Żółwie błotne składają jaja

samica zółw błotny

Gdy spotkasz samiczkę żółwia błotnego, zwłaszcza teraz, na spacerze – nie przeszkadzaj !
Mazurscy leśnicy informują:
Właśnie trwa okres składania przez nią jaj… To swoisty rytuał…

Żółwica wychodzi z wody i cierpliwie szuka nasłonecznionego i suchego miejsca, aby zbudować gniazdo.

Trwa to zazwyczaj około 2 godziny. Głęboki na ok. 15 cm dołek wykopany jest tylnymi łapkami i w przekroju przypomina gruszkę o średnicy ok.10 cm do której prowadzi tunel o średnicy 5-6 cm.
Później pozostaje już wprowadzenie do tunelu łapki, po której będą się staczać kolejno jajeczka (ok. 15 jaj, ale nie zawsze) w cieniutkich, wapiennych skorupkach.
Po złożeniu jajeczek gniazdo lęgowe jest zasypywane i maskowane.

Żółwica może powrócić do zbiornika wodnego, a czasami oddali się kilka kilometrów
Na młode 2,5 centymetrowe niestety bezbronne (!),  bo nie mają twardego pancerzyka, żółwiki musimy poczekać aż do końca sierpnia.

żółw błotny

Wtedy rozpoczynają swoją wędrówkę do jezior, moczarów…
Dlaczego musimy szczególnie teraz nie zakłócać jej spokoju, poniważ jak podaje Wikipedia

Gatunek pod ochroną, bardzo rzadki. Ścisłą ochroną został objęty w 1935 roku.

Wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia EN czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej żółw błotny podlega Dyrektywie siedliskowej numer 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych rzadkich gatunków oraz fauny i flory.
Ścisła ochrona żółwia w Polsce owocuje również ochroną miejsc jego występowania (różne źródła podają, że około 335 ostoi zasiedlają żółwie).

W środowiskach, w których bytuje żółw błotny, spotkać można takie rzadkie rośliny jak: widłak, rosiczka okrągłolistna, pływacz i storczykowate oraz zwierzęta: bocian czarny, strzebla błotna i lin.
W celu zachowania populacji żółwia błotnego w Polsce stosuje się akcje ochrony miejsc złożenia jaj oraz sztucznego wylęgu tych gadów w tych latach, w których lato jest zbyt krótkie i zimne.

Po podchowaniu (przez pierwszą zimę) są one wypuszczane do naturalnego środowiska (w 2004 r. w województwie lubuskim wypuszczono 150 małych żółwi błotnych do rzeki Ilanki).
W Czerwonej Księdze IUCN wpisany w kategorii NT

pomiar żółwia błotnego

materiał fotograficzny nadesłany przez RDLP w Olszytynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 5 =