Zanieczyszczenia powietrza a rak płuc

spaliny a rak

Powszechnie znane jest że palenie podwyższa ryzyko zachorowania na raka płuc.

Jednakże, nie jest to jedyny czynnik zwiększający ryzyko zachorowania.

Zanieczyszczenie powietrza również odgrywa ważną rolę.

BADANIA NA UNIWERSYTECIE W OREGONIE

Badania prowadzone na uniwersytecie w Oregonie (Oregon State University) sugerują, że zredukowanie stopnia zanieczyszczenia powietrza (policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi) może spowodować obniżenie liczby umierających na raka płuc.
Wysoka emisja policyklicznych węglowodorów aromatycznych może być związana z wysoką liczbą umierających na raka płuc w Stanach Zjednoczonych, ale także w państwach o podobnie wysokiej emisji oraz będących wysoko w rankingu społeczno – gospodarczym, takich jak Kanada, Australia, Francja, czy Niemcy.
Naukowcy zebrali szereg informacji ze 136 krajów, w tym średni wskaźnik masy ciała, produkt krajowy brutto na mieszkańca, ceny papierosów, szybkość palenia i ilość policyklicznych węglowodorów aromatycznych emitowanych do powietrza.

Policykliczne węglowodory aromatyczne są grupą ponad 100 substancji chemicznych, z których niektóre są rakotwórcze podczas wdychania, spożycia.

Pochodzą najczęściej od spalin samochodowych, spalania węgla i drewna.
Badacze z uniwersytetu w Oregonie obliczyli jak środki ochrony zdrowia, dobrobyt i zanieczyszczenia odnoszą się do liczby zgonów na raka płuc w poszczególnych krajach.

“Analiza danych w skali globalnej ujawniła zależności pomiędzy emisją policyklicznych węglowodorów aromatycznych oraz paleniem a stopą zgonów na raka płuc, w każdym z krajów”powiedział Staci Simonich, współautor badań i toksykolog na Uniwersytecie w Oregonie.

Podczas gdy związek pomiędzy paleniem tytoniu a rakiem płuc jest dobrze ugruntowany, naukowcy z uniwersytetu w Oregonie nie znaleźli korelacji pomiędzy paleniem papierosów a liczba zgonów na raka płuc w krajach o wysokim poziomie dochodów.

PRZY WYSOKICH DOCHODACH PALISZ MNIEJ ?

Naukowcy przypisują ten wniosek do wcześniejszych badań wykazujących, że przy wysokich dochodach palacze wydają się palić rzadziej.
Badania podjęte przez Uniwersytet w Oregonie sugerują także, że zredukowanie liczby palenia może znacznie zmniejszyć ilość zgonów na raka w krajach o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, w tym Korei Północnej, Nepalu, Mongolii, Kambodży, Bangladeszu i wielu innych.

Naukowcy odkryli, że śmiertelność na raka płuc w tych krajach negatywnie skorelowana jest z ceną – co oznacza, że tańsze papierosy są często związane z wyższym poziomem zgonów z powodu raka płuc.

RAK PŁUC
Wykrycie raka płuc może zająć aż 20 lat od jego rozwinięcia się, a w najbiedniejszych krajach średni wiek śmierci wynosił 54 lata.

Badacze sugerują, że wielu nałogowych palaczy w tych krajach może czasem umierać przed tym jak guzy przypisane do raka płuca stają się widoczne.

ZAPOBIEGANIE ?

Nie zawsze, zwłaszcza mieszkając w dużych miastach, możemy oddychać czystym powietrzem.

Działania samorządów, np: w ramach Programu KAWKA, wymagaja lat by uzyskać efekty w zakresie poprawy czystości powietrza.

Co nam pozostaje ?

 maska

Oczywiście, że nie maska 🙂

Poowinniśmy wyjeżdżać co najmniej na weekedy by pooddychać  świeżym powietrzem, a najlepiej zamieszkać w klimatycznym miejscu pod miastem 🙂

No i możemy wypróbować metody niekonwencjonalne 🙂 !

ODDYCHANIE OCZYSZCZAJĄCE

Jogowie znają specyficzne oddychanie, która stosują, gdy czują potrzebę przewietrzenia i oczyszczenią płuc.

Oddychanie oczyszczające wentyluje płuca, pobudza działalność komórek, daje energię witalną narządom oddechowym, zachowując ich stan zdrowotny.

Oprócz prócz tego odświeża ono cały organizm. Śpiewacy, nauczyciele i ludzie wykorzystujący głos w swojej pracy. mogą się przekonć, że takie oddychanie odświeża płuca i drogi oddechowe, gdy czujemy się znużeni pracą.

  1. Wciągnij powietrze wdechem pełnym.
  2. Utrzymaj powietrze w płucach przez kilka sekund.
  3. Złóż wargi jak do gwizdania, (nie wydymaj policzków!), następnie wydychaj powietrze silnie, przez otwór w wargach. Zaprzestań na chwilę, zatrzymaj powietrze – powtarzaj tak dopóki cała ilość powietrza nie opuści płuc. Potem znów wydychaj powietrze w ten sposób, etapami. Pamiętaj, że przez otwór w wargach należy wypuszczać powietrze z wielką siłą.

Jeśliś zmęczony i spocony, to ćwiczenie takie odświeży Cię znamomicie.

Pierwsza próba przekona Cię o tym.

Inna wersja:

Wdech przez nos jak przy oddychaniu pełnym przez 2 sekundy, następnie wstrzymanie – 3 sekundy, po czym wyciągnąć wargi do przodu i wypuszczać powietrze ustami cienką „strużką”, przez 12 sekund. Jeśli powietrze jeszcze zostało, to należy je energicznie wypuścić.

Czas wykonywania ćwiczeń: 2 minuty rano i wieczorem.

oddychanie oczyszczające

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × cztery =