Wielki Szlak Leśny

Wielki Szlak Leśny

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację idei Wielkiego Szlaku Leśnego.

Jednym z jego elementów będzie Piramida w Rapie!

Wielki Szlak Leśny to idea ochrony i udostępnienia dziedzictwa przyrodniczo – historyczno – kulturowego pozostającego w zasobach Lasów Państwowych. Dzięki staraniom Nadleśnictwa Czerwony Dwór, jednym z jego elementów będzie Piramida w Rapie.

Partnerzy – strona polska i rosyjska – ustalili również, iż rozpoczną współpracę polegającą na wymianie informacji i doświadczeń, między innymi w formie wizyt studyjnych, w obszarach wykraczających poza sferę projektu, jak na przykład promocja dziczyzny i innych produktów użytkowania ubocznego.

Za zgodą Dyrektora Generalnego LP, Nadleśnictwo Czerwony Dwór przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

W efekcie działań ma powstać szlak turystyczny promujący walory przyrodnicze lasów nadleśnictwa wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. Jednym z elementów szlaku ma być odrestaurowana Piramida w Rapie i odtworzone założenie parkowe pałacu rodu von Fahrenheid w Rapie. Jeśli wszystko się powiedzie, to oprócz atrakcji historycznych na odwiedzających czekać będzie spacer w koronach drzew i możliwość podziwiania przepięknych Lasów Skaliskich z góry.

Szlak będzie prowadził do granicy z Federacją Rosyjską, na teren Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie w Rejonie Bagriatonowskim powstanie pokazowa zagroda dla żubrów, które zostaną zreintrodukowane staraniem Lasów Państwowych w ramach rozprzestrzeniania bioróżnorodności.

Tomasz Łaskowski, Nadleśnictwo Czerwony Dwór

RDLP Białystok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − 3 =