryzach – starannie umieszczone drzewa liściaste mogą zablokować do 90% promieni słonecznych latem i nawet wtedy, gdy są pozbawione liści, w zimie, do 50% lub więcej.
Podobnie, pnącza zapewnią dodatkowy cień.
Dobrze obsadzony ogród da efekt chłodzenia latem i ochronę przeciwwiatrową / śniegową zimą

Elektroemisje

Innym aspektem naszego środowiska który dopiero teraz zaczynamy rozumieć, to wpływ na nas pól elektromagnetycznych, które emitują wykorzystywane w domach urządzenia elektryczne i metale.

Istnieje coraz więcej badań, które wskazują, że narażenie na działanie pól elektrycznych i magnetycznych, zwłaszcza z dużych źródeł napięcia ( np.: linii energetycznych) mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Pola elektryczne wytwarzane są zawsze i wszędzie, gdzie występuje przepływ napięcia. Dzieje się tak za pośrednictwem dowolnego kabla elektrycznego lub urządzenia.

To zanieczyszczenie polem elektromagnetycznym (EMF), jest najbardziej niepokojące. EMF zostały powiązane z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym, zaburzeniami systemu immunologicznego, nowotworami, białaczką, depresją i alergiami.

Odległość jest najprostszym sposobem, aby uniknąć tych pól, ale gdzie nie jest to możliwe, przewody elektryczne mogą być osłonięte w metalowym kanale. Pola elektromagnetyczne są trudniejsze do eliminacji/ekranowania , wymagania sprytnej dobrze zaprojektowanej instalacji elektrycznej

Przemyślana konstrukcja (na przykład utrzymanie przewodów elektrycznych w miarę możliwości daleko od spania lub część wypoczynkową etc.) w połączeniu ze środkami ochronnymi mogą być włączone do kompilacji w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zanieczyszczenia pola elektromagnetycznego.

Ogrzewanie

Ogrzewanie jest jednym z najgorętszych tematów, jeśli chodzi o zdrowie zielonego budynku.

Przepis na ciepłe temperatury powierzchni jest kluczem do zapewnienia zdrowego sposobu ogrzewania. Jeśli jesteś w stanie ogrzewać powierzchnię zamiast objętości powietrza w pomieszczeniu, to jesteś w stanie uzyskać komfortowe ciepło emitowane z dołu.

Więc co jest takiego złego w ogrzewaniu powietrza w przeciwieństwie do ogrzewania powierzchni?
• wyższe temperatury powietrza to jednocześnie zwiększenie poziomu nawilżenia skóry i zmęczenia.
• systemy ogrzewania powietrza są związane z transmisją wirusów, zwiększonym występowaniem bólów głowy i zmniejszeniem krążenia.
• Ogrzewanie ciepłym powietrzem jest nieefektywne – ciepłe powietrze unosi się, cała objętość powietrza w pomieszczeniu musi być ogrzewana, w tym, nad głowami mieszkańców, aby zapewnić, że ciepłe powietrze jest odczuwalne przez mieszkańców.

Niższe temperatury powietrza to dla wentylacji mniejszy problem. Straty energii podczas wentylacji są mniejsze, gdyż różnica pomiędzy wewnętrznym podgrzanym powietrzem a zewnętrznym o niższych temperaturach może być mniejsza.

Metody ogrzewania powierzchni obejmują systemy takie jak np.: ogrzewanie podłogowe, ciepła płyta fundamentowa itd..
Niewielki stopień ogrzewania powietrza jest nieunikniony we wszystkich systemach grzewczych, ale systemy te mogą dostarczać efektywnych, skutecznych i ekologicznych metod, aby zwiększyć temperaturę powierzchni.

Światło

Naturalne lub sztuczne i jego pozytywny wpływ na nas od świtu do zmierzchu czy też zimą

W centrum naszego projektu oświetlenia powinniśmy umieścić centralną koncepcję relacji między dniem i nocą, światła i ciemności, które wchodzą w zakres naszych najbardziej naturalnych rytmów.

Jest to złożona dyscyplina – kierunek słońca w określonych porach dnia i roku, orientacja budynku, warunki pogodowe, jakość szyb i wiele innych zmiennych, będzie mieć wpływ na jakość i ilość światła docierającego do wnętrza.
Mam nadzieję, że dotknąłem choć niektóre z czynników mających znaczenie dla uwzględnienie oświetlenia w zdrowym domu.

