Biznes energooszczędny – nowa oferta NFOŚiGW dla MŚP

biznes energooszczędny

11 sierpnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i bankami komercyjnymi i przyznanie im limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

215 milionów EUR w formie dotacji i kredytów przeznaczy NFOŚiGW oraz EBOIR na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków – z możliwością zastosowania OZE.

Do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: z zakresu efektywności energetycznej lub termomodernizacji realizowanej w budynkach komercyjnych, mieszkalnych czy administracyjnych.
Inwestycje realizowane w ramach nowego programu finansowego będą finansowane w formie kredytów udzielanych przez cztery banki:

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  • IDEA Bank S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jeden z elementów połączonego programu finansowania efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanego przez NF wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Wspólne przedsięwzięcie składające się z Programu NF („Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”) oraz Programu EBOiR (Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce dla MŚP) nosi nazwę PolSEFF2 i stanowi instrument finansowy promujący efektywne wykorzystanie energii w małych i średnich przedsiębiorstwach, chcących inwestować w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

„Dla przedsiębiorcy bardzo istotna jest płynność finansowa i efektywność ekonomiczna prowadzonej działalności, a działania proekologiczne często traktowane są jako zło konieczne, negatywnie wpływające na konkurencyjność firmy.

Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne.

Chcemy przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20% zużycia energii, a tym samym poprawę rentowności przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności. Zatem efekt ekonomiczny możemy wspólnie uzyskać dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku.

Co więcej, pracodawcy którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny mogą liczyć na Funduszową „premię inwestycyjną” w formie 10-15% dotacji pokrywającej przedsiębiorcom część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego” – ocenia Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu, która podpisywała umowy w imieniu NFOŚiGW.

Budżet Programu NFOŚiGW został ustalony na kwotę 60 mln zł, który zostanie udostępniony w formie dotacji.

Dotacja będzie przekazywana przedsiębiorcom za pośrednictwem banków na podstawie umowy o współpracę bezpośrednio po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po potwierdzeniu osiągnięcia założonego efektu ekologicznego.

Źródłem finansowania dla kredytów bankowych mogą być środki własne danego banku lub środki pochodzące z linii kredytowej EBOiR, zaplanowanej na kwotę do 200 milionów euro. Stroną odpowiedzialną za przygotowanie, ocenę i weryfikację zgłoszonych przedsięwzięć będą wybrani przez EBOiR konsultanci pomocy technicznej lub Certyfikowani Audytorzy/eksperci ds. Energetyki.
Zgodnie z założeniami Programu NF, umowy z przedsiębiorstwami na całą kwotę dotacji powinny być zawarte do 31 grudnia 2015 r., natomiast wydatkowanie dotacji powinno się zakończyć w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Do otrzymania kredytów i dotacji kwalifikują się przedsięwzięcia zaliczające się do jednej z dwóch kategorii:

  • przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy realizowane w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii),
  • przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji (czyli inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych).

W zależności od stopnia złożoności i wielkości projektu, możliwe są dwie ścieżki jego realizacji:

  • uproszczona, obejmująca inwestycje w maszyny, urządzenia, materiały i technologie znajdujące się na liście LEME w zakresie efektywności energetycznej i termomodernizacji, lub
  • standardowa, którą stanowią inwestycje wspomagane (inwestycje w maszyny, urządzenia, materiały, technologie energooszczędne w zakresie efektywności energetycznej i termomodernizacji inne niż wymienione na Liście LEME).

Maksymalna wartość kredytu na projekty ścieżki uproszczonej nie może przekroczyć 250 tys. EUR, zaś maksymalna wartość kredytu na projekty ścieżki standardowej to 1 mln EUR.

Przedsięwzięcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, stanowią priorytetowy obszar działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Program NF poprzez finansowe wspieranie inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, pragnie efektywnie przyczynić się do oszczędności zużycia energii oraz zmniejszenia emisji CO2.

Materiał i zdjecie: NFOŚiGW

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + 18 =