Zrewitalizowano obszar 10 ha chronionych wydm!

Rewitalizacja Cypla Helskiego 2

Zakończyła się realizacja zadania „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”. Z tej okazji odbyło się spotkanie, na którym projekt został podsumowany. Inwestycja prowadzona była przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Urzędu Morskiego w Gdyni i Nadleśnictwa Wejherowo.

Projekt „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” rozpoczął się w grudniu 2012 roku. Głównym celem przedsięwzięcia było przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych właściwych dla wydm nadmorskich Cypla Helskiego.

Zrewitalizowany został obszar 10 ha chronionych wydm.

Rewitalizacja Cypla Helskiego 1

Zostały one uprzątnięte, uporządkowane, część podłoża, zmieniająca charakter wydmy i przyczyniająca się do opanowywania tego obszaru przez gatunki obce lub inwazyjne, została usunięta.

Z wydmy usunięta została także róża pomarszczona(roślina pochodząca z wydm Dalekiego Wschodu. Gatunek ten wypiera rodzime rośliny. Rozrasta się tak szybko, iż poza nim nie ma żadnych innych przedstawicieli wydmowej flory) , nasadzone zostały dwa gatunki charakterystyczne dla siedlisk wydmowych: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna.

W ramach projektu powstał Patrol Ochronny Cypla Helskiego.

Złożony on jest z wolontariuszy, którzy pełnią ciągły nadzór nad obszarem objętym projektem oraz wykonują proste prace pielęgnacyjne takie jak: porządkowanie, wyrywanie odrastających pędów róży pomarszczonej.

Zamontowane zostały także tablice dydaktyczno – informacyjne na temat walorów przyrody Cypla Helu oraz celów i przebiegu realizacji przedsięwzięcia.

Podstawowym efektem ekologicznym projektu „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” było odtworzenie naturalnego charakteru siedliska wydmowego wraz z charakterystycznymi dla niego gatunkami roślin, a także odbudowa i zachowanie walorów krajobrazowych.

Projekt realizowany był przez doświadczony zespół projektowy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjalistów w zakresie ekologii i botaniki, którzy pełnili nadzór przyrodniczy i merytoryczny nad prawidłowym przebiegiem prac.

 Więcej informacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Materiał:WFOŚiGW w Gdańsku

Zdjęcie 1: Cypel Helski pod względem przyrodniczym jest miejscem wyjątkowym na obszarze Morza Bałtyckiego Zdj. Kacper Kowalski

Zdjęcie 2:Nasadzona w ramach projektu naturalna roślinność wydmowa Zdj. Kamila Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − 1 =