Chociaż jest jeszcze mało jednoznacznych dowodów, to dostępne badania wskazują, że negatywne skutki wynikające z niewłaściwego oświetlenia mogą być przyczyną stresu, bólu głowy, zmęczenia, jak również zmniejszenia funkcji seksualnych i zwiększenie stanów lękowych.

Rozważając światło, jesteśmy zainteresowani nie tylko skutkami niedostatecznego lub nadmiernego oświetlenia, ale także składem widmowym światła.
Badania wskazują, że oświetlenie w pełnym zakresie widma może, w taki sam sposób jak naturalne światło słoneczne, wzmocnić układ odpornościowy i może zapewnić korzyści dla zdrowia.

Co to jest oświetlenie w pełnym zakresie widma?
Słońce jest ogromnym emiterem promieniowania elektromagnetycznego (EM).
Promieniowanie EM ma wiele długości fal, z których każda ma różne właściwości.
Widzialne światło zajmuje zakres długości fal, które nasze mózgi interpretują jako kolory podstawowe, a które po połączeniu tworzą białe światło lub światło dzienne.
Oświetlenie w pełnym spektrum obejmuje pełen zakres widzialnego światła słonecznego.
Żarówki wolframowe, na przykład są silniejsze w czerwonej części widma, a słabsze w niebieskiej.

Czego unikać
• Olśnienia spowodowanego przez źródła światła (w tym słońce) od powierzchni odbijających.
• Migotania źródła światła (np.: migające żarówki choinkowe
• Niezdolności do zmiany poziomu światła w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu oświetlenia dla zadań, na przykład, oświetlone pomieszczenie relaksacyjnie lub pod miejsce do pracy.

Z czego korzystać:

Światło dzienne – nasz wzrok najlepiej działa z nim!
Są też inne korzyści zdrowotne do bezpośredniego działania promieni słonecznych, takich jak produkcja witaminy D.
W przypadku, gdy światło dzienne nie jest dostępne, pełne spektrum widma należy koniecznie rozważyć jako opcję oświetlenia.
Dla sporadycznego lub strefowego oświetlenia użyć oświetlenie LED.

Pleśń

Poziom wilgotności przyczynia się do rozwoju pleśni; nowoczesne zwyczaje kąpielowe przyczynić się do tego, co może powodować astmę

Grupa organizmów, które obejmuje grzyby i drożdże, to formy najczęściej rosnące w mokrych lub wilgotnych warunkach.
W domu, miejsca zagrożenia pleśną to ściany, sufity i wykładziny podłogowe, materiały izolacyjne i konstrukcje drewniane, które stały się osłabione przez wnikanie wody. Woda może znaleźć swoją drogę do struktury poprzez niewłaściwą konserwację lub projekt.
Podobnie przedstawia się sprawa skraplania wody na szybach w nowoczesnych oknach i tworzenia pleśni w narożnikach szyb.

Podczas gdy zarodniki pleśni – miliony maleńkich zarodników w powietrzu – nie są szkodliwe dla osób zdrowych, to dla osób starszych, bardzo młodych, ludzi, którzy są chorzy lub którzy mają wrażliwość na substancje chemiczne lub alergie mogą stanowić zagrożenie.
Narażenie na pleśń może spowodować choroby oczu, nosa i gardła, zatok i przeziębienia, jak również zwiększać ryzyko wystąpienia ataków astmy i alergii.

Jak więc uniknąć tego ryzyka?

• Chronić przed wilgocią budynki poprzez izolowanie i wentylację
• Upewnij się, że woda jest skutecznie przenoszona z dala od budynku, przez prawidłowo funkcjonujące rynny, rury spustowe i kanalizację.
• Upewnij się, że budynek jest dobrze wentylowany
• Zarządzaj wszystkimi wewnętrznymi instalacjami wodociągowymi, aby uniknąć wycieku.
• Tam gdzie to możliwe i stosowne, używaj naturalnych materiałów w budownictwie, które zwiększają zdolność oddychania struktury budynku. Na przykład, wapno w zaprawie, wełna mineralna zamiast styropianu

Błędne połączenie tradycyjnych i nowoczesnych metod oraz technologii może prowadzić do różnych niespodzianek – w tradycyjnych technikach budowlanych promowana jest zdolność oddychania konstrukcji, podczas gdy nowoczesne budynki szukają korzyści z użycia materiałów nieprzepuszczalnych jako bariery dla wilgoci.

Rozmiar, przestrzeń i proporcje

Warto wyjść od podstawowych rozważań, takich jak praktyczne wymiary pomieszczeń i dojść nawet … do świętej geometrii.

Chodzi o stworzenie harmonii i powodu do zadowolenia z życia w danym miejscu.

Praktyki architektoniczne od czasów starożytnych są ograniczone poprzez zastosowanie systemów proporcjonalnych, które kierują wybór formy włączenia w obrębie budynku. Systemy proporcji są często stosunkowo proste na podstawie wskaźników matematycznych i geometrycznych kształtów.
Te pojęcia, kiedy stosowane są poza sferę architektury, muzyki, sztuki i kosmologii prowadzą do świętej geometrii i innych związanych z systemami wierzeń – my będziemy ograniczać się tutaj do rozważenia proporcji w architekturze. Jednym z takich systemów jest w proporcji złoty podział.
Ilustruje to odział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej.
Czyli: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka.

Złota liczba ilustruje w/w stosunek i wynosi 1.618033 i jest również jako φ (fi) i może być stosowany do tworzenia złotego prostokąta.

Oprócz takich ezoterycznych rozważań warto postawić pytanie, jaki rozmiar jest odpowiedni dla Twojego domu ?
Odpowiedź na to pytanie można znaleźć poprzez uwzględnienie czynników, takich jak liczba mieszkańców i etapy ich życia, ich potrzeby, rozrywki, styl życia i wymagania w zakresie zdrowia i mobilności.
Nasze możliwości będą ograniczone przez ograniczenia finansowe i budowlane oraz przepisy prawne. Jest to skomplikowana i dynamiczna ilość czynników, z których każdy jest o różnej wadze i kolejności, z których każdy może zaważyć na uzyskaniu optymalnego rozwiązania.

Bardzo często bywa, że kupujemy lub budujemy największy dom ignorując względy dobrej konstrukcji i przydatności do określonego celu.

Dźwięk

Nie tylko cisza jest wartością, dźwięk może także działać na nas kojąco lub pobudzać. Ale nikt nie lubi stałego szumu….

Dźwięk może przywiązać nas do naszego otoczenia, kojąc nas lub pobudzając nas, brak dźwięku może być tak niepokojący jak jego nadmiar. Istnieje równowaga, którą musimy znaleźć.

Kojące dźwięki deszczu jesienią lub śpiewu ptaków mają obecnie wartość, jeśli nie zostaną zagłuszone przez stały szum pobliskiej drogi czy autostrady lub nadlatującego samolotu.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń dźwięku jest ruch drogowy, samoloty i hałas przemysłowy. W przypadku, gdy dźwięk jest podwyższony powyżej dopuszczalnego poziomu , to konsekwencją może być stres, zwiększona liczba wypadków, wyższy poziom agresywnych i aspołecznych zachowań.

Jak można obniżyć poziom hałasu?

Istnieją dwa główne sposoby, aby zmniejszyć poziom hałasu:

1.masa materiału i skuteczna izolacja. Po prostu grube ściany i podłogi będą tłumić dźwięk. nowoczesna technologia daje nam mnóstwo możliwości w zakresie wyciszających dźwięki materiałów izolacyjnych, w szczególności do budowy ścian i podłóg.

Podwójne i potrójne szyby są skuteczne nie tylko w obniżaniu ucieczki ciepła, ale także w zapobieganiu przedostawania się niepożądanego dźwięku.

Nie zapominajmy o pozytywnych aspektach hałasu.
Radosna muzyka sprawia, że osoba jest pełna euforii. Wykazano, że naturalne dźwięki, takie jak szum bieżącej wody i wiatr w drzewach poprawiają samopoczucie i wzmacniają relacje.

Równowaga między pozytywnymi i negatywnymi aspektami hałasu wewnątrz, a zwłaszcza wokół budynku musi być prawidłowa, tak by zmaksymalizować wszelkie pozytywne wpływy przy jednoczesnej minimalizacji hałasu.

 

Czy są to wszystkie kluczowe czynniki które musimy wziąć pod uwagę przy projektowaniu naszego zdrowego domu?
Pewnie nie. Jest tu pole dla naszej intuicji i wiedzy. Pamiętajmy przy nasz dom był ekologiczny, autonomiczny i przyjazny dla środowiska .

mybarnconversion: lic ( CC BY-SA 2.0 UK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 1 